17.07.2013 Views

Kunst for alle® Øksnehallen

Kunst for alle® Øksnehallen

Kunst for alle® Øksnehallen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kunst for alle ®

Øksnehallen

2011

København


1-2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

13-14

15

16

17

18

19

20-21

22-23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Standnumre og udstillere

Casper Eliasen

Terese Andersen

Pernille Krogh

Birgitte Gyrd

Christina Geisler og

Pernille Reitz

Steen Berg Hansen

Ulrik Witt

Susan Otvig Busch

Lene Winther

Merete Meier

Mikael Olrik

Lisbeth Ellinor

Pia Brix-Thomsen

Beth Mohr

Ulla Bjervig og Bent Madsen

Benthe Blæsild

Susanne Gredsted

Karen Willesen

Ljudmila Vodopic´

Lisa Lach-Nielsen

Rikke Laursen

Annemette Høier Nielsen

Marianne Stenberg

Inga Lyngbye

Gunnar Qvist

Annette Torrild

Maiken Hejnfelt

Kirsten Ørgaard

Hanne Galschiøt

Pernille Koch og

Ane-Katrine von Bulöw

Gitta Fris og Marianne Schultz

Claus Brøndum Sørensen

Helle Kjærulf

Jørn Erik Nielsen

Michael Grønlund

Peter Eichen

Henning Severin Pedersen

Michael Syberg

Charlotte Bottke

Bettina Holst

Birgitte Dinesen og

Birgit Lendal

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65-66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Rie Brødsgård

Jens Boas Barlund

Sonny Schneider og

Henny Grodal

Inge Nygaard

Rikke Sieverts

Erik Lindberg

Else Oltmann

Tove Andersen

Henrik Nowak

John Kristensen

Grethe Tranberg

Jeff Ibbo

Karina Meedom

Mona Precht

Preben Haven

Annette Nordentoft

Susanne Butcher

A. Ben Art

Frederik Kløve Jacobsen

Cecilie Westh

Christina Julsgaard

Lone Luna Vestergaard

Art by Klein

Marck Fink

Frans Peter

Kirsten Syberg

Marie Louise M. Grupe

Ingrid Duch

Kisser Størner

Palle Hatting

Vibeke Hannestad Larsen

Poul Kidmose

Rikke Stenholt og

Mette Tønder

Alexandra Madirazza

Bierte Hee

Eva Elisabeth Scott Clausen

Anita Karlsen

Flemming Gerhardt

Lill Thelin

Mariya Delcheva

Inger Bennigsen

88

87

86

85

84

83

82

81

80

Øksnehallen, Kbh.

Velkommen til

kunst for alle 2011 Øksnehallen

”All art is quite useless”.

Citat, Oscar Wilde

Jeg er ikke enig – døm selv.

Rigtig god fornøjelse.

Charlotte Jensen

wc wc wc El

Lounge område

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Reception

Hovedindgang

71

72

73

74

75

76

77

78

79


1 Casper Eliasen Casper Eliasen 2

www.celiasen.dk

Marselisborg Allé 36, 4. tv.

8000 Aarhus C

+45 2070 4053

c.eliasen@mail.dk

www.celiasen.dk


3 Terese Andersen Pernille Krogh 4

Strandvejen 390

3060 Espergærde

Strandvejen 390

Strandvejen 390

3060 +45

3060 2212 Espergærde

Espergærde 1112

Tlf: terese@andersenart.com

22 12 11 12

Tlf: 22 12 11 12

terese@andersenart.com

www.tereseandersen.dk

terese@andersenart.com

www.tereseandersen.dk

www.tereseandersen.dk

Svend Trøst Vej 2

8960 Randers

+45 2172 4108

www.pernillekrogh.dk


Christina Geisler

5 Birgitte Gyrd

og Pernille Reitz 6

Atelier & Showroom:

Førslev Gl. Mølle

Førslev Møllevej 5

4690 Haslev

14 km syd for Ringsted

+45 4010 6094

gyrd.com

Værksted: H/F Søvang·Lærkevej 82·8230 Åbyhøj

Privat: Ryhaven 108A·8210 Aarhus V

Kontakt: 2828 3436 // mail@christinageisler.dk

Web: www.christinageisler.dk

Værksted: Barakken·Bispevej 9·Stavtrup·8260 Viby J

Privat: Holme Møllevej 130·8270 Højbjerg

Kontakt: 2214 6486 // pernillereitz@gmail.com

Web: www.pernillereitz.dk


kunst for alle

2012

Ridehuset

Aarhus

19.-22. januar 2012

Kunst for alle ®

Se mere på www.kunstforalle.dk

’’

Steen Berg Hansen 7

Farverne spiller en betydelig rolle i Steen

Berg Hansens maleri. Farver i kaskader.

Farver som musik. Og farver som følelser.

Spontant og boblende uregerligt. Man kan

kun blive i godt humør af at betragte hans

billeder. De dribler livsglæden. De finter al

den alvor, der er alt for megen af i den

danske hverdag”.

Af Ole Lindboe, Redaktør af Magasinet Kunst og forfatter

til adskillige bøger om danske og udenlandske kunstnere.

Atelier:

Vennemindevej 9 kld., Østerbro

www.farveladeland.dk


8 Ulrik Witt Ulrik Witt 9

Galleri ULRIK WITTS HUS

Byvejen 29 · Hårmark · Samsø

+45 2346 4508

www.ulrikwitt.dk

Galleri ULRIK WITTS HUS

Volden 23 · 8000 Aarhus C

+45 2346 4508

www.ulrikwitt.dk


10 Susan Otvig Busch Lene Winther 11

Email: susan@sobways.com // Mobil: 6126 0662

www.sobways.com

mail@lenewinther.dk

+45 4062 6455

www.lenewinther.dk


kunst for alle

2012

Øksnehallen

Kbh.

26.-28. oktober 2012

Kunst for alle ®

Se mere på www.kunstforalle.dk

’’

Merete Meier 12

Det handler om mennesker.

Om det moderne menneskes ensomme

vandring igennem livet, om det vanskelige

i det nære. Om at turde det, og ikke at

turde det.

Vi gemmer alle på forskellige historier,

men i bund og grund handler de om det

samme, glæden ved at være elsket, og

frygten for ikke at være det.

www.meretemeier.dk


13

’’

Mikael Olrik Mikael Olrik 14

Townscape

Efter flere ophold i New York, og senest i 2 måneder

er byen blevet en integreret del af mit virke. Fra toppen

af Empire State Building bliver metropolen til et landskab

– det menneskeskabte – et bylandskab/townscape.

Metropolens puls og arkitektur er blevet min motivmæssige

inspiration. Perspektivet får en særlig mening i

N.Y., når man står oppe og kigger ned eller når man står

nede og kigger op, for så opstår der nye forsvindingspunkter

oppe i luften eller nede i jorden. Der skal være

styr på perspektivet og proportionerne og her kommer

min baggrund som arkitekt mig til gode. Jeg konstruerer

billederne efter de klassiske perspektivregler, og ofte

med flere forsvindingspunkter.

Soho/Tribeca/Greenwich Village-området, hvor jeg har

valgt at bo, når jeg er i New York, er mit faste ståsted.

Her hører jeg hjemme, men det er på hele Manhattan,

jeg søger min inspiration.

www.mikaelolrik.dk

Mikael Olrik

Bernstorffsvej 146

2900 Hellerup

Kontakt

Telefon: 3961 2143

Mobil: 5178 0924

Mail: mail@mikaelolrik.dk

Atelier

Merkurvej 6

3370 Melby

www.mikaelolrik.dk


15 Lisbeth Ellinor Pia Brix-Thomsen 16

Uddannelse: Det Fynske kunstakademi

Udstillinger: Gallerier i ind- og udland

Fyns kunstmuseum

Brønsalen KBH

Helligåndshuset KBH

Solgt til: Nykredit

LO

Kulturministeriet

Vejle Kommune m.fl.

Studierejser: Færøerne, Grønland,

Spanien, Tjekkiet

og Cuba

www.lisbethellinor.dk

piabrix@profibermail.dk

+45 2621 8681

www.pia-brix.dk


Bent Madsen

17 Beth Mohr

og Ulla Bjervig 18

’’

The Urban Art of Beth Mohr

Dynamik og bevægelse er centrale komponenter i Urban

Art, en rastløshed, en nervøsitet. Billedets retning formuleres

af store linjer og små elementer, der fastholder

et udtryk. Urban Art arbejder med kontraster der virker

skarpe, rå, men med en hyldest til det ekspressive, det

bløde og det farverige. Spejlingen af livets varme og kulde

– der skaber den urbane dynamik - er tydelig.

Værkerne leger med inspirationens første indtryk,

umiddelbart kontrolleret, flimrende. En bevægelse i sig

selv, en følelse.

Udfordringen er at bearbejde dette så den urbane kunst

– sammensmeltningen af popkunsten, det ekspressive

maleri, action-painting og surrealismen ikke overskrider

grænsen til klichéen.

af Beth Mohr 2011

+45 51 51 89 76

bethmohr@bethmohr.com

www.bethmohr.com

Stenløkken 62

3460 Birkerød

Tlf: 4581 4521

Mobil: 5121 2540

Mail@bentmadsen.com

www.bentmadsen.com

Kastaniebakken 16·3460 Birkerød

Mobil: 6130 0725

Mail: ulla@bjervig.dk

www.ullabjervig.dk


Skal Deres

annonce

være her?

Kunst for alle ®

Benthe Blæsild

Benthe Blæsild 19

Hjortevænget 6

8270 Højbjerg

Telefon: 8627 0899

Mobil: 2874 4049

galleri@bentheblaesild.dk

www.bentheblaesild.dk

galleri@bentheblaesild.dk

Hjortevænget 6, 8270 Højbjerg

Telefon 8627 0899

skriv til info@kunstforalle.dk Mobil 2874 4049 www.bentheblaesild.dk


20

Susanne Gredsted Susanne Gredsted 21

+45 8622 4068

susanne@gredsted.dk

Bystævnet 25 · 8520 Lystrup

www.gredsted.com

Permanent udstilling i eget atelier

Lystrup og SoHo New York.

Ring og aftal tid.

www.gredsted.com


22 Karen Willesen Karen Willesen 23

// Oil on canvas 130 x 130 TALK TOGETHER // Oil on canvas 130 x 130 YOU GIVE ME SOMETHING

Besøg mit nye STUDIO på Rådhustorvet,

St. Rådhusgade 23, 6400 Sønderborg.

Åben lørdag kl. 11 - 14

Søndag - fredag efter aftale.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev på min hjemmeside

og modtag nyheder om aktuelle udstillinger og

andre spændende ting.

ART BY KAREN WILLESEN

+45 4018 7224

karen@willesen.dk

’’

Karen Willesen har det hele.

Talent, vilje, udholdenhed.

Hendes billeder er koloristiske og

fortryllende. De svæver med poetisk

lethed. De funkler. Det er både

smukt og tankevækkende”

Skrev Ole Lindboe, Redaktør af

Magasinet Kunst om Karen Willesen.

www.karenwillesen.dk www.karenwillesen.dk


24

´

Ljudmila Vodopic

Sandnæsvej 29

7100 Vejle

+45 5128 2794

contact@ljudmila.dk

www.ljudmila.dk

Lisa Lach-Nielsen 25

lisalach@mail.dk

+45 4028 0398

www.lisalachnielsen.dk


26

Rikke Laursen

+ 45 22428282

www.rikkelaursen.dk

’’

Annemette Høier Nielsen 27

I mine malerier arbejder jeg med at komponere farver

og form på en således måde, at de henvender sig til

det indre barn og genkendelses værdien af noget som

var engang, men som faktisk eksistere endnu, bag

facaden af den teknologiske verden vi befinder os i.

ahn@easv.dk

+45 2991 1444

www.ahn-univers.dk


Tegner

Marianne Stenberg Inga Lyngbye

28 29

Jernaldervej 245

Aarhus

+45 6120 1935 / +45 2855 8642

mariannestenberg@stofanet.dk

www.mariannestenberg.dk

’’

Øjne der mødes. Ønsker vi at komme nærmere?

Er der noget du husker? Venter du til sød musik

opstår? Eller skynder du dig hjem? Eros har ikke

noget fornuftigt svar. Har du?

Nyvej 1A, 3.tv.

1851 Frederiksberg C

3323 4368

ingalyngbye@gmail.com

www.ingalyngbye.dk


30

Gunnar Qvist

H.C. Andersens Boulevard 48, 5.th

1553 København V

T: +45 3876 1384

M: +45 2814 1384

www.gunnar-qvist.dk

Annette Torrild 31

www.atorrild.dk

Fårtoftvej 228 Thisted / at@atorrild.dk / 3064 6791


32 Maiken Hejnfelt Kirsten Ørgaard 33

’’

Atelier1.dk er mit værksted og hjemme-galleri på

adressen Fjordparken 32, 3600 Frederikssund, hvor

jeg også underviser individuelt og afholder kurser.

Mine malerier er dels inspireret af mine mange rejser,

hvor især lyset i Alaska samt ånden i New York har

præget mange af mine billeder, men også af hjemegnen

omkring Roskilde Fjord som især finder vej til lærredet

i form af dybdestærke spartelmalerier.

Jeg kan kontaktes på tlf. 2616 7573 eller maiken@hejnfelt.dk

2238 6866

k.oergaard@gmail.com

www.atelier1.dk www.kirstenoergaard.dk


34 Hanne Galschiøt

Den der kommer allersidst

Uddannelse:

Danmarks Designskole

Medlem af BKF

Sofievej 29 DK 2900 Hellerup

T: 3962 1362 M: 5093 2060

hanne@galschioet.dk

www.hannegalschioet.dk

Pernille Koch og

Ane-Katrine von Bülow 35

Billedkunstner Pernille Koch

koch_pernille@hotmail.com

+45 3964 4231

www.pernillekoch.dk

Keramisk formgiver Ane-Katrine von Bülow

mail@anekatrinevonbulow.dk

+45 2961 7002

www.anekatrinevonbulow.dk


36

Gitta Fris og Marianne Schultz

Billedkunstner

GITTA FRIS

Dalgårdsparken 61

8543 Hornslet

Tlf. +45 23 29 52 90

gittafris@ofir.dk

Værksted:

Chokoladefabrikken

Oddervej 93 · 8270 Højbjerg

www.chokoladefabrikken.com

Skulptør

MARIANNE SCHULTz

Himmelbjergvej 67

Laven · 8600 Silkeborg

Tlf. +45 22 61 28 08

marianne@mschultz.dk

www.mschultz.dk

’’

Claus Brøndum Sørensen

Censurerede udstillinger, blandt andet:

Den Censurerede Forårsudstilling, Aalborg,

Vendsyssel Censureret, Dronninglund

Kunstcenter, Nordjysk Censurerede, Hjørring

Gallerier, blandt andet:

Galleri Bo, Skagen

Galleri Nord, Frederikshavn

Art F, Lønstrup

Galleri Tornby, Tversted

Galleri Pond Cottage, Løkken

Kontakt

Mobil: 24 61 62 34

Mail: brondum@hotmail.com

Adresse:

Øksenbækvej 26

Tornby, 9850 Hirtshals

www.claus-brondum.dk

37


38

Helle Kjærulf - maleri

Jørn Erik Nielsen

Skulptur og Rakubrændt keramik

// Soul Talk 120 x 150 // The Right Way 120 x 160

Helle Kjærulf

Vågøgade 11

8200 Aarhus N

+45 2671 7797

info@hellekjaerulf.dk

Jørn Erik Nielsen

Gl. Skagensvej 29

9900 Frederikshavn

+45 6041 6781

joern_art@mail.dk

www.hellekjaerulf.dk www.joern-art.dk

39


40 Michael Grønlund

Som ekspressionistisk maler handler det om at tømme hjernen for alt

uvedkommende og “bare” lade tingende ske, malingen flyde og se hvad

der kommer på lærredet, for så at stoppe når billedet er færdigt. Og for

mig er det helt tydeligt at underbevistheden lader sig mærke med hvad

der sker omkring mig, lys, lyde, bevægelser, dufte og en pludselig opvågen

til “virkeligheden” når radioavisen melder sin ankomst.

Men omdrejningspunket i mine værker er stadig - MENNESKET -

altid mennesket.

Mennesket rummer så fantastisk mange facetter, hvad end det er

glæde, sorg, morskab, ondskab, leg eller alvor - emnet er uudtømmeligt.

Og bedst som vi går og tror, at nu kender vi alle typer, sygdomme,

naturkatastrofer, sindelag, folkeslag, dukker der pludselig noget nyt og

udfordrende op. På trods af, at man i århundrede har sagt, at nu har

man fundet menneskets stamfader, så dukker der med jævne mellemrum

en ny op og man finder stadig nye folkeslag i de dybe skove rundt

om på kloden, som ikke tidligere har set en hvid mand eller kvinde og

som vi ikke anede eksistensen af. Så emnet er uudtømmeligt.

’’

Jeg bliver ved med at vende tilbage til

bygningen i forfald. Det er historierne der

ligger skjult i bygningens fragmenter – det er

stemningen der opstår i det tomme forladte

rum. Det er lyset og skønheden i forfaldet.

Når naturen tager over og skaber en ny

virkelighed”.

Mail: eichenpeter@gmail.com

Mobil: 28690543

Peter Eichen 41

www.mgart.dk www.petereichen.dk


42

Henning Severin Pedersen

www.hsp-art.dk

Jeg maler med gashåndtaget i

bund. Streetart, Cobra, stærke

farver, ekspressionisme, fragmenter

af mennesker, humor, sarkasme

og ironi er elementer i mit kunstneriske

univers. Her udtrykkes det,

der alene kan udtrykkes i kunst,

med mindre man er indlagt på en

psykiatrisk afdeling. Jeg maler under

sloganet: Hvis kærlighed er en

illusion, så til helvede med virkeligheden!

Michael Syberg

TLF: 50 25 15 25

WWW.MICHAEL-SYBERG.DK

43


44

Charlotte Bottke

60 94 31 69

charlottebottke@hotmail.com

www.galleri-bottke.dk

’’

Bettina Holst 45

Jeg inspireres stort set af alt omkring mig - en

stemning, en baggrund i fjernsynet, en tv-serie,

mennesker, tøj, design, farvesammensætninger,

en tur i netto, reklamer, en talemåde, en ordleg,

en dåse makrel...

Jeg maler primært abstrakt, men jeg kan som

regel ikke lade være med, at slippe små finurlige

figurer løs på maleriet også. Jeg elsker humor,

selvironi, leg med det danske sprog og dens

mange twist.

2625 4148

www.bettinaholst.dk


46

Birgitte Dinesen

og Birgit Lendal

BILLEDKUNST: BIRGITTE DINESEN

Kragerup Gods

Kragerupgaardsvej 33

4291 Ruds Vedby

+45 5826 1250

bd@kragerup.dk

www.kragerup.dk

KERAMIK: BIRGIT LENDAL BEEK

Fladsken 1

4220 Korsør

+45 3119 3521

birgitlendal@gmail.com

www.lendalkeramik.dk

Rie Brødsgaard 47

Lundsmindevej 16

6000 Kolding

22387881

rieskunst@live.dk

www.rieskunstgalleri.dk


48

’’

Jens Boas Barlund

Abstrakt og expressivt maleri

- acryl og olie på lærred.

Jens Boas Barlund er maler med et abstrakt islæt.

Han er altid legende og sprudlende. Barlunds farver

og kompositioner fortæller om en kunstner, der

nyder at stå foran lærredet.

Udstiller i kunstforeninger over hele landet.

Har herudover udstillet i Holland, Tyskland, Polen og

Rusland. Har flere censurerede udstillinger bag sig.

Solgt til blandt andet Holmegaards Glasværk, Bjørn

Wiinblads hus i Schweiz, Rådhuset i Sopot i Polen,

Museum for Moderne Kunst, Yekatarinburg, Rusland

og Næstved Kommune.

Telefon: +45 57 64 21 62

Mobil: +45 23 96 44 56

Mail: boas@privat.dk

www.jensboasbarlund.dk

’’ www.sonnyschneider.com

Rundt om hele mennesket

Alle skulpturer er modelleret efter

levende model. Samspillet med og

inspirationen fra modellen er vigtig

for mig. Der er aldrig to mennesker

med samme udstråling, på den

måde giver skulpturerne et billede

af menneskets forskellighed. Nogle

gange lykkes det at skabe kommunikation,

når to skulpturer sættes

sammen i en dialog. Fælles for

dem alle er at de kommer

”rundt om hele mennesket”

Kontakt:

skulptur@hennygrodal.dk

www.hennygrodal.dk

Sonny Schneider

og Henny Grodal 49

Sonny arbejder med ”den hærdebrede” mand, som

han debuterede med sidste efterår. Der er portrætterede

udgaver - enten solo eller med én eller flere

artsfæller eller dyr, at han omgiver sig med i en verden,

hvor intet er som det giver sig ud for at være.

Kontakt: sonnyschneidersvendsen@gmail.com


50

’’

Inge Nygaard

Malerierne tager udgangspunkt i egne fotografier

fra rejser i New York. Senest besøgt i maj i år.

Hverdagslivet, fuld af mennesker på gaderne – i en

by, der konstant er på farten, omskabes ved hjælp af

farverne, så det fremhæver og indkapsler atmosfæren

og mentaliteten og åbner for nye dimensioner af

oplevelser og forståelse.

Park Alle 5

DK-8000 Aarhus C

tlf. 0045 41424500

ingenygaard@stofanet.dk

www.ingenygaard.com

Rikke Sieverts

Sct. Laurentii vej 16L · 8800 Viborg

sieverts@post.tele.dk

+45 4026 6875

www.rikkesieverts.dk

51


52 Erik Lindberg

Else Oltmann 53

Else Oltmann

Kunneruphøj 69b

Kolt · 8361 Hasselager

elseoltmann@gmail.com

2925 5821

www.5stk.com

www.elseoltmann.dk


54

’’

Tove Andresen

Værker, der er sprøde og lette, på trods af de

relativt stærke farver.

Billeder, der løfter energien en oktav højere.

taka@pc.dk

7588 3282

www.tove-a.dk

Billedkunstner

Henrik Nowak

Vestergade 8

DK-7100 Vejle

2023 2201

hn@domestic.dk

Født i Søborg 1954

Henrik Nowak 55

Uddannnet tegner og grafiker fra

Akademiet for Fri og Merkantil Kunst

i København 1976

www.henriknowak.com


56 John Kristensen

’’

Med virtuositet og sikker sans for detaljen

evner han at forevige nuet og fastholde det.

Der er kærlighed i hvert penselstrøg.

– skrev redaktør Finn Jensen i en anmeldelse om

John Kristensens malerier.

Vrenstedvej 4 · 9480 Løkken

+45 9899 2040

john@atelierjohn.dk

www.atelierjohn.dk

’’

Grethe Tranberg 57

Maleriet er mit liv. Farve og form betyder alt

for mig. Jeg arbejder på at farven skal leve, være

dyb, stoflig, vibrerende og organisk. Formen

støtter farven - farven bliver til form, bliver

bevægelig - leverer motiv og historie.

Grethe Tranberg

Erik Menvedsvej 2, 2.tv

1965 Frederiksberg C

Tlf: 35 39 58 49

Mobil: 22 93 62 93

grethe@offthewall.dk

www.offthewall.dk


58 Jeff Ibbo

Jeff Ibbo

Erik Menvedsvej 2, 2.tv

1965 Frederiksberg C

Tlf: 35 39 58 49

jeffoffthewall@gmail.com

www.offthewall.dk

Karina Meedom 59

Fyrvej 16

9990 Skagen

2674 0236

kmeedom@hotmail.com

www.karinameedom.dk


60

Mona Precht

Skovbakken 5 · 8870 Langå

Tlf: 86 46 16 74

Mobil: 40 84 16 74

Mail: mkprecht@mail.dk

MEDLEM af BKF

MEDLEM af PROKK

Atelier i Spanien

Tlf: 0034 958 830 357

www.precht-gualchos.dk

www.monaprecht.dk

Preben Haven

Preben Haven

Nialsvej 2

3600 Frederikssund

+ 45 2022 7530

kontakt@prebenhaven.com

www.prebenhaven.com

61


62 Annette Nordentoft

Annette Nordentoft

m. 2299 4922

e. a.nord@stofanet.dk

w. www.annette-nordentoft.dk

Sophus Bauditz Vej 32

8230 Åbyhøj

Susanne Butcher

63

TEGNINGER - PASTELLER - MALERIER

www.susannebutcher.dk

shb@stofanet.dk

+45 28562129


kunst for alle

2012

Øksnehallen

Kbh.

26.-28. oktober 2012

Kunst for alle ®

Se mere på www.kunstforalle.dk

// Alice and Ockham’s Razor

Art Talent of the Year 2011

abenartmail@gmail.com

www.abenart.dk

A.ben Art

64


65 Frederik Kløve Jakobsen

Frederik Kløve Jakobsen

frederikkjacobsen@mail.dk

Phone +45 4083 4232

www.frederik-k-jacobsen.dk

frederikkjacobsen@mail.dk

Phone +45 4083 4232

www.frederik-k-jacobsen.dk

66


67

Cecilie Westh

www.ceciliewesth.com

cw@ceciliewesth.com

+45 28 44 15 16

Christina Julsgaard

Christina Julsgaard

- kan kunsten at komponere sine billeder, med en lethed,

som er charmerende og en råstyrke, som kommer af en

solidt malerisk temperament. Hun kan fremtvinge den

grafiske stramhed, som netop kræves i det abstrakte udtryk.

Hun har det kreative sind, der skal til, for at det abstrakte

udtryk ikke blot bliver til gentagelse. Og hun besidder det

lyriske sind, der skal til, for at malerierne udstråler poesi og

stemning.

af Ole Lindboe, redaktør af Magasinet Kunst

www.CJULSGAARD.dk

M: cj@cjulsgaard.dk I T: +45 5164 0048

68


69

Lone Luna Vestergaard

Lone Luna Vestergaard

2615 8000

www.loneluna.dk

’’

I AM THE GREATEST

I AM THE GREATEST

YES I AM THE GREATEST

LOOK AT MY ART

AND YOU SEE ME

REMEMBER I AM THE GREATEST

Art by Klein

Atelier: A HUSET

Drechselsgade 5 st.tv.

2300 København S

Kontakt:

Jan Klein

23 26 86 27

jan@kleinkunst.dk

Art by Klein

www.kleinkunst.dk

70


71

’’

Marck Fink

GÅDERNES RUM Af C. Lind, A Gallery 2010

Marck Fink´s værker er fyldt med gådefulde historier,

symboler, sløret af tynde forsigtige og følsomme farvelag,

der dækker og samtidig giver plads, for lige akkurat

at afsløre en del af gåderne, som forstærkes af skarpe

og afgrænsende konturer der sætter grænser for, hvor

meget han vil afsløre.

Der er konstant hentydninger til barndommen, gennem

sarte pasteller i et farvespekter, der til tider stråler i

et bevidst forenklet perspektiv. Dette åbner et meget

personligt rum op, der afslører sammen med klare og

direkte figurer, tanker fulde af fascination, frustration

og ikke mindst kærlighed og sex.

Besøg i hans atelier er meget velkomne.

Ring/mail og få en aftale T 51 26 00 74

marckfink@hotmail.com

marck.dk // marckfink.com

Frans Peter 72

Skulpturelle objekter

20 51 63 44

fpvk@post11.tele.dk

Følg bloggen på hjemmesiden:

franspeter-kunstogdesign.blogspot.com


73

’’

Kirsten Syberg

// ”Storbyfantasi” 110 x 80 cm

For mig er farven - koloritten - og dermed også

dybden og rumligheden - det primære. Mine

nyeste udtryk sker gennem stempeltryk i olie.

af Kirsten Syberg

info@kirstensyberg.dk

www.kirstensyberg.dk

Marie Louise Markvard Grupe 74

Marie Louise Markvard Grupe

voiladesign.dk


75

’’

Ingrid Duch, maler-grafiker

Ingrid Duch arbejder i tempera, et materiale hvis egenskaber

hun udnytter smukt til at skabe en næsten relief

agtig og sitrende virkning.Billederne vokser frem gennem

en lag på lag teknik, En flot og overlegen behandling af

farven i et sikkert ekspressivt farvevalg. Motiv verdenen

bevæger sig omkring menneske og dyreskikkelser der

sammen fylder billedfladen i et eget univers eller står

portrætteret med individets egen udstråling.

201 201 47

ingridduch@gmail.com

www.ingridduch.dk

’’

Motiverne i mine billeder henter jeg især i den nordiske

natur. Fragmenter fra Nuuk og Norge til Nordjylland.

Men også motiver fra Europas byer, hvor jeg finder spor

og strukturer. Jeg eksperimenterer med farver, former,

materialer og teknikker. Jeg maler, tegner, trykker, ridser,

laver collager m.m.

kisser.stoerner@hotmail.com

3022 3087

Kisser Størner 76

www.stoerner.dk


77

Palle Hatting

Ny impressionisme

Kontakt

pallehatting@hotmail.com

2620 3632

www.gallerihatting.dk

Vibeke Hannestad Larsen 78

T: +45 8627 1965

M: +45 2364 8019

vibekehannestad@hotmail.com

Elmehøjvej 46 · 8270 Højbjerg


79

Poul Kidmose

Stenskulpturer

Poul Kidmose

Tousvej 112, 8230 Åbyhøj

2095 9175

2073 1805

h.p.kidmose@image.dk

www.pkidmose.dk

Mette Tønder

og Rikke Stenholt 80

T 2076 9092

www.bkf.dk/mette-toender

T 4082 4241

www.stenholtglas.dk


81

’’

Alexandra Madirazza

FARVER MED GLÆDE

Jeg ønsker at bringe smil frem i folk.

I mine malerier søger jeg kontrasten mellem det

brede og grove penselstrøg, kontra den fine og lille

detalje - derved vil min kunst opleves foranderlig og

levende, alt afhængig af hvorfra man betragter den.

Man vil altid kunne opleve en ny farve eller komposition,

man ikke har set før.

Jeg søger konstant at finde en balance mellem orden

og kaos - Jeg arbejder intuitivt i formgivningen, imens

jeg handler mere bevidst med farvekomposition.

Denne arbejdsmetode giver et resultat, der ved

første øjekast er fuld af energi og bevægelse, men

samtidig opfattes afbalanceret og let.

Telefon: +45.51.35.64.73

Mail: alexandram2@hotmail.com

www.amadirazza.dk

Malerier fra indre og

ydre rejser

Kontakt:

27 47 34 76

biertehee@gmail.com

Bierte Hee 82

På facebook kan du finde mig

under Bierte Hee – her kan du

blive opdateret om nye billeder

og udstillinger.

www.biertehee.dk


83

’’ Eva

Eva Elisabeth Scott Clausen

& inspirationen

Naturalistiske malerier med et twist af fantasi. Nogle

gange. Andre gange rent fantasibilleder, alt efter hvad

det er, jeg forsøger at portrættere, og hvad jeg er inspireret

af. Portrætter af byscener og mennesker, er det

jeg brænder for at lave. Livet, mulighederne, mangfoldigheden

og kulturen i storbyer, primært New York og

Tokyo. Stemningen i disse byer giver inspirationen et

boost, og uden begrænsninger.

Med på Kunst for Alle 2011 har jeg et lille uddrag fra

et par af mine seneste serier i et mix under titlen

”city, fantasy & geishas in a New York Minute”,

hvori der indgår bl.a. min japanskinspireret fantasiserie,

New Yorker malerier samt en serie af sort/

hvide fotos fra New York.

atelier artEva

v/Eva Elisabeth Scott Clausen

atelier: Trepkasgade 6, 2100 København Ø

(åbent onsdag og fredag 10-18)

Tlf.: ( + 45) 27 26 53 24

email: arteva@live.dk

facebook: Atelier ArtEva

’’

Anita Karlsen 84

Anita Karen Nattestad Karlsen er

uddannet kalligraf og bog stavdesigner

fra Reigate School of Art

& Design, England. Ved af siden

af sit job som bolig stylist arbejder

Anita som kunstner, med eget

værksted fyldt med malergrej,

kalligrafipenne, serigrafirammer,

lærreder, symaskine ect.

www.arteva.dk www.anitakarlsen.dk


85

Flemming Gerhardt

Flemming Gerhardt udstiller denne gang

Collager Papir/ Akryl på lærred.

Kontakt:

+45 5337 0772

flemminggerhardt@gmail.com

www.flemminggerhardt.dk

Lill Thelin

86

www.lill-thelin.dk 50 98 59 88

www.lill-thelin.dk 50 98 59 88


87

’’

Mariya Delcheva

Born in Bulgaria in 1973.

Has been working as teacher in art and as

curator in art gallery ”Forum”, Haskovo.

Icon paintings, wall design and her own abstract

forms are the experianced fields of her activities.

Member of Art group in Haskovo, Bulgaria.

www.mariadelcheva.dk

Inger Bennigsen

Atelier og udstilling

BENNIGSEN

Frederiksværksgade 9

3400 Hillerød

23 72 61 66

ib@ingerbennigsen.dk

www.bennigsen.dk

88


Tak for besøget

og på gensyn!

Ridehuset Aarhus

den 19.-22. januar 2012

Øksnehallen København

den 26.-28. oktober 2012

www.kunstforalle.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!