Aischines fra Sphettos og den sokratiske eros - Aigis

aigis.igl.ku.dk

Aischines fra Sphettos og den sokratiske eros - Aigis

Sokrates fortæller om engang, hvor han (i Lykeion ?) mødte Alkibiades, hvorefter de

falder i snak. 29 Alkibiades opfører sig selvsikkert og arrogant, 30 og sandsynligvis har han brystet

sig af sine evner og sin dygtighed og har måske omtalt sig selv som lykkelig. 31 Sokrates

har nok spurgt Alkibiades lidt ud om det at være lykkelig kombineret med dygtighed og

viden; i hvert fald kommer de til at tale om Themistokles og hans evner. 32 Hvor vidt der i

denne sammenhæng har været en diskussion om physis (naturanlæg) over for mathesis (tilegnet

viden) med Alkibiades som forsvarer for det synspunkt, at gode anlæg, physis, ernok

til at gøre én dygtig og lykkelig, mens Sokrates har argumenteret for, at mathesis er nødvendigt

herfor, 33 er ikke beviseligt. Senere bemærkninger fra Sokrates om, at Themistokles

opnåede succes på grund af episteme (sand viden) og ikke techne (en faglig forståelse) 34 samt

begrebet epimeleia heautou (omsorg for sig selv) 35 kan tyde på, at der har været en uoverensstemmelse

mellem Alkibiades og Sokrates om, hvor vidt det er noget tilfældigt, der ligger til

grund for succes og lykke, eller om mennesket selv skal gøre noget aktivt herfor, jf. begrebet

”at blive bedre”; 36 men selve modsætningen mellem begreberne physis og mathesis, som blev

diskuteret i 5.årh., har vi i fragmenterne ingen spor af. Alkibiades har sandsynligvis blot sagt,

at Themistokles var en dygtig og vidende mand, og man kan gætte på, at bemærkningen om

en, der uden problemer er blevet 50 år, er blevet fremført i denne forbindelse af Alkibiades

møntet på Themistokles. 37 Sokrates må herefter have påpeget over for Alkibiades, at Themistokles

ikke altid har været sådan, idet han kommer ind på forholdet mellem Themistokles

og hans forældre, hvor Themistokles ikke opførte sig rigtigt. 38 Ud fra fr. 7 ses det, at Sokrates

på samme måde som hos Platon med eksempler hentet i hesteopdræt og musik på dialektisk

vis får Alkibiades til at indrømme, at man må være uvidende, før man kan blive vidende,

således at han også godtgør, at Themistokles var uvidende, før han senere blev vidende.

p.10-25; Grenfell & Hunt 1919 p.88-91.

29. Giannantoni VI A 42-43 [Fr. 1-2] (Maximos Tyrios & Demetrios Phalereus).

30. Giannantoni VI A 46 [Fr. 5] (Aelius Aristides).

31. Giannantoni VI A 47 [Fr. 6] (Cicero & Augustin).

32. Giannantoni VI A 48-51 [Fr. 7-10] (Pap.Oxy.1608 & Aelius Aristides).

33. Argumenter for at der har været en sådan diskussion: Berry 1950 p.3 + 7; Dittmar 1912 p.108-112 +

124-126.

34. Giannantoni VI A 50 [Fr. 9] (Aelius Aristides) l.43-46 .

35. Giannantoni VI A 50 [Fr. 9] (Aelius Aristides) l.41-42; jf. nedenstående i dette kapitel.

36. Jf. kap. 4.1.3.

37. Giannantoni VI A 44 [Fr. 3] (Priscianus).

38. Giannantoni VI A 48 [Fr. 7] (Pap.Oxy.1608).

AIGIS 6,1 6

More magazines by this user
Similar magazines