J***"**.*"

booksnow1.scholarsportal.info

J***"**.*"

23

Nu skal Du bare hore, hvilken durkdreven

Rad det Bæst var.

Og nu var Onkel Moller i sit Element. Den

ene Jagthistorie afløste den anden, og da han

havde tomt sin tredje Toddy, syntes disse at

have mildnet hans Sind, thi han udbrod pludseligt

i et: Hvorfor Fanden ler Du ikke? Jeg

synes sgu, det var grinagtig nok.

Aage hævede sit smukke Ansigt i Vejret,

saae sorgmodig paa Onkelen og sagde: Nej.

Du har ganske taget Humøret fra mig.«

Der var noget saa blødt i Tonen, og tillige

noget saa vemodig resigneret i hans dybe

morkeblaa Øjne, at Moller uvilkaarlig mindedes

sin afdøde Soster, og han mumlede ved

sig selv: Stakkels Dreng! Hvad Fanden skal

jeg dog stille op med ham".'

Aages fine Ore havde opfattet dette Hjertesuk,

og han prøvede paa at gjøre et sidste

Forsøg.

Maa jeg gjore Dig et Forslag? spurgte han.

Møller saae blidere paa ham og sagde: Skal

vi nu til det igen? Naa, saa kom med det.

Du maa ikke tro, kære Onkel,« fortsatte

Aage. at jeg er utaknemmelig, eller vil gjøre Dig

imod. Jeg veed, at Du efter Moders Død har

sørget for mig som en Fader; men den Stilling,

hvori Du anbragte mig, var en Mellemting

af Haandværk og Kunst, og den sidste

fik lidt efter lidt Overtaget. Du veed ikke, hvor

trælsomt en Gravørs Arbejde er. Fra Morgen

til Aften sidder han bojet over Bordet med

Lupen i Ojet og Gravstikken i Haanden. Møjsommeligt

graver han Spaan paa Spaan ud

af det blanke Metal, som blænder hans Øjne

og svækker hans Syn, saa tusinde Ildfluer til

sidst dirrer i Luften. Og hvad er det saa for

et Arbejde, som gjør Haanden træt ogAanden

sløv? Dørplader, Signeter, og dumme Forsiringer

til de saakaldte Pragtbind. Med ærlig Flid

More magazines by this user
Similar magazines