Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

3.5. fOrældreBetalIng

I tabel 3.5. ses den årlige forældrebetaling i de forskellige dagtilbud.

Den årlige takst for frokostordning er 5.940 kroner.

Forældretaksten for en dagplejeplads i Odense Kommune

er blandt de billigste i landet. Kun 2 af 97 andre kommuner er

billigere end Odense Kommune. Københavns Kommune har

den højeste dagplejetakst, der ligger knap 60 % over Odense Kommunes.

Dette skyldes primært, at der kun er indskrevet 3 børn

pr. dagplejer i Københavns Kommune mod 4 i Odense Kommune.

Vuggestuetaksten i Odense Kommune ligger blandt de 30 % billigste

i landet, mens børnehavetaksten ligger i den midterste tredjedel.

taBel 3.5.

fuldtidstakst for indeværende år Kroner pr. år forældrebetalingsandelen opgjort i

procent af beregnings grundlaget

Dagpleje 24.013 25

0­2 årige i integrerede

daginstitutioner uden frokost

0­2 årige i integrerede

daginstitutioner med frokost

3­5 årige i integrerede

daginstitutioner uden frokost

3­5 årige i integrerede

daginstitutioner med frokost

30.833 25

36.773 25 + separat takst for mad

18.194 25

24.134 25 + separat takst for mad

51

I 6­by samarbejdet er det kun Randers, der har lavere vuggestuetakst,

mens det kun er Randers og Esbjerg der har end lavere

børnehavetakst end Odense Kommune.

Da forældrebetalingen dækker 25% af bruttodriftsudgifterne

til at drive en plads, hænger forældretaksten sammen med

udgiftsniveauet i dagtilbuddet og kan dermed ses som et udtryk

for serviceniveauet.

More magazines by this user
Similar magazines