Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

1. fOrældre: spørgsmål, sOm lIgger tIl grUnd fOr fOrældrenes vUrderIng af deres

Barns effeKt af dagtIlBUddet.

Spørgsmål gns. score

Bliver dit barn hjulpet til at opbygge gode venskaber 3,6

Bliver dit barn stimuleret i sin sproglige udvikling 3,8

Bliver dit barns nysgerrighed og egen kreativitet stimuleret i forhold til forskellige former for kunst, skulpturer, billeder, musik

og bygningsværker etc

Er vuggestuen/børnehaven med til at opbygge dit barns personlighed 3,7

Er vuggestuen/børnehaven med til at opbygge dit barns selvværd 3,8

Har de aktiviteter, der foregår i vuggestuen/børnehaven, positiv betydning dit barns udvikling 4,0

Har den måde, børnehuset er indrettet på, og de funktioner rummene har, positiv betydning for dit barns udvikling 3,4

Har den måde, legepladsen er opbygget på, positiv betydning for dit barns udvikling og læring 3,7

Har legepladsens legeredskaber positiv betydning for dit barns udvikling og læring 3,6

Har vuggestuens/børnehavens legetøj positiv betydning for dit barns udvikling 3,4

Lærer dit barn at finde glæde ved at bevæge sig 4,0

Lærer dit barn at forstå forskellige kulturer og lærer om menneskers forskellige vaner, sprog og måder at leve på 2,8

Lærer dit barn at forstå, hvordan kroppen fungerer 3,4

Lærer dit barn at forstå og passe på naturen, årstider, vejrforhold, dyr og planter etc 3,6

Lærer dit barn at forstå og tage ansvar for miljøet 3,1

Lærer dit barn at inddrage andre i legen 3,6

Lærer dit barn at klare praktiske opgaver selv 3,9

Lærer dit barn at opbygge tillidsfulde forhold til børn og voksne 4,0

Lærer dit barn at tage hensyn til andre 3,9

Lærer dit barn noget om sunde madvaner 3,2

Stimuleres dit barn gennem personalets engagement 3,8

Trives dit barn med at gå i vuggestuenbørnehaven 4,3

fOrældre: sUpplerende spørgsmål, hvOr Barnets effeKt af dagtIlBUddt IKKe

dIreKte vUrderes

Spørgsmål gns. score

Bliver du og dit barn venligt mødt når i kommer om morgenen 4,3

Er dit barn trygt i vuggestuen 4,3

Føler du dig godt informeret om det pædagogiske arbejde, og hvorfor pædagogerne gør, som de gør 3,2

Har du tillid til, at personalet er fagligt dygtige 4,1

Har personalets faglige viden positiv betydning for dit barns udvikling 4,0

Møder du og dit barn positiv opmærksomhed, når du henter dit barn om eftermiddagen 3,9

Oplever du, at der er god struktur i det pædagogiske arbejde 3,6

OPlever du, at personalet trives med deres arbejde 3,9

Udviser personalet omsorg for dit barn 4,1

57

3,3

More magazines by this user
Similar magazines