Dansk MAXI Klub's Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

schwarz.sophia33

Dansk MAXI Klub's Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Nyt

Dansk MAXI Klub’s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Fra formandens beretning på generalforsamlingen 22.

november 2009: ”Den 23. september 2009 fik klubben et

flot tilbud fra de nye ejere Kim Filskov og Tina Ovesen.

Det nye netbaad.com Aps ville hjælpe Dansk Maxi Klub

ud af kniben til trods for, at de intet havde med den tidligere

ejer Christian Bækmark at gøre.” … ”Bestyrelsen

kan med stor tilfredshed meddele generalforsamlingen, at

varerne er under levering og at vi skylder Kim Filskov og

Tina Ovesen en stor tak for Deres velvilje til at hjælpe os

ud at denne knibe.” Læs mere i dette nr. af Maxi Nyt…...


Indhold

2 Kalenderen

Kommende numre af Maxi Nyt

Om Maxi Nyt

3 Klubbens kurs

4 En lykkelig slutn. på netbaad - hist.

Arrangement: Få styr på din VHF

5 Vintertilbud på indkøb af cockpittelt

6 El i båden arrangement

7 Generalforsamling 2009 - referat

Side 2

13 Bestyrelsens konstituering

14 Watski2Star 2009

17 Tur: Sommertogt 2009

22 Restlager af Rasmussons - indkøb

Opslagstavlen

23 Bestyrelse og kontakter

24 www.danskmaxiklub.dk

Indmeldelse, adresseændringer &

nyhedsbreve

Kalenderen

Arrangement: VHF: 19. januar 2010

Maxi Nyt nr. 1 / 2010 deadline: 21. februar 2010

Både i Bella (udstilling): 27.februar - 7. marts 2010

Palby Fyn Cup og Maximesterskab (kapsejlads): 28. - 30. maj 2010

Sjælland Rundt på Indersiden (kapsejlads): 19 - 20. juni 2010

Kommende numre af Maxi Nyt

Nummer Deadline Udkommer

1 / 2010 21. februar 2010 Medio marts 2010

2 / 2010 Medio maj 2010 Medio juni 2010

Om Maxi Nyt

Thomas Hernø. Nu ex - redaktør

Dette nummer af Maxi Nyt er det sidste

fra min hånd. Jeg trækker mig tilbage for

at hellige mig børn, lønarbejde, husistandgørelse

osv. Min Maxi Magic er til

salg, og jeg har købt en Contender-jolle

for at komme tilbage til jollekapsejladserne.

Det har været spændende og en fornøjelse

at lave bladet, og jeg har været glad

for den store opbakning til at lave noget

så gammeldags som et papirblad. Også

tak for alle bidragene og fotos.

Klubben har et par kvalificerede redaktører

på bedding. Den bedste hjælp de kan

få er, at I sender bidrag og fotos, og måske

er lidt overbærende, hvis ikke alt lykkedes

i starten. Bidrag kan, indtil de nye

redaktører er på plads, sendes til mig eller

Henry Angelo (se side 23).


Klubbens kurs i 2009

Peter Steen Nielsen. Formand

Vi er på vej ind i 2010. En meget vigtig

begivenhed i klubbens år blev afholdt den

22. november i klubhuset hos Veddelev

Strands Bådelaug. Her havde vi fået lov til

at låne klubbens lokaler til at afholde vores

generalforsamling. Dejligt arrangement

i yderst dejlige lokaler og omgivelser.

Læs inde i bladet vores referat fra selve

generalforsamlingen.

For mig personligt – men ikke mindst – for

den samlede bestyrelse, og for klubben,

har vi med meget stor succes fået afsluttet

en yderst ubehagelig sag. Ubehagelig for

både psyken og for klubbens økonomi.

Det drejer sig naturligvis om sagen vedrørende

vores fællesindkøb af bådpleje som

i 2009 har haft sit helt eget særlige og sørgelige

forløb.

Jeg vil gerne sige rigtigt mange tak til de

nye ejere af firmaet netbaad.com Aps. Firmaet

har i dagene omkring afholdelsen af

vores generalforsamling leverer alle

manglende varer til Dansk Maxi Klub.

Der skal også lyde en stor tak til Kurt

Færch Madsen fra bestyrelsen, og til Jørn

Asmussen afgået bestyrelsesmedlem,

som siden maj måned 2009 har arbejdet

med denne sag.

Udsigten til en økonomisk lussing for klubben

er forsvundet som dug for solen.

I den tid jeg har været medlem af klubben,

er medlemstallet steget fra cirka 300 til i

skrivende stund at være nøjagtigt 700. Vi

har i flere år målrettet arbejdet med at

skabe information og viden om Dansk Maxi

Klub. Det er sket blandt andet med deltagelse

på bådmessen i Bella, med udsendelse

af vort medlemsblad til samtlige

sejlklubber i Danmark og med udvidelse

af vores hjemmeside. Alle ny indmeldelser

sker gennem vores hjemmeside.

I min beretning for det forgangne år, er jeg

også kommet en lille smule ind i hvad jeg

ser som klubbens ankerpunkter og også

som klubbens mål.

Jeg mener at vores trykte medlemsblad er

et meget vigtigt anker punkt for klubbens

aktiviteter. Et andet meget vigtigt punkt er

at vi afholder træf, og at det gøres over

hele landet. Et tredje ankerpunkt er vores

vinter arrangementer. Vi har ganske kort

her for nylig drøftet hvorledes vi kunne

arrangere et på Fyn eller i Jylland. Jeg

håber at kunne vende tilbage med mere i

vores første nummer i 2010.

Det er naturligt at sidste sæsons oplevelser

med fællesindkøb har og vil få betydning

for den kommende sæson. Det er

stadig min, og bestyrelsens holdning at

det, også er et endog meget vigtigt holdepunkt

for Dansk Maxi Klub. Vi har netop

besluttet at fastholde modellen med

Rasmussons. I mange år har vi udsendt

tilbuddet til dig i løbet af november måned.

Vi har skullet drøfte holdningen på

vores generalforsamling og vi har også

skullet drøfte det internt i den siddende

bestyrelse. Vi har også – blandt andet

med udgangspunkt i økonomi – besluttet

at informationen om fællesindkøbet hos

Rasmussons, i år ikke udsendes med

post, men alene annonceres via mail samt

på vores hjemmeside.

Har du ikke modtaget en mail fra klubben,

er det måske fordi vi ikke kender din mail

adresse. Check dine oplysninger på vores

hjemmeside. Her kan du også opdatere

dine oplysninger.

Side 3


En lykkelig slutning på netbaad - historien

Kurt Færch Madsen. Bestyrelsen

Hvad var lige det, der skete med netbaad.com?

Jo, daværende ejer Christian Bækmark

tabte åbenbart pusten, hvilket ikke kommer

som nogen overraskelse for os i

Dansk Maxi Klub. Under en telefonsamtale

med to bestyrelsesmedlemmer udtalte

hr. Bækmark bl.a. at, ”han ville blæse

Dansk Sejlunion”, som han i øvrigt

også ville blæse på DMK. Når det er

holdningen til sejlerne, som jo er kunderne

i butikken, kan det kun gå galt.

Det gik galt for Christian Bækmark, men

heldigvis for DMK blev butikken købt af

nogle mennesker med en helt anden

holdning til kunderne.

Tina Ovesen står i CVR registeret som

Side 4

ny direktør for virksomheden netbaad.com

Aps. De nye ejere har valgt at

beholde navnet netbaad.com, hvilket

efter vores opfattelse kan kræve en hel

del markedsføring. Navnet i sig selv er

dog ikke dårligt, og gode ”net” navne

hænger ikke på træerne.

Som i kan læse i generalforsamlingsreferatet

gik de nye ejere af netbaad.com

Aps velvilligt ind og leverede de varer,

som vi ikke havde modtaget fra Christian

Bækmark i foråret 2009. Vi sætter stor

pris på denne handling og kan dermed

lukke sagen.

netbaad.com Aps har velvilligt støttet

Dansk Maxi Klub. Husk at tænke på

netbaad.com Aps når du skal købe

bådudstyr.

Arrangement: Få styr på din VHF

Få styr på din VHF, og kom og hør om hvordan systemet fungerer samt hvilke

muligheder du har til søs.

Mogens Larsen fra VHF Skolenr vil give en "appetitvækker" på de mange muligheder

systemet tilbyder - til gavn for sikkerheden for dig og din familie. Indholdet af

”appetitvækkeren” er en kort gennemgang af love og regler, de forskellige certifikater,

opbygningen af VHF og DSC systemet, vigtigheden af korrekt kommunikation, samt en

gennemgang af de alternative muligheder der er i form af EPIRB, SART, Navtex og

Inmarsat. Herefter vil der være "spørgeaften" hvor alle kan stille spørgsmål om alt muligt,

selvfølgeligt primært i VHF- regi, men også andre maritime spørgsmål: Navigation,

GMDSS, ATIS, AIS, ATEX, GPS, Radar, Sonar, Ekkolod m.m.

Dato: tirsdag den 19. januar 2010 kl. 18.00.

Sted: Ishøj havn hos Birthe i Hummeren nr. 3.

Vi starter med fælles spisning af stegt flæsk. Mogens Larsen starter foredraget kl. 19.00.

Pris: 50 kr.

Tilmelding senest mandag den 5. januar 2010 til:

Hans Erik Sølby Email: hans@zab.dk . Tlf. 43 64 06 07.

Per Sandholdt tlf. 49 20 15 58.

Der er kun 45 pladser, så hurtig tilmelding vil være en god ide.


Vintertilbud på indkøb af cockpittelt m.v.

Peter Steen Nielsen. Formand

Bestil senest 27. december 2009 og

opnå op til 20 % rabat i forhold til gældende

listepris.

Også i år står Dansk Maxi Klub for en

samlet bestilling hos den svenske sejlmager,

som gennem rigtigt mange år har

annonceret i vores blad Maxi Nyt. Flere

af vore medlemmer har besøgt Rasmussons

som har sit værksted på landsiden i

Marstrand.

Bestillinger skal ske bedst fra klubbens

hjemmeside www.danskmaxiklub.dk

Jeg har mulighed for at afklare enkelte

spørgsmål, på tlf. 25 28 59 47. Læg en

besked, hvis du ikke kan få fat i mig.

Husk at din besked skal indeholde dit

eget tlf. nummer, så jeg har mulighed for

at ringe tilbage.

Bestillingen er overfor Dansk Maxi Klub

bindende. Ved bestilling betales et depositum,

som modsvarer et beløb på 25 %

af den afgivne ordre. Bestillingen er først

endelig og bindende når depositum er

modtaget på foreningens konto. Depositum

skal overføres til foreningens konto

med registreringsnummer 1551 og kontonummer

899 2010. Bestillingen vil af

Dansk Maxi Klub blive skriftligt bekræftet.

Bekræftelse sker ved udsendelse af mail

/ brev til bestiller.

Varer leveres medio februar 2010 i København

til afhentning. Evt. forsendelse

indenfor Danmark kan arrangeres. Der

opkræves fragt ved forsendelse indenfor

Danmark. Øvrig fragt fra Sverige til Danmark

er inkluderet.

Se også side 23:

Restlager af Rasmussons - indkøb

MAXI Bådejere!

Vi har originalmodellerne på Sprayhoods,

Cockpittelte og Bompresenninger

Det er nu ekstra billigt pga kursen på svenske kr.

Side 5


El i båden arrangement

Hans Erik Sølby. Bestyrelsen

Der var stort fremmøde til El i båden -

arrangementet i Ishøj havn den 5. november.

Denne gang havde vi fået Anders Kjøller

fra firmaet Kjøller i Rovsinggade til fortælle

om el i båden. Han startede med at fortælle

om batterier, hvordan man passer dem

og deres forventet levetid.

Efter hans mening er der ikke sket det

helt store fremskridt inden for batteriteknik.

Dog fremhævede han AGM batterier

frem for gel batterier, som har længer

levetid og er billigere.

Anders fortalte at det er vigtig ,at man bruger

det rigtige kvadrat på sine ledninger

og at man har en ordentligt pulslader, der

kan lade batteriet helt op. Vi var inde på

generator ladning, problemer med diodebroer

og deres funktion, og skillerelæer

Side 6

som er klart

bedre.

Så kom vi til

gas installationer,

lovkrav,

sikkerhed, og

hvor skal gasflaskenplaceres.

Varme og køl

var et af de emner,

der gav

anledning til

diskussion og

mange spørgsmål, men også svar. Konklusionen

var at pris og kvalitet hænger

sammen.

Alle fik et kompendium om el, køl og varme.

Foredraget sluttet kl. 22 hvor Anders

Kjøller fik to gode flasker vin som tak.

Dansk Maxi Klubs arrangementer: Til el i båden arrangementet måtte vi igen sige nej til en

del, der gerne ville deltage. Hvis du har tilmeldt dig et arrangement, og bliver forhindret, så

meld afbud. Så en anden kan få glæde af pladsen.


Generalforsamling 2009 - referat

Bestyrelsen

Dansk Maxi Klub afholdt ordinær generalforsamling

søndag den 22. november

2009 i klubhuset for Veddelev

Strands Bådelaug.

Dagsorden var ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Årsregnskab.

4. Budget og fastsættelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og

suppleanter.

På valg er:

Jørn Asmussen

Hans Erik Sølby

Per Sandholt

(alle er villige til genvalg)

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Love.

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Formanden, Peter S. Nielsen bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Jørn Riis Petersen blev foreslået og

valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

er indkaldt rettidigt, så

generalforsamlingen er gyldig.

2. Formandens beretning

Peter S. Nielsen: Foreningsåret 2009 har

for hele bestyrelsen i klubben været et

endog noget specielt år. Det har helt

ekstraordinært været præget af en sag

hvor klubbens lange tradition med fællesindkøb

har været truet. Mere om det under

selve historien om vores fællesindkøb

af bådpleje.

Generalforsamlingen og bestyrelsens

sammensætning

Foreningsåret startes og sluttes med

selve generalforsamlingens afholdelse.

For et år siden var vi samlet i Vallensbæk

– helt nøjagtigt d. 16. november.

På generalforsamlingen skulle vi sige

farvel til vores hidtidige formand. Nyvalgt

til bestyrelsen blev Hans-Erik Sølby.

Jeg vil gennemgå bestyrelsens ansigter

med disse korte ord.

Formand: Som i ved konstituerer bestyrelsen

sig selv, og en enig bestyrelse har

valgt jeg selv sagde hunden til formand.

Jeg sejler Maxi 84 med båden liggende i

Kastrup. Har været medlem af bestyrelsen

siden 1999. Har været kasserer for

klubben indtil sidste år.

Kasserer: Vi har valgt Per Sandholt til

posten som kasserer. Per sejler Maxi 77

med sin båd liggende i Helsingør. Per

har varetaget det vanskellige job at overtage

kassererposten. Vi har været fælles

om mange ting i løbet af de første mange

måneder, som vi i fællesskab benyttede

til overdragelse.

Bestyrelsesmedlem: Henry Angelo er det

medlem af bestyrelsen, som har den

højeste anciennitet. Sejler Maxi 999 fra

Nivå. Har i rigtigt mange år været redaktør

af Maxi Nyt.

Bestyrelsesmedlem: Kurt Færch Madsen

valgtes til bestyrelsen samtidigt med jeg

Side 7


selv. Sejler Maxi 33 og har sin båd liggende

i Jyllinge. Kurt har i mange varetaget

vores klubmesterskab. I år er det blevet til

en speciel rolle med at sørge for at få en

god ordning på vort tilgodehavende

hos netbaad.com.

Bestyrelsesmedlem: Jørn Asmussen sad

også i bestyrelsen da jeg valgtes ind.

Jørn har tidligere haft både Maxi Fenix og

999. Senest er Jørn gast på hhv. en 909

og en 33 – begge med udgangspunkt i

Jyllinge. Jørn har også haft en aktiv rolle i

at få en ordning med netbaad.com.

Bestyrelsesmedlem: Hans-Erik Sølby

valgtes til bestyrelsen ved sidste års generalforsamling.

Hans-Erik sejler Maxi 77

med udgangspunkt i Ishøj. Hans-Erik har

sammen med Per været primus motor i

afholdelse af vore vinterarrangementer.

Bestyrelsesmøder

Vi har i det forløbne år afholdt i alt 7 bestyrelsesmøder

i november, december,

januar, april, maj, september og oktober.

Alle referater fra vore møder er tilgængelige

fra vores hjemmeside.

Fællesindkøb

Rasmussons: Efter vores konstituering i

november, var første aktivitet i klubben at

udsende mail og post vedr. vores fællesindkøbsordning

af software fra Rasmussons.

Som jeg husker det var omsætningen

på mere end 200.000 sek. eller i omegnen

af 150.000 dkr. Der blev indgået i

alt 35 ordrer på bompresenninger, cockpittelte

etc.

Bådpleje: Kort tid efter generalforsamlingen

blev jeg kontaktet af et af vore medlemmer,

i sin egenskab af butiksbestyrer

for et bådudstyrsfirma, som netop var

åbnet i lokaler på Hundige havn. Klubben

blev tilbudt at få en god aftale om køb af

Side 8

bådudstyr. Vi svarede i december –januar

lettere henholdende – idet vi allerede

havde en aftale med DMS, med base i

Holbæk. I løbet af januar blev vi opmærksomme

på at DMS var i betalingsstandsning

og det hele sluttede med at vi indgik

en aftale med netbaad.com. Aftalen gik

på at vi senest en dato først i marts skulle

afgive den samlede ordre. Samtidigt med

afgivelse af ordre skulle vi indbetale det

samlede beløb for ordren. Vi skulle også

indrykke en annonce for firmaet i vores

klubblad. Modydelsen var en klækkelig

rabat og en lovet leverance før påske.

Klubben afgav den samlede ordre i begyndelsen

af marts måned. Personligt

havde jeg forventet at modtage en faktura,

som vi som klub kunne lægge som

dokumentation for vores betaling. Efter

nogen tid blev vi rykket for betalingen, og

klubben udregnede selv det samlede beløb

og overførte til firmaet.

Inden påske begyndte vi i bestyrelsen at

få spørgsmål om hvornår de bestilte varer

blev leveret. Vi spurgte firmaet, som stadig

lovede at levere som aftalt.

Efter påske beslutter bestyrelsen at foretage

tilbagebetaling til de bestillere som

ikke længere ønskede at modtage. Vi bad

samtidig om at medlemmet nægtede at

modtage pakken fra postvæsenet. Firmaet

lover stadig at levere – nu hedder det

snarest muligt.

19. april tager jeg kontakt – telefonisk til

alle bestillere. Resultatet er nedslående.

Jeg beder dagen efter netbaad om at give

en forklaring. Jeg taler med både vores

medlem og også med direktøren. netbaad

er af den mening, at Dansk Maxi Klub,

ved ikke at have indbetalt beløbet for det

bestilte samtidigt med bestillingen at have

brudt den indgåede aftale.


21. april 2009 indkalder jeg til bestyrelsesmøde

– jeg nedlægger alle mine hverv

i klubben. Hovedårsagen er 2 disputs.

Den ene er mit forhold

til netbaad.com som er blevet temmelig

anstrengt. Den anden er et medlem fra

Køge Bugt kredsen, som har optrådt aldeles

ubehøvlet pr. telefon overfor mig og

ikke mindst for min familie.

Vi afholder bestyrelsesmøde 29. April og

jeg får total opbakning fra den siddende

bestyrelse, og vælger at fortsætte på posten.

Vi beslutter at lade sagen om bådpleje

behandle af Kurt og Jørn. Status d.

29 april er: Kurt og Jørn kontakter netbaad

men deres henvendelser forbliver

ubesvarede bortset fra en besked om at

Dansk Maxi Klub, ikke har overholdt sine

forpligtelser.

Ultimo maj kontakter vi Dansk Sejl Union.

Reaktionen fra unionen er en besked om

at firmaet er medlem af Dansk Ehandel.

Vi kan dog ikke bruge det til noget, da vi

netop ikke har handlet via firmaets hjemmeside.

Vi har kontakt til Sejlklubben Greve

Strand, som vi opdager at have en artikel

om netbaad liggende, da de ingen penge

har modtaget for annoncering i deres

klubblad.

Vores udestående med netbaad er på

dette tidspunkt mere end 30.000 kroner.

Der afholdes et telefonmøde imellem

Dansk Maxi Klub og direktøren for netbaad.

Jeg har fået udtalelser fra direktøren

refereret fra mødet, og udtalelserne

er lidet flatterende. Vi beslutter herefter at

overlade sagen til en advokat.

På et tidspunkt hvor vi er i gang med at

udarbejde en politianmeldelse mod firmaet

bliver vi opmærksomme på at firmaet

har skiftet navn. Vi bliver og-

så opmærksomme på at der er kommet

nye ejere til firmaet.

Herefter tager sagen en drejning, som har

mundet ud i at vi i fredags har modtaget

første af 2 sendinger som er vort udestående

med netbaad.

Vores udestående med netbaad.com blev

velvilligt indfriet af firmaets nye ejere.

Klubbens advokat stillede krav over

for netbaad.com på klubbens vegne den

28. august 2009. Vi vidste ikke,

at netbaad.com allerede medens vi var i

kommunikation med firmaet, havde fået

nye ejere i juli 2009. Den tidligere ejer

Christian Bækmark var gået personligt

konkurs, og vi kunne derfor se langt efter

vort udestående.

Den 23. september 2009 fik klubben et

flot tilbud fra de nye ejere Kim Filskov og

Tina Ovesen. Det nye netbaad.com Aps

ville hjælpe Dansk Maxi Klub ud af kniben

til trods for, at de intet havde med den

tidligere ejer Christian Bækmark at gøre.

Tina Ovesen fra det nye netbaad.com

meddelte os den 11. november

2009, at varerne ville blive leveret inden

denne generalforsamling.

Bestyrelsen kan med stor tilfredshed

meddele generalforsamlingen, at varerne

er under levering og at vi skylder Kim

Filskov og Tina Ovesen en stor tak for

Deres velvilje til at hjælpe os ud at denne

knibe.

Klubblad

Siden sidste generalforsamling har vi

udsendt i alt 4 numre af vores klubblad. Vi

har fastholdt designet på bladet. Lige med

undtagelse af nummer 3, som vi udsendte

i september 2009. Vi har udsendt bladet

til ca. 650 medlemmer over hele landet,

samt til ca. 250 sejlklubber også fordelt

Side 9


over hele landet. Vi er overbeviste om at

det har haft betydning for udfaldet af vores

sag med netbaad. Alle numre er efter

udgivelse tilgængelige på vores hjemmeside

i pdf format.

Vi havde aftale med netbaad om annoncering

i vores blad. Første annonce var i

nummer 1 i marts 2009. Siden har vi ikke

modtaget annonce materiale. Vi har – for

ikke at blive skudt i skoene – at vi ikke har

overholdt vores aftale i de sidste 2 numre

haft en tom side, hvor der er reserveret

plads til netbaad. Denne praksis er nu

ophørt.

Klubmesterskab

Det er Kurt som er primus motor på denne

aktivitet. Fyn Rundt med hurtigste kølbåd

rundt på 15:28:41. Hurtigste Maxi

båd nåede rundt på 22:33:51, men Maxi -

mesterskabet blev vundet af Bent Jensen

i Maxi 84 Lømmel, som sejlede rundt om

Fyn på 25:32:28. Bemærk at der kun var

23 sekunder mellem Lille Mille og Split

på præmietiden. Dansk Maxi Klub ønsker

Bent tillykke med mesterskabet, som han

også vandt i 2008. På gensyn den 28—

30. maj 2010 til Palby Fyn Cup og Maxi -

mesterskabet.

Træf

2 af vore medlemmer har i år arrangeret

træf i henholdsvis Fåborg og i Limfjorden.

Stor tak til Michael Thielsen og til Ib Grønkjær,

som har arrangeret. Begge har været

annonceret i medlemsbladet og

på vores hjemmeside, som det er vores

regel for afholdelse af træf.

Maxi træf i Faaborg: Et træf i det skønne

sydfynske 22. - 23. Maj 2009.. Maxi-træf i

Limfjorden i pinsen 30. - 31. maj 2009. Et

træf i Århusbugten var under opsejling,

Side 10

men er ikke blevet til noget.

Jeg havde selv en ide om at arrangere et

træf i Øresundsregionen, nærmere betegnet

til afholdelse i Landskrona, men for

bestyrelsen har det været vigtigst at beholde

kræfterne til sagen mod netbaad.com.

Arrangementer

Det er Hans Erik og Per som er primus

motor på denne aktivitet. Vi har afholdt to

arrangementer i vinter, før vi skulle til at

tænke på at klargøre vore både.

Første arrangement blev afholdt i Helsingør

og her blev vi klogere på at behandle

og at arbejde med Glasfiber og Polyester.

Til arrangementet var der indkøbt

så det var muligt at få smurt sig en leverpostej

og eller en spegepølse mad.

Andet arrangement blev afholdt i Ishøj og

her blev vi klogere på at behandle og

sætte vores rig og vore sejl. Til dette arrangement

havde vi allieret os med den

lokale madmor, som serverede et herligt

måltid bestående af stegt flæsk med persille

sovs.

Standere

Igen i år havde vi valgt – ekstraordinært

at lade standeren udsende uden beregning

til vore medlemmer. På vort seneste

bestyrelsesmøde havde vi en kort snak

om at det skaber en forventning hos vore

medlemmer om at standeren rent faktisk

er en del af det betalte kontingent, og det

er pt. ikke tilfældet.

Klubbens fremtidige virke

Det er den siddende bestyrelses holdning

at arbejde for de holdepunkter i klubbens

virke, som er forankret i klubbens vedtægter:

Klubbens formål er at:


1. virke for fællesinteresser blandt MA-

XI-ejere,

2. i samarbejde med Dansk Sejlunion at

opnå og vedligeholde godkendelse

som standard klassebåde, samt fungere

som klasseorganisation,

3. at sikre, at MAXI-bådene forbliver

ensartede ved kontrol af klassereglerne,

4. at søge samtlige MAXI-både solgt i

Danmark registreret i fartøjsregister,

5. at sikre bådenes status og karakter

som letsejlede og sikre familiebåde

bevaret, samt søge brugen af fordyrende

kapsejladsudrustning begrænset,

og

6. at arrangere stævner og arrangementer

for tur- og kapsejlere.

Der skal ikke herske tvivl om at vi som

følge af udviklingen, primært har arbejdet

for punkterne 1 og 6. Vi prioriterer vores

fællesvirke ved at arbejde for gunstige

fællesindkøb med besparelse for medlemmerne,

samt udarbejdelse og udsendelse

af information til vores medlemmer

gennem – primært – vores medlemsblad,

og sekundært vores hjemmeside.

Spørgsmål til beretningen

Ole Frydensberg kommenterede sagen

om bådpleje-leverancerne og konstaterede,

at de daværende ejere af leverandørfirmaet

næppe kunne have været i god tro

på det tidspunkt, hvor man modtog bestillinger

og indbetalinger. Han opfordrede

desuden bestyrelsen til at overveje rammerne

for fremtidige indkøb. Enten må et

fælleskøb ske på klubbens vegne, og så

bærer klubben også solidarisk den økonomiske

risiko. Eller også må der være

rabataftaler, hvor den enkelte bådejer

selv er kunden i forhold til leverandøren.

Men generelt om sagen: Det er dejligt at

det er overstået.

3. Årsregnskab

Kassereren Per Sandholt gennemgik

regnskabet.

Spørgsmål til regnskabet:

Thomas Hernø vedrørende tab på debitorer.

Svar: Det er Ocean Presenning - betaling

for annonce i bladet. Tabet er fra

2008 men først udgiftsført i dette regnskabsår.

Kommentar fra salen: Regnskabet burde

sendes med ud i indkaldelsen. Svar: Det

er dyrt at sende med almindelig post - vi

kunne overveje at lægge det på nettet før

generalforsamlingen.

Revisoren fremhæver, at det er et pænt

og ordentligt regnskab.

4. Budget og fastsættelse af kontingent

Per gennemgik budgettet. Bestyrelsen

foreslår uændret kontingent 150 kr.; Forslag

fra salen om eventuelt at sætte kontingentet

lidt op, som det kunne inkludere

udsendelse af stander hvert år. Ved afstemningen

blev det vedtaget at kontingentet

forblev uændret i år, men næste år

skal budgettet afspejle, om det er nødvendigt,

at kontingentet skal hæves.

5. Valg til bestyrelsen og suppleanter

Per Sandholt og Hans-Erik Sølby er villige

til genvalg - Jørn Asmussen ønskede ikke

genvalg.

Bestyrelsen foreslår Jørn Riis-Petersen.

Hans-Erik og Per Sandholt blev genvalgt

og Jørn Riis-Petersen blev valgt ind som

Side 11


nyt medlem af bestyrelsen.

Formanden takkede Jørn Asmussen for

en god indsats gennem mange år.

Suppleanter: Steffen Pedersen, (MAXI

95, Julieth af Ishøj), og Flemming H. Nielsen,

(MAXI 84, Prinsessen af Lynæs)

blev valgt.

6. Valg revisor og revisorsuppleant

Sven Erik Brockendorff blev genvalgt.

Niels Hansen genvalgt som revisorsuppleant.

7. Love

Intet til dette punkt.

8. Eventuelt:

Thomas om Maxi Nyt : Siden sidste generalforsamling

er udsendt 4 blade. Nr. 2

skulle udkomme i juni, men blev forsinket

til september på grund af netbåd-sag.

Oplagstalllet er ca. 1.000 eks., heraf sendes

650 til Maxiklubbens medlemmer, og

ca. 250 til sejlklubber. Blad ligger også

som pdf-fil på Dansk Maxi Klubs hjemmeside.

I løbet af året er

kommet gode bidrag, der

har været nok til at fylde

bladene, men nyt Stof og

fotos altid velkomment. I

blad nr. 2 var også retningslinier

for bladet.

Formålet er at tydeliggøre

vilkårene for bladet, og

sikre at medlemmerne

kender mulighederne for

at bidrage til bladet, an-

noncere mv.

Thomas ønsker at trække

Side 12

sig tilbage som redaktør efter næste nummer.

Der er derfor brug for en ny redaktør

til at lave Maxi Nyt. Det indebærer fast

arbejde , taknemmelige læsere og indarbejdede

rutiner, men med mulighed for

udvikling. Redigeringen sker programmet

i MS Publisher, der ligner Word meget.

Billeder redigeres i simpelt billedbehandlingsprogram.

Interesserede kan henvende

sig til Thomas eller bestyrelsen.

Fra salen: Det bemærkes at der måske

skulle gøres noget for at få medlemmerne

fra det vestlige Danmark mere engageret

i klubben. Svaret er, at vi har prøvet mange

tiltag uden mærkbare resultater; vi

håber at vore kontaktpersoner rundt i

landet kan bidrage til mere engagement

rundt omkring.

John Jensen: Tak til Thomas for godt blad

og beklager at Thomas har valgt at trække

sig.

Tak til afgående bestyrelsesmedlem Jørn

Asmussen.

Tak til revisor for indsatsen.

Tak til Thomas for det store arbejde med

Maxi Nyt.

MAXI - mesterskabet blev vundet igen i år af Bent

Jensen fra Lynæs, som fik overrakt vandrepokalen.


Bestyrelsens konstituering

Peter Steen Nielsen. Formand

Som I kan se af generalforsamlingsreferatet

havde vi tre af bestyrelsens medlemmer

på valg ved den årlige generalforsamling

i Veddelev. Et af vore bestyrelsesmedlemmer

– Jørn Asmussen – havde

i god tid givet den siddende bestyrelse

besked om at han ønskede at træde tilbage

som bestyrelsesmedlem for Dansk

Maxi Klub. Nyvalgt til klubbens bestyrelse

blev Jørn Riis-Petersen, som har været

medlem af klubben siden 2005. Vores nye

bestyrelsesmedlem sejler Maxi 909 med

hjem i Jyllinge. Jørn var som gast med på

det afgående bestyrelsesmedlems Maxi

999 til Samsø, og var manden som skød

Maxi træffet i gang.

Bestyrelsen holdt efterfølgende et bestyrelsesmøde,

hvor har foretaget konstituering.

Sådan ser bestyrelsen ud:

Jørn Riis Petersen

Kurt Færch Madsen

Bodil Bengtzon

Per Sandholdt

På bestyrelsens formandspost har vi

uændret Peter Steen Nielsen, som sejler

Maxi 84 fra Kastrup.

På posten som kasserer har vi også

uændret Per Sandholdt, som sejler Maxi

77 fra Helsingør.

Den øvrige bestyrelse består af:

Henry Angelo som sejler Maxi 999’er fra

Nivå.

Kurt Færch Madsen som sejler Maxi

33’er fra Jyllinge.

Bodil Bengtzon som sejler Maxi 77’er fra

Kalundborg.

Hans Erik Sølby som sejler Maxi 77’er

fra Ishøj.

Jørn Riis-Petersen som sejler Maxi

909’er fra Jyllinge.

Peter Steen Nielsen

Hans Erik Sølby

Henry Angelo

Side 13


Watski2Star 2009

Henry Angelo. Maxi 999 Angelo

Engang i efteråret 2008 foreslog Thomas

Hernø, at ”det kunne da være sjovt at deltage

i Watski2Star” og da samtidig Bjarke

(Maximalt.dk) pressede på for at få en

MAXI 999’er med, så han ikke var alene

med sin 999’er, ja så tilmeldte vi os i november

2008 – der var lang tid til den 21.

august 2009.

Nogle uger før kapsejladsen kom Thomas

ombord i MAXI 999 ANGELO for at vænne

sig lidt til båden; samtidig kunne vi lige gå

båden igennem og sikre, at alt nu var,

som det burde være. Det blev en interessant

prøvetur – og der blev noteret et par

punkter på ’To-Do’-listen! En ting er at sejle

hygge / familiesejlads, en anden ting er

kapsejlads i mange timer og om natten.

Endelig er der også en lang liste fra sejladsledelsen

Watski2Star med diverse

krav til sikkerhedsudstyr; jeg mente dog

nok, at dem kunne båden selvfølgelig leve

op til. Men når man så begynder at se

nærmere efter, så er der alligevel gået

nogle år, siden diverse udstyr blev købt:

Nødraketterne var udløbet (jeg undlader at

skrive hvornår!); livlinerne i båden var

købt, da vi anskaffede vores 1. båd tilbage

i 1977 - tør man stole på sådan en 30 år

gammel livline, hvis man ryger overbord i

det nattesorte Kattegats store bølger – nej

vel? Yderligere skal der være lys i redningsvesten

– det har vi aldrig sejlet med,

og der skal også være et redningslys, som

tænder, når man kaster det i vandet til den

overbordfaldende; sådan et havde vi – troede

jeg, men kunne ikke finde det.

Efter et par dyre smæk med dankortet var

sikkerheden ombord nu i top.

Tilbage var der så lige alt det med sejl,

Side 14

rebning og trimning. Det var sundt med

nye, kritiske øjne på båden; det medførte,

at der lige blev rettet lidt til hist og her og

indkøbt en manglende sejlpind.

Så oprandt dagen. Vejrudsigten var fin -

det så ud til, at vi ville få vestlige vinde af

moderat styrke hele døgnet; det var ikke

så ringe endda.

Det blev en meget stille start med næsten

ingen vind – vi ender med at ligger helt

stille omkring styrbordsbøjen W1, som vi

alle kæmper for at holde os indenfor

(sidste sejladsbegrænsning ud af Øresund)

og da der endelig kommer lidt svage

pust, listede de store både afsted og vi

ligge temmelig alene tilbage; ikke den

bedste begyndelse, men hva’ pokker - der

var jo over 100 SM foran os, så det kunne

vi jo nok få lavet om på.

Der kom endelig en stabil vind foran for

tværs og det gik fint derudad mod Anholt.

Imidlertid spidser vinden hen under aften,

så vi ender med et kryds under Anholt,

som vore konkurrenter næppe fik så meget

af - se kortet nedenfor med log fra Det

Levende Søkort. Første vending foretog vi

kl. 23:51 og Sydbøjen rundede vi 01:31 -


det virkede som et meget langt stykke. Det

hjalp ikke på placeringen!

Det sidste stykke fra Syd-bøjen til Anholt

Havn var som at køre på en motorvej i den

forkert retning. Vinden var vestlig, så det

var foran for tværs for både os og de mange,

som var på vej hjem efter pitstoppet i

Anholt Havn – og det

var mange! Da vi nærmede

os mållinien hørte

vi over VHF’en, at

der var en redningsaktion

igang – en deltagerbåd

var vist drevet

på grund tæt på havnens

stenmole

(motorsvigt?).

Vi ankom til Anholt

Havn 02:15. Da vi sejlede

ind i havnen, mødte

vi Bjarke på vej udad

- hmmm - nu var det

altså 3 timer, der skulle

indhentes på vej hjem!

Der var masser af kajplads

i havnen – ingen

kø i restauranten – hyggelige folk – dejlig

mad; aldrig har jeg oplevet Anholt Havn så

fredelig. Vi fik lige 1½ time i køjen og startede

så igen 05:15 med kurs mod Kronborg.

Det blev en skøn tur med en frisk halvvind,

så vi det meste af tiden kunne bære genakkeren

med god fart i båden. Vi nåede

dog ikke at indhente de 3 timer, men kunne

dog bagefter se, at vi gjorde turen hjem

et kvarter hurtigere end Bjarke - lidt har

også ret. Undervejs blev vi passeret af en

motorbåd med 2 ’officials’ fra Helsingør,

som havde serviceret os så fint på Anholt -

vi fik lige vinket sammen.

Vi blev taget i mål kl. 14:15 og der blev

råbt til os, at vi skulle sejle ind til midter-

molen! Hvad havde vi nu gjort? Da vi kom

ind, stod der en større modtagelseskomité,

som overrakte champagne og tog billeder

af båden, Thomas og mig! Hvis man

ikke kan vinde, kan man jo gøre sig bemærket

på anden vis: At komme sidst i

mål.

Om eftermiddagen var der havnehygge i

bådene og om aftenen fest for alle deltagerne;

men det blev ikke sent - batterierne

var brugt op; det var ikke blevet til megen

søvn de 24 timer turen havde varet.

Det var en stor oplevelse at være med.

Om det skal gentages er jeg usikker på;

vejrkonditionerne var jo næsten perfekte;

det kunne nemt være blevet en meget

strabadserende tur, hvis der havde været

hårde vinde på kryds. Men måske alligvel

- for turen næste år går fra Helsingør omkring

Hallands Väderö til Hundested

(pitstop); retur til Helsingør omkring Hesselø.

Samme distance - ca. 117 Sm - men

med flere forskellige kurser, og med land i

sigte hele tiden.

Side 15


Her hos Neil Pryde Sails er det med stor glæde,

at vi kan tilbyde kvalitetssejl til en af Danmarks

mest udbrede sejlbåde (Maxi-båden).

Hos Neil Pryde Sejl leverer vi kun sejl i den bedste kvalitet.

Køb af Neil Pryde sejl skal derfor ses som en investering

i Jeres fritid. Sejl der er lavet til at blive brugt, igen

og igen.

Peter og Søren fra Neil Pryde er uddannede sejlmagere

og har 15 års erfaring som sejlmagere. Derfor kan vi stå

inde for de bed-

Neil Pryde Sails håber, at I finder vores produkter interessante

og glæder os til at høre fra dig. Ønsker du at komme

i kontakt med os, besøg vores hjemmeside

neilprydesails.dk eller ring eller skriv til Søren Andersen

eller Peter Havn.

Søren Andersen. Tlf. 41 12 06 18 soren@neilprydesails.dk

Peter Havn. Tlf. 23 60 12 14 peter@neilprydesails.dk

Side 16

Neil Pryde vil gerne lave et godt samarbejde

med Maxi - klubben, og derfor tilbyder vi

mange gode tilbud til Maxi klubbens medlemmer.

Ved køb af 1 sejl - 10 % Rabat

Ved køb af 2 sejl - 12 % Rabat

Ved køb af 3 sejl - 14 % Rabat

Ved køb af 4 til 6 sejl - 16 % Rabat

Alle vores sejltilbud gælder året rundt og

man skal blot sige, at man er medlem af

Maxi-klubben. Rabatten gælder alt inden

for nye sejl, rulleforstag, bompresenninger,

lazy-bag, spiler, gennaker, bomtelte m.m.

De bedste sejler hilsner

Sejlmager Søren og Peter


Tur: Sommertogt 2009

Henning & Bente Stich. Maxi Fenix Venus

Efter længere tids betænkningstid

valgte vi at holde en velfortjent ferie.

Så mandag den 29. august 2009 kl.

13.30 stævnede det stolte skib Venus

af Rødvig (en Maxi Fenix) sydpå mod

nye eventyr. Vi var jo noget spændte

på om hun var groet fast til bunden,

men det gik.

En god foran for tværs mod Bøgestrømmen.

Det er jo altid spændene om alt er

som det skal være. Til Bentes store glæde

forlangte jeg en 6-7 stagvendinger så jeg

kunne få justeret riggen helt efter John

Mast´s anvisninger. Vel ankommet til Kalvehave

kl. 18.00 grillede vi ved Klubhuset

og fik de sidste nye opdateringer fra Kalvehave

v. John som altid er god for en

historie.

Tirsdag kl. 09.00 gik det vestover. De

kære meteorologer havde jo lovet kuling

torsdag og fredag, så vi talte om at gå

mod Rudkøbing og blæse inde der

(Langelandsfestival). Men den fremherskende

vind er i Danmark (eller hvor man

nu sejler) jo som bekendt modvind. Så

efter længere tids kryds valgte vi at gå syd

om Femø mod Kragenæs. Vi talte godt

nok om at gå ind i Femø da der jo er Jazzfestival.

Men tanken om Gammel-Stich,

Bøje og Dyregaard på slap line gjorde

udslaget. Vi valgte Kragenæs hvor vi så i

stedet for lettere anløbne pensionister

blev plaget af en hel urimelig mængde

mariehøns. En dejlig sejlads på ca. 9 timer

på kryds og lidt motor blev tilendebragt

med stegte kyllingebryster garneret

med mariehøns og kold kartoffelsalat.

Onsdag kl. 07.15 gik vi for sejl ud af Kragenæs

med fuld honnør fra Femøfærgens

kaptajn og passagerer. Målet var Rudkø-

bing. Plat læns med sejlene i butterfly op

igennem Ståldyb. Nord eller syd om Langeland??

Sidste år krydsede vi ned mellem

Fyn og Langeland i modstrøm og kom

ingen vegne. De havde lovet syd drejende

sydøst og opfriskende, så Skipper tænkte,

at vi går syd om Langeland. Når den går i

sydøst og frisker op så kan det kompensere

for den længer afstand. Vinden friskede

godt nok op og gik i sydøst men

først kl. 13.30. Så ud for Spodsbjerg startede

vi motoren en times tid da det nærmest

var vindstille. Men vinden kom og vi

havde en skøn sejlads syd om Langeland.

Skipper havde sgu bare glemt at man skal

omkring Marstal for at komme op til Rudkøbing

hvilket Fru Stich jo ikke undlod at

kommentere. Nå men hun faldt i søvn og

freden indlod sig igen ombord mens vi

sejlede mod Marstal på en lænser med

svag vind. Skipper forbarmede sig over

den sovende frue, startede motoren og

lagde an til landgang i Marstal. Nu var

klokken jo også gået hen og blevet 19.00.

Sidste år sejlede vi fra Ærøskøbing til

Marstal i en hård kuling. Dem der kender

Marstal, ved at foran bro 8 ved legepladsen,

er der to orange bøjer til fortøjning.

Hvad skal man med en selvstyrer?

Side 17


Dem lagde vi an, til da det var den eneste

ledige plads da det jo var dårligt vejr. Hvorfor

mon?? Ja jeg fik et tov igennem øjet på

bøjen og gik på grund. Bakke og rumstere

og kom lidt længere udad. Fik efter et farligt

mas Fruen i land og tabte jo selvfølgelig

den tovende der var i bøjen og gik på

grund igen. Nå, men efter en halv times

masen til sandsynligvis stor morskab for

en overfyldt havn kom vi på plads. Det var

jo sidste år. I år havde de lovet dårligt vejr

igen og derfor var havnen jo fyldt igen. Og

rigtigt gættet. Historien gentager sig med

et par små variationer på den selvsamme

plads. Denne gang kom der dog en behjertet

sjæl til undsætning da jeg tabte fortøjningen

i vandet mens Fru Stich stod og

rystede opgivende på hovedet af Skipper.

Nå men efter 12 timer på havet stod den

på Pasta i klubhuset og så i køjen.

Torsdag og fredag stod på badning, læsning

og hygge. Og lidt tale om at opgraderer

navigationsudstyret om bord. Jeg er jo

søn af en ægte Marstalskipper. For dem

der ikke ved hvad en Marstalskipper er

kan jeg fortælle at det er en meget fornæret

skipper fra gammel tid hjemmehørende

i Marstal som ikke vil bekoste noget af

betydning på skib eller besætning ( mest

besætning). Fatter er jo ikke fra Marstal,

men passer ellers godt nok godt på beskrivelsen.

Nå men vores GPS som er en

ombygget AP navigator har det med at

strejke. Det skal i den forbindelse nævnes

at den omtalte navigator er udstillet på

Marstal Søfartsmuseum. Vores log virker

heller ikke. Så vi har et kompas, en dybdemåler,

et ur og så vores søkort. Nå ja vi

har lånt en håndholdt GPS af Farmand

med tvivlsomme egenskaber (batterier kan

den bruge). Men det går jo på bedste beskub

med at navigere syntes Martalskipperens

søn, (har jo lige taget duelighedbe-

Side 18

vis ) men fru Stich har en anden mening.

Hun syntes det er på tide at vi køber en

kortplotter. Det er måske fornuftigt nok så

vi må jo om vi kan navigere hen til en bådudstyrsforretning.

Kløgt skal der til for at få

lov til at bruge Fruens dankort.

Lørdag den 1. august stak vi mod Sønderborg

men skiftede undervejs mening

som vinden blæser. Så det blev Flensborg

i stedet for. I Flensborg Fjord så vi helt

utroligt mange både. Vi talte over 200 (ja

to hundrede) både på vandet. Det var et

imponerende syn. Selve turen ned mod

Flensborg er utrolig smuk. Kikkerten blev

brugt flittigt. Efter lidt søgen fandt vi en tom

plads helt i bunden af havnen. Sikken et

leben der var. Det får en sommerdag i

Rødvig med musik, knallerter, vandscootere

og det hele til at ligne en stille dag på

Omø. På den ene side af havnen var der

lavet en ”sandstrand” med borde, musik og

udskænkning af drikkevarer og en stor

restaurant bygget ud på pæle i havnen. I

bunden var der en stor plads med en masse,

ca. 30, boder hvor man kunne købe øl,

vin, ost, sandwich osv. På den anden side

var der lavet en hel sørøverby med strå-

Sørøverbyen

tækte hytter og sand,

hvor udklædte sørøvere

solgt hatte, bælter,

figurer osv. Dertil selvfølgelig

en mængde

øl, rom og diverse

grillede pølser tilsat irsk folkemusik. Samtidig

sejler der jævnligt turbåde ud med

Jazzorkester og det hele. Udover det er

der en stærkt trafikeret vej på begge sider

af havnen. Jeg er medlem af NPK og var

derfor oppe kl. 04.30. Der var stadig musik

og fest. Med hensyn til havnepenge viste

det sig at vi lå på to broer tilhørende fiskerne,

så vi kunne ikke betale havnepenge på

havnekontoret eller få koden til bad/toilet.


Havnefogeden ville komme rundt fortalte

de lokale fiskere.

Søndag morgen kl. 8 havde vi ikke set

Havnefogeden og valgte for anden gang i

historien at stikke af fra betalingen. Rimeligt

nok faciliteterne taget i betragtning.

Afsted det gik for motor, vi skulle jo kun til

Sønderborg, og ingen vind var der nok af.

Vi undgik også det Tyske Søfartspoliti da

der ifølge GammelStich vist er noget med

nogen papirer vi ikke havde i orden.

(mødte faktisk 3 patruljebåde.) Nå men vi

kom til Sønderborg og igennem broen og

endte med at sejle til Augustenborg. Så

det blev til en smuk sejlads på 6,5 time for

motor. Vi blev hurtigt enige om at blive en

dag ekstra i Augustenborg og proviantere

mad, vand og diesel. Det er lidt afsides

men kan absolut anbefales.

Tirsdag lagde vi fra Augustenborg for

svag vind og høj solskin. Vi vidste ikke

rigtig om vi skulle mod Lyø eller Årø men

vinden svingede mod øst og afgjorde

sagen. Så vi sejlede til Årø i et sandt inferno

af blomsterfluer. Det er utroligt så

stor forskel der kan være på havne selvom

de ligger forholdsvis tæt. Vi er dog

enige om at vi foretrækker de små og

rolige havne på øerne. Det er faktisk blevet

en del nemmere at finde øerne for al

den snak om en kortplotter har fået vores

gode gamle AP navigator til at vågne op

til dåd og har virket upåklageligt siden

Flensborg Fjord. Jeg har lokaliseret fejlen

Der er altid plads til Venus

til en løs forbindelse ved antennen så nu

er der et nyt projekt til min Fader. Han er

en uvurderlig hjælp med hans store viden

om stort set alt når man har praktiske

eller teoretiske problemer. Endnu engang

blev vi rigtig glad for at vores Maxi Fenix

ikke er så stor. En stor Najade prøvede at

tage en af de sidste pladser i havnen men

sad fast imellem pælene. Men Venus

smuttede lige ind på plads da de måtte

forlade havnen igen.

Onsdag. Ingen vind. Så jerngenuaen blev

startet og vi svingede til bagbord mod

Lyø. Men hov… 2,5 knob for fuld kraft??

Godt med modstrøm.. så vi drejede resolut

180 grader og satte kursen mod Skærbæk,

og således begyndte en tur nord om

Fyn som skulle vise sig at blive ren motorsejlads.

Nu kan vi jo så mærke forskellen

på en 37 fods motorbåd med 2 gange 145

hk 6-cylindrede Perkins dieseler og så en

lille 1-cylindret MD2001 Volvo Penta. Den

bruger jo ikke meget diesel. Men hold da

op et pragtfuldt vejr. Mens vi tøffer af sted

sidder vi og taler lidt om sejlervaner. Og vi

er mildest talt forundrede over hvor mange

der sejler uden redningsvest. Selv ude

i traffikruten mellem Langeland og Lolland

ser man den ene lille fiskejolle med 2-3

mand og deres fiskestænger uden vest

efter den anden. Men også de større både

følger pænt med. Tag nu den vest på.

Statistikken taler jo sit tydelige sprog. Og

når man så kommer i havn og leder efter

en grøn plads er der jo mange røde. Og

næste morgen er de stadig røde… Det vil

jo gøre det lidt nemmere for os alle hvis vi

lige vender det skilt. Nå, vi ankommer i fin

stil til Skærbæk. En lille hyggelig havn. Et

par skulle have deres nye sejlbåd i vandet.

De manglede nogle fendere til den

ene side og kunne slet ikke forstå at vi

forærede dem en. Men glade blev de.

Side 19


De kære meteorologer lovede opfriskende

vind sidst på ugen (lidt meget) men

selvfølgelig fra øst og sydøst. Henover

weekenden skulle den så svinge mod

vest. Så vi tænkte at Samsø ville være

fin med Bogense som mellemstation. Af

sted for Motor i højt solskin som vi faktisk

havde de fleste dage. Men hov, hvad er

det der er i vandet?? Frem med kikkerten..

Det er sørme en sæl. Vi har set og

ser masser af marsvin omkring Fyn men

aldrig en sæl før. Hold da op, Bogense

Havn er stor. 650 pladser, campingplads,

feriehytter, badebroer osv. Og forretninger

på havnen… 3, ja tre, bådudstyrsforretninger,

spisesteder og tøjforretninger.

Vi valgte at blive der en ekstra dag og få

vasket tøj, provianteret og kigge på byen.

Skippers Kone fik ham overtalt til at inspicere

alle de mange tøjforretninger og

stor var Skippers glæde da vi fandt ud af

at alt var på tilbud. Vi fik således købt en

masse tøj da der var udsalg på hele havnen.

Selv om havnen er stor er der roligt

da havnen er bilfri, så man kan ubesværet

bevæge sig rundt. På havnen står

Danmarks første jævnstrømsvindmølle.

Eller resterne.. vingerne er taget af. Men

den fungerede under krigen. De havde

også en måge med kun et ben. Den sad

nok så fornøjet på vores fortøjningspæl

og ordnede sig. Først tænkte vi at den

lavede fis med os men efter en halv time

stod den stadig på et ben. Hmm møller

uden vinger og måger uden ben??

Fredag. Vejrguderne har deres egen

vilje. Så vi valgte at sejle mod Kerteminde

i stik østenvind for motor. Efter et par

timers sejlads kalder Lyngby Radio op og

beder om assistance til en grundstødt

sejler ud for Fyns Hoved. Vi meddeler at

vi er tre kvarters sejlads fra den opgivne

position og giver fuld gas. Heldigt at

Side 20

GPS´en valgte at virke i dag. Endnu en

grund til at købe nyt navigationsudstyr.

Det skal altså være i orden. 5 knob kan

vi klare. Men halvvejs fremme bliver den

store redningsaktion afblæst da han selv

er kommet fri. Jeg må jo i den forbindelse

indrømme at jeg ikke har et radiocertifikat.

Vi lytter nu alligevel altid på kanal

16 og kan jo kun opfordre til at vi alle

lytter og så ellers får de kursusbeviser i

orden. Måske der kan arrangeres et kursus

i Rødvig Sejlklub? Ellers kan man

tage et internetbaseret fjernkursus igennem

www.vhfskolen.dk. Vi ankommer i

god orden til Kerteminde og vanen tro er

der lige en plads til Venus inderst i havnen.

Vi rammer ned lige midt i en stor

havnefest så der er liv og glade dage det

meste af natten. Vi går tur, griller og almindelig

aftenhygge. Efter at Skippers

Kone igennem flere år har lammetævet

ham i yatzy tager han revanche i år J

Lørdag. Turen går mod Omø og vi tager

endnu en dag for motor i svag modvind

og kraftig modstrøm. 3 knob kan vi holde.

Men alt den motorsejlads har vist at

renovering af dysen og en ny dieselpumpe

har været pengene værd. Den snurrer

lystigt derudaf. Efter en stille og behagelig

sejlads ankommer vi til Omø. Der er

flere tyske både end der var i Flensborg.

Vi syntes rigtig godt om Omø. Der sænker

sig ligesom en fred og ro over båd og

besætning. Så vi beslutter hurtigt at blive

en dag ekstra. Der er åbnet en ny

købmand-grillbar-restaurant der hedder

”Hos Morfar” hvor den gamle grill lå. Nå

ja købmand, men han har det mest nødvendige

i udsalg fra købmanden længere

inde på øen. Helt ny og flot bygning. Så

vi bestiller morgenbrød og køber en forfriskning.

Alm. aftenhygge med vores

uundværlige Cobbgrill. Næste dag lejer


vi et par cykler og fræser øen rundt og

hilser på købmanden midt på øen. Vi får

også lige tanket ca. 15 liter diesel.

Mandag går det mod Femø. Vi vil over

og se om Øen har overlevet både jazzfestival

og kvindelejr. Endelig er der vind til

at sætte sejl men til gengæld er det diset

og der kommer nogle byger. Men skøn

sejlads er det nu alligevel. Vi ankommer

til en næsten tom havn. De lover dårligt

vejr de næste dage så vi vælger at blæse

inde et par dage og udvælger en god

plads og slår vores nyindkøbte cockpittelt

op. Det er nu en skøn opfindelse. Det har

vi savnet de andre år. Næste dag kommer

Solbritt med Hans Ladegaard og

besætning i havn. Så snakken går i nogen

timer inden det er skaffetid. Der bliver

nu fyldt godt op i havnen sidst på

dagen. Næste dag går vi en lang tur i

regnvejr og besigtiger skaderne efter

festivalen. Men det er nu ikke så galt.

Som sædvanlig står der nogle udtjente

vrag af campingvogne men de bliver vel

fjernet efterhånden. Det blæser ret kraftigt

og de store sejlbåde der kommer ind

i havnen har nogen problemer med at få

lagt til.

Torsdag. Vi vælger at gå mod Kalvehave

i en temmelig kraftig vind. Vi tager to

reb ind og begiver os af sted men vælger

i første omgang kun at sætte genuaen. 6

knob med en halvt udrullet genua på en

foran for tværs er skøn sejlads. Vi er nu

trygge ved at sejle i god vind. Bentes

svigerforældre skænkede os jo et nyt

storsejl med gennemgående sejlpinde,

rulleslæder og hele molevitten i bryllupsgave.

Genuaen fik Jacob (Eurosails)

renoveret så den kan klare et par sæsoner

mere og så har vi udskiftet både

over-undervanter samt for og hækstag

ligesom alle faldene. Så den side af sa-

gen skulle være i orden. Senere gik vi på

et tidspunkt over 9 knob på en lænser

med genuaen rullet helt ud. Godt gået af

lille Venus. Hvor meget det blæste ved

jeg ikke, men efter de historier man hører

på havnen om 4 meter bølger og storm

mellem Bøgestrømmen og Rødvig og

andre underdrivelser har det da nærmest

været en kategori 4. Nå det var nu ikke

så slemt endda og vi har en skøn sejlads.

På mirakuløs vis blæser de meget

kraftige regnbyger vi kan se omkring os

udenom, så det meste af tiden har vi

solskin. Undervejs ser vi en stor grundstødt

Tysker og en Hollænder der prøver

at trække ham fri. Vi vurderer at skibene

er for store til at vi kan gøre noget og

fortsætter til Kalvehave hvor vi underretter

Havnefogeden om situationen. Det

viser sig at det var meget godt at vi ikke

sejlede derind da vi får at vide at der er

fyldt med store sten og at folk jævnligt

sejler ind på dem. Det skal i den forbindelse

nævnes at farvandsafmærkningen

i Bøgestrømmen er ændret betydeligt.

Gammel-Stich havde advaret os om at

de to betonklodser for enden af soldaterne

var sprængt væk. Undervejs om fredagen

(i morgen) møder vi et skib der

flytter / udlægger farvandsafmærkning i

Bøgestrømmen. Så vær opmærksom

næste gang I sejler igennem. Vi aftenhygger

og prøver at indstille os mentalt til

at vi sejler hjem i morgen.

Fredag. Det blæser stadig godt så vi

beholder de to reb i storsejlet, ruller genuaen

ud og vi blæser til Rødvig på 3

timer og 10 min. En helt igennem skøn

sejlads på en foran for tværs/halvvind i

højt solskin. En bedre afslutning på en

helt igennem vidunderlig ferie kan man

ikke ønske sig.

Side 21


Restlager af Rasmussons - indkøb

Fra tidligere software indkøb, har klubben følgende som sælges. Der sælges efter

princippet ”først til mølle” – Maxipris er gældende i 2009. Afhentning eller forsendelse

mod et tillæg på 90 kr. Kontakt Peter Steen Nielsen. Email: psn@funkylab.com eller

tlf. 25 28 5947. Dagligt efter klokken 18.

Maxipris Normalpris

Maxi 95 sprayhood uden bøjler fast

vindspejl lige Ö-Metall i Marine Bleu

2.100 kr. 2.380 kr.

Maxi 84 sprayhood u/bøjler White 1.900 kr. 2.190 kr.

Maxi Fenix sprayhood u/bøjler Off White 1.900 kr. 2.190 kr.

Maxi 77 sprayhood stor u/bøjler Marine Bleu 2.375 kr. 2.640 kr.

Maxi 777 sprayhood u/bøjler Marine Bleu 1.375 kr. 1.530 kr.

Opslagstavlen

Volvo Penta motor til salg

Volvo Penta MD7A årg.1979 med sejldrev

S110 og Volvo foldepropel (den af jern).

Motoren har altid været ferskvandskølet

og går godt. Jeg skifter fordi jeg vil have

en noget større, da jeg sejler meget for

motor.

Pris 9.500 kr.

Henv. Chr. Simonsen. Gl. Skansevej 32,

9370 Hals. Tlf. 40 76 23 89.

Email. hr.bove@hotmail.com

Side 22

Maxi 108 oprydningsdele til salg

Bladsæt til 3-bladet Volvo foldepropel

(MD11-23 hk) Pris 500 kr.

Storsejl med gennemgående pinde,

4x12,6 m. Pris 500 kr.

Rullegenua, 6,2 x 13,8 m. Pris 500 kr.

Spilerstrømpe L = 14 m, ny. Pris 1.000 kr.

Henv. Palle Fossing. Tlf. 55 44 26 57,

Email: fossing@mail1.stofanet.dk

Komfur til salg

Meget brugt - meget billigt.

Henv. Henry Angelo. Tlf. 20 10 51 06.

Email: henry@angelo.dk


Bestyrelse og kontakter

Bestyrelse

Kontakter Blad

Formand Peter Steen Nielsen

Maxi 84

Kasserer Per Sandholt

Maxi 77

Medlem Bodil Bengtzon

Maxi 77

Medlem Hans Erik Sølby

Maxi 77

Medlem Henry Angelo

Maxi 999

Medlem Jørn Riis-Petersen

Maxi 909

Medlem Kurt Færch Madsen

Maxi 33

Suppleant Flemming H. Nielsen’

Maxi 84

Suppleant Steffen Pedersen

Maxi 95

Bladudvalg Henry Angelo Se ovenfor

Grækenlandsvej 154, 2300 København S

Email: psn@funkylab.com Tlf. 32 51 04 81

Odsvej 10B, 3000 Helsingør

Email: odsvej10@gmail.com. Tlf. 49 20 15 58

Klubbens Giro nr: 899-2010

Lerchenborgvej 93, 4400 Kalundborg

Email: seb.bengtzon@tdcadsl.dk.Tlf. 59 51 53 61

Miravænget 34, 2620 Albertslund

Email: hans@zab.dk. Tlf. 43 64 06 07

Kokkedal Stationsvej 39, 2980 Kokkedal

Email: henry@angelo.dk. Tlf. 45 76 20 23

Jagtvej 34, 4040 Jyllinge

Email: doc@adslhome.dk. Tlf. 46 78 86 10

Ametystvej 20, 4040 Jyllinge

Email: nipiki@mail.dk. Tlf. 22 18 51 05

Falkevej 7, 2290 Hundested

Email: fhnielsen@live.dk. Tlf. 40 44 08 00

Stenlillevej 1, 2700 Brønshøj

Email: steffen50@pedersen.mail.dk.Tlf. 38 28 78 47

Ny redaktør på vej! Send indtil videre bidrag til maxinyt@herno.dk

Århusbugten

Lone Buch Rasmussen

Sønderjylland

Johnny Møller Knudsen

Limfjorden

Ib Grønkjær Jensen

Thomas Nielsens Gade 5, 3 th., 8000 Århus C

Email: lonebuch@stofanet.dk. Tlf. 86 19 69 87

Egedesmindevej 3, 6100 Haderslev

Email: johnny@knudsen.mail.dk. Tlf .74 52 39 38

Ashøjgade 30, 7760 Hurup Thy

Email: ib.g.jensen@privat.dk. Tlf. 97 95 16 66

Side 23


Maxi Nyt / Peter Steen Nielsen.

Grækenlandsvej 154, 2300 København S

www.danskmaxiklub.dk

Her kan du se medlemstilbud, ældre numre

af Maxi Nyt o.a. Log på Dansk Maxi Klubs

hjemmeside med medlemsnummer (4 tal)

som Login. Medlemsnummer kan ses på

adressemærkaten. Password er dit postnummer.

Indmeldelse, adresseændringer

& nyhedsbreve

Indmeldelse: Kan ske ved at kontakte kasserer

Per Sandholt (se side 23) eller på

www.danskmaxiklub.dk. Kontingent (2010) er

150 kr. Er du allerede medlem kan du opdatere

adresse, båddata m.v. på hjemmesiden.

Ellers kontakt kassereren.

Nyhedsbreve: Vi udsender med mellemrum

nyhedsbreve på email. Nyhedsbrevet sendes

til alle medlemmer, som har registreret email-

adresse i klubbens kartotek. Ønsker du at

modtage klubbens nyhedsbreve, så send din

email-adresse til kassereren

(odsvej10@gmail.com), med besked om at

du gerne vil modtage klubbens nyhedsbreve.

Side 24

Oplagstal for dette nr: 1.000 eks.

More magazines by this user
Similar magazines