w^æ:-^^-

booksnow1.scholarsportal.info

w^æ:-^^-

Katharina von Bora.*)

iilO

i vor Tid, da Kvindespørgsmaalet staar paa Dagsordenen,

da man overalt taler og skriver om Kvindens

Emancipation og Kvindens Kald, om den kvindelige Opdragelse

og Kvindens Rettigheder, kan det have sin In-

teresse at kaste et Blik tilbage paa en ældre Tid og se,

hvorledes et ægte Husliv tog sig ud i det 16de Aar-

hundrede. Det lader sig vel forsvare en kort Stund at

sysselsætte os med en tysk Kvinde af den ægte Slags, der

var en højtbegavet Mands Hustru og som saadan erhvervede

sig Kjærlighed og Agtelse, og der som Moder med ufortrøden

Troskab opfyldte Kvindens ædleste Opgave. Desto

værre kunne vi ikke give nogen fuldstændig Livsskildring

af Katharina vor Bora; hvad vi vide om hende, er i

Grunden kun lidet, vi kunne blot samle enkelte spredte

Træk, der lade sig sammenføje til et tarveligt Billede.

Katharina von Bora hører til de Kvinder, hvis Rygte

er blevet mest skamskjændet; i fulde Strømme have de

ultramontane, jesuitiske Løgnere udtømt deres Edder og

Gift over hende, gjort hende til en skamløs Kvind, en

ondskabsfuld Drage og Xantippe, og selv paa Protestanternes

Side har Sladren fundet Gjenklang, og med den ægte

*) Efter Dr. Friederich Koldewey: Lebens- und Character-

bilder. Wolfenbuttel 1881.

More magazines by this user
Similar magazines