Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

tema Spørgsmål

Udvikling af

inkluderende

læringsmiljøer

I hvilken grad arbejder medarbejderne målrettet og systematisk med udvikling af børnenes fællesskaber 4,0

I hvilken grad arbejdes der med at støtte og guide børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber 4,2

I hvilken grad arbejdes der med og sættes ind over for børnegruppers eksklusions mekanismer 1,0

I hvilken grad er der fordelt opgaver og ansvar mellem medarbejderne 3,8

I hvilken grad er der tydelig ledelse, som fagligt går foran i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer 3,9

I hvilken grad handler medarbejdere som positive rollemodeller i forhold til at inkludere børn i udsatte positioner 4,1

I hvilken grad justeres praksis, når den frie leg og den frie tid viser sig at være vanskelige stunder for børn i udsatte

positioner

I hvilken grad reageres der, når en kollegas handlinger og reaktioner over for et barn bidrager til eksklusion 3,5

I hvilken grad understøttes allerede etablerede børnefællesskaber i at åbne og inkludere andre børn 3,9

I hvilken grad understøttes et barn i en udsat position i at etablere fællesskaber med andre børn 4,1

60

gns.

score

3,8

More magazines by this user
Similar magazines