J***"**.*"

booksnow1.scholarsportal.info

J***"**.*"

Hvis Nogen havde vovet den Paastand, at

Stilleby var en Storstad, vilde han have

vundet Hedaktor Jensens Velvilje og ved ham

været proponeret som Medlem af B\ madet, medens

han samtidig vilde være blevet udstødt af

det geografiske Selskab som Idiot, thi Stilleby

var en ganske lille By. beliggende ved Skov og

So. i en af Danmarks mest idylliske Egne. med

udmærket Torveskær og Aalefiskeri. som Prokuratoren

plejede at udtrykke sig. naar han

anbefalede et af de mange Smaahuse paa Frijorden

som herskabelig Villa.

Hvem havde grundlagt Stilleby.' — Ubekendt!

Redaktor Jensen havde en lumsk Mistanke

til Esbern Snare, medens Pastor Jansen

mente, at Ansgar meget godt kunde have prædiket

under en af de store Ege. samtidig med.

at han foruden Aalefiskeri døbte Hedninger i

Soen. Borgmesteren, som havde gransket Raadhusets

lønlige Arkiver, udtalte derimod som sin

sikre Overbevisning, at Byen var eremital .

et dunkelt Udtryk, men som ved hans sikre

Tone dog hk noget vist imponerende. Ifølge et

meget gammelt Munkeskrift, som Ingen uden

han kunde læse, havde den Égebul, der nu var

Lysthus i hans Have. i længs' irsvundne Tider

huset en længst forsvunden Eremit, hvis Navn

var Stilo. Han fik dog ikke ret længe Lov til

at leve som Træorm. thi Ryet om hans Hellighed

lokkede andre Eremitter til. og da de ikke

r

More magazines by this user
Similar magazines