Views
4 years ago

EL-KÆDETALJER - Liftket

EL-KÆDETALJER - Liftket

ELEKTRISKE KÆDETALJER Underskrivende driftspersonale har gjort sig fuldstændig bekendt med kranens brugsanvisning og især med dens sikkerhedsanvisninger. Det bekræftes hermed med vores underskrift. Navn Dato Underskrift Denne brugsanvisning indeholder kun bestemmelser til drift af el-kædetaljer til regelmæssig brug i industrien af faguddannet personale. Informationer til eventuel anden brugsform kan der her ikke tages højde for. Ved forandring i forhold til normal drift for eksempel, støj, rystelser, højt strømforbrug eller gentagne overbelastning af sikringer, skal anlægget afbrydes og lastområdet skal sikres, da det kan gøre skade på personer eller materiel. Fejl (funktionsforstyrrelser) skal udbedres af sagkyndig person efter ordre fra den driftsansvarlige. HOFFMANN Fördertechnik GmbH Wurzen Dresdener Straße 64-68 • 04808 Wurzen • BR Deutschland Telefon: (03425) 89 24 – 0 • Fax: (03425) 89 24 – 99 • E-Mail: sales@liftket.de • Internet: http://www.liftket.de Ho 08/2010 dänisch

klik her - Give EL
el siglo medico