J***"**.*"

booksnow1.scholarsportal.info

J***"**.*"

13

— en skummel Hentydning til det Ridderkors

Borgmesteren havde faaet. Alen festligst af alle

Dage var dog den, hvor hele Byens Befolkning

med vajende Faner og klingende Spil drog ud

til Fuglestangen, for i den nærliggende Skov

at skyde den eneste Papegøje, som Byen ejede.

En saadan Fugleskydningsdag var en Mærkedag

for Stilleby, og med en saadan begynder

vor Historie.

Hvem skulde være Fuglekonge? — Blikkenslager

Halling førte en god Riffel, men Købmand

Mallings var dog finere, og at faa en rigtig

fin Fuglekonge, det var Byens Stolthed. Man

havde skudt fra den tidlige Morgenstund, men

skønt det led mod Aften, var Pladen ikke faldet,

og derfor var Spændingen stor. Gamle Jomfruer

og ærværdige Bedstemødre stod i Dørene, Fattighusets

Lemmer flokkedes under det gamle

Lindetræ, og Byens barbenede Ungdom gallopperede

afsted som Stafetter, thi den første Reporter

om Sejren havde Redaktør Jensen lovet

en Tiøre.

En lyshaaret, laset Dreng kom farende som

en Raket: Borgmester har skudt Papegøjen«,

vrælede han, idet han vendte Mølle foran Redaktørens

Port, og kort efterklang det i jublende

Kor gennem hele Ryen: Borgmester har skudt

Papegøjen«. Tre drønende Kanonslag hørtes

i det fjerne. Tonerne af Der er et yndigt Land

brusede dæmpet frem gennem Skoven; men

saa hørtes et underligt rullende Drøn, ledsaget

af høje Raab, og Alles Hoveder vendte sig mod

den Ende af Gaden, hvorfra Braget og Raabene

kom.

»Hurra! — der kommer de med Borgmesteren,«

raabte den lykkelige Reporter, men

tik i samme Øjeblik Næsen ned mellem Redaktør

Jensens Trappetrin med et Brøl, thi ud

af Støvskyen kom et Par Heste i rasende Galop,

saa en halvsplintret Vogn som tilhørte Forpag-

More magazines by this user
Similar magazines