nyhedsbrev juni 2012.pdf

aarhus.inst.dk

nyhedsbrev juni 2012.pdf

Vi elsker vort land,

når den signede jul

tænder stjernen i træet med glans i hvert øje,

når om våren hver fugl

over mark under strand

lader stemmen til hilsende triller sig bøje:

vi synger din lov over vej, over gade,

vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,

men den skønneste krans

bli'r dog din, sankte Hans,

den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade,

- men den skønneste krans

bli'r dog din, sankte Hans,

den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade.

Kære alle forældre i Klokkeskoven

Hermed et sommernyhedsbrev fra Klokkeskoven. Vi nyder det er sommer og at vi kan være meget ude. I

børnehaveteamet har vi sat grupperne ”mus, ræve og bjørne” på pauseknap fra maj til september. Erfaringer

med at arbejde aldersopdelt og mere struktureret med børnehavebørnene er god, så det er helt sikkert, vi vil

etablere grupperne igen når, vi når til september. De tilbagemeldinger vi får fra jer forældre og fra

forældrerådet, støtter os også i denne prioritering.

Vi har en venskabsbørnehave i Brabrand. Det er Hejredalparkens børnehave. Vi har besøgt dem, og de har

besøgt os. Det er en meget anderledes at gå i børnehave i Brabrand i det alle børnene der, har anden etnisk

baggrund. Så det er en god læringsproces for begge parter, at opleve hvor forskelligt det er at være barn i

Danmark.

Onsdag den 13. Juni havde vi besøg af skraldebilen. Det var primært ræve, samt de 4 årige mus. Der kom en

skraldebil og 2 skraldemænd. Først samledes børnene og fik en masse information om affald. Hvad det er og

hvad vi gør med det. Børnene hjalp med at sortere skrald og bagefter fik de lov til at trykke på skraldebilens

knap så skraldespanden blev tømt.

Sommerfest med optræden: Det var nogle forventningsfulde børn der glædede sig til at vise deres forestilling.

De syntes det var sådan en sej forestilling. I forældre skulle bare lige vide, den proces det er at forberede

forestillingen. Der sker så meget med børnene under sådan et forløb. Og ja Albert var den modigste dreng,

men at stå der foran så mange mennesker, kræver et kæmpe mod. Salg af muffins var en kæmpe succes. Det

var en spændende opgave både at pynte dem, og derefter sælge dem. Der ligger rigtig mange udfordringer i

det, som rammer godt ind i læreplanstemaerne sprog og motorik som er vores fokus områder i år.

Stor tak til forældre både for bagning af muffins og boller. Det var på opfordring af forældrerådet at vi

erstattede vores ”vaffelbageri” med salg af muffins. Måske gentager vi succesen næste år. Vi holdt strengt på,

at der kun kunne sælges/købes en muffin pr. person. Dette gjorde vi dels fordi, der skulle være nok til alle og


dels fordi vores kostpolitik anbefaler højst ”en sød ting” ved særlige lejligheder. Vi håber I har forståelse for

denne begrænsning og vil hjælpe os med at den bliver overholdt ved en senere lejlighed.

Cykeltur piger/drenge: Både de kommende skolepiger og skoledrenge har været på cykeltur rundt om

Brabrand søen. Det har været to gode, men meget forskellige ture. Det er tydeligt at sikkerheden i at cykle er

meget forskellig. At kunne mestre sin cykel på en 10 km lang tur er sejt, og giver gode point på

selvværdskontoen. Det er vores indtryk, at alle de børn der deltog, havde gode oplevelser med det. Vi

opfordrer jer forældre til at cykle med jeres børn. Det styrker motorikken og støtter det arbejde vi laver her

Ripstuen

Ripstuen, blev ramt af meget personalefravær her i forår og sommer. Det skete samtidig med, at der var nye

små børn som startede på stuen. Det påvirkede hele huset, idet vi er et helt hus, som altid skal tænke

planlægning ind, som kan holde for hele huset. Nu er den svære periode heldigvis slut. Til alle jer forældre

som har børn på rip stuen, vil vi sige tak for opbakning, venlige spørgsmål og ægte interesse. I viste os

konstant tillid og aldrig negativ kritik. Det har betydet rigtig meget. Alle personaler har arbejdet anderledes og

mere end vanligt, så det har været rart at mærke forældreopbakning i sådan en situation.

Alle rip-børnene nyder at være ude og de nyder bestemt også vores nye ”orangeri”.

Det kan være svært for personalet at få afsat tid til planlægning af ugens aktiviteter. Vi har besluttet at

børnehavepædagogerne laver et kort ”summe-møde” hver tirsdag morgen mellem 9.00 og 9.30 for at lave

ugens planlægning. I vuggestuen overvejer vi også et kort ”summemøde” til planlægning af aktiviteter.

Solen er dejlig, men også farlig. Reglerne er således: forældre smører deres børn i solcreme hjemmefra hver

dag. Sundhedsstyrelsen anbefaler solfaktor 15. Vi smører børnene til middag, de dage hvor solen er fremme.

Børnene skal have bluse på med lille ærme og medbringe solhat. Snak med jeres børn om (primært

børnehavebørn), hvorfor det er vigtigt at have en hat på i solen, og hjælp dem til selv at tage ansvar for at

beholde den på.

Vi har brug for, at I hjælper jeres børn med at rydde op i forbindelse med afhentning. Det gælder både på

legepladsen og indenfor. Det er vigtigt, at børnene lærer at tage ansvar for fællesskabet, og det er et godt

signal at sende, at her i huset rydder børnene de ting op, som de har leget med.

Lus bliver desværre med at være et konstant og vedvarende problem. Den eneste måde at komme lusene til

livs på, er at lave et ”kæmme-ritual”. F.eks. hver søndag inden man starter i børnehaven igen efter en

weekend. Dernæst kan det være en god ide, for pigerne med langt hår, at det bliver sat op. Det mindsker

risikoen for at lusene ”smutter” fra den ene til den anden. Ved en ihærdig indsats er det muligt at komme af

med dem, men det kræver alle arbejder på det…..

Angående personalesituationen så er det sådan, at Joan S som har været tilknyttet ripstuen er blevet færdig

uddannet som pædagog. Hun har været så heldig at få fast job i en børnehave i Solbjerg. Stort tillykke med til

Joan S med det. Det betyder, at hun har sidste dag her tirsdag den 31/7. Når vi ved, hvem der kommer til at

afløse Joan S, får I besked. På mandag den 26-6 starter Martin. Han er pædagogisk assistent studerende og

skal være her et halvt år. Han skal primært være tilknyttet børnehavegrupperne. Som jeg skrev til jer i


mandags, så er Hadil startet her. Det går rigtig godt. Hun har let ved at få kontakt med børnene, og vi håber

hendes sproglige kundskaber udvikles i forhold til dansk.

Hvis der er nogle af børnene som får mere ferie, end den ferie som allerede er meldt ind, så giv os endelig

besked, da vi planlægger ned i mindste detalje for at udnytte alle ressourcer,

Personalets ferie ser således ud:

Birgit uge 29 og 30

Eva uge 27,28, 29, 30 og 31

Lisette uge 27, 28, 29, 30

Lise uge 28,29, 30

Ditte uge 29,30 og 31

Øzkan uge 27,28,29, 30 og 31

Hadil uge 27,28,29,30,31

Birthe N uge 30, 31, 32, 33

Birte R uge 29, 30, 31, 32

Lisbet uge 27, 28, 29, 30

Joan S uge 29,30

Yrsa uge 28, 29, 30, 31

Kirsten (rengøringsdame) uge 28,29,30

Joan uge (26), 27, 28, 29

Rigtig god sommer til jer alle

Mange hilsner på personalets

vegne

Joan

More magazines by this user
Similar magazines