Aischines fra Sphettos og den sokratiske eros - Aigis

aigis.igl.ku.dk

Aischines fra Sphettos og den sokratiske eros - Aigis

Sammen med Augustins bemærkning 39 tyder dette fragment på, at den foregående ikke-overleverede

samtale må have handlet om viden og dygtighed.

I slutningen af fr. 7 undrer Alkibiades sig over Themistokles’ opførsel og kritiserer Themistokles

for at have opført sig forkert. 40 Sokrates fornemmer, at Alkibiades i virkeligheden

er misundelig på Themistokles 41 og holder derfor en lang tale, hvori han redegør for Themistokles’

store evner og snuhed indenfor krigsførelse og politik som svar på Alkibiades’

kritik. 42 Pointen med talen kommer frem til sidst, hvor han forklarer, at Themistokles’ viden

på trods af hans store evner ikke kunne redde ham fra bandlysning og eksil. 43 Han viser

således indirekte, at Themistokles hverken var dygtig nok eller lykkelig, og at Alkibiades ikke

behøver at være misundelig på ham. Endvidere pointerer Sokrates, at Themistokles’ succes

kom fra hans viden og ikke fra skæbnen. Alkibiades reagerer stærkt på denne tale og lægger

grædende sit hoved på Sokrates’ knæ, fordi han forstår, hvor langt han er fra at være på

niveau med Themistokles, og han beder Sokrates om hjælp til at lære dyden. 44 Om Sokrates

har svaret herpå, eller om samtalen har fortsat, vides ikke, men der findes ingen fragmenter

eller citater, der tyder på det. Efter at samtalen mellem Sokrates og Alkibiades er slut, reflekterer

Sokrates over sin rolle i forhold til Alkibiades, og ifølge Aelius Aristides er det reelt den

endelige slutning på dialogen, der er tale om. 45

Dialogens tema er hovedsageligt en ung mands opdragelse, men vi støder også på andre

sentenser, der kan genkendes fra den platoniske og den xenophontiske Sokrates. Så vidt det

kan tolkes ud fra fragmenterne, taler Sokrates i Alkibiades om dyd, ubesindighed, viden og

uvidenhed, lykke og ulykke, hvilket er emner, der ofte diskuteres i de sokratiske dialoger. Han

taler også om modsætningerne episteme >< techne og techne >< theia moira (en guddommelig

tildeling eller ‘gave’), og endelig taler han om eros.

39. Giannantoni VI A 47 [Fr. 6] (Cicero & Augustin).

40. Både fr. 7 og begyndelsen af fr. 9 viser, at Alkibiades kritiserer Themistokles.

41. Giannantoni VI A 49 [Fr. 8] (Aelius Aristides) – en bemærkning, der kunne høre til i rammefortællingen.

42. Giannantoni VI A 50 [Fr. 9] (Aelius Aristides).

43. Giannantoni VI A 50-51 [Fr. 9-10] (Aelius Aristides).

44. Giannantoni VI A 51-52 [Fr. 10-11] (Aelius Aristides & Cicero)

45. Giannantoni VI A 53 [Fr. 12] (Aelius Aristides) l.27-28.

AIGIS 6,1 7

More magazines by this user
Similar magazines