J***"**.*"

booksnow1.scholarsportal.info

J***"**.*"

29

»Hvad Fanden vil Deher?« skreg Per Røgter.

»Jeg vil slet ikke her, jeg vil bare ud igen,«

svarede Aage.

»Saa læg Læggene til og kild hende under

Maven med Hælene,« raabte Per Røgter, »saa

render hun nok.«

Aage fulgte Raadet, og Virkningen var forbavsende;

thi Malkemaren satte af i en Galop

der viste, at den endnu havde bevaret sine

Erindringer som Væddeløbshest. Endelig standsede

Farten, og i et træt, melankolsk Trav

svingede den med Aage ind i den gamle Præstegaard,

hvor han temmelig lettet overgav den til

Staldkarlen.

»Er Provsten hjemme?« spurgte Aage.

»Jøsses ja, og her er Fremmede ovenikøbet,«

svarede Staldkarlen og pegede paa en let Gig,

som holdt henne i Gaarden.

»Fremmede!« mumlede Aage, »jeg tror da

ogsaa, Alt har sammensvoret sig imod mig.«

Hans prøvende Rlik fløj rundt i Forstuen,

men fandt kun Provstens gamle Kavaj og Poulas

Hat — det maatte altsaa være Visitter. Paa Dragkisten

laa en friskbunden Gravkrans, og medens

Aage halv ængstelig betragtede den, stak

Tante Malle sit Hoved ud ad Døren og udbrød:

>I du Forbarmende! kommer De nu ogsaa?«

hvorpaa hendes Hængekrøller forsvandt bag

Døren.

Det var en besynderlig Modtagelse! Imidlertid

samlede Aage hele sit Mod, aabnede Døren

og traadte ind med en Frejdighed, som røbede

godt Komediespil.

Hans Rlik gennemfoer som et Lyn den halv-

mørke Havestue, Poula sad ved Vinduet og kom

ham imøde med et formelt : Goddag, Hr.Vang,«

som ganske tog Vejret fra ham og bevirkede,

at han overhørte den paafølgende Præsentation.

Denne gjaldt først og fremmest en sværlemmet

Herre, som næsten fyldte Præstens gammel-

More magazines by this user
Similar magazines