^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

102 St. Severin.

skjule sig der, men blev opdaget og dræbt af Barbarerne.

Hans sørgelige Død syntes alle en retfærdig Straf for hans

Ugudelighed. I en anden By, hvis Indbyggere Severin

havde raadet til uopholdelig at udvandre og flytte deres

Familier andet Steds hen, fordi Herulerne snart vilde komme,

var der en Præst, som offentlig drev Spot med Profeten og

hans Advarsler. Ikke nok med, at han vægrede sig ved

selv at drage bort; men han holdt saa mange af Ind-

byggerne, som han kunde, tilbage, ja endog Helgenens

Brevdrager. Imidlertid kom Herulerne, og den vantro Præst

blev hængt.

Alt dette foregik, som man ser, i Barbarernes Paasyn

og saa at sige under deres Sværd, saa at det Reform-

arbejde, Severin havde for, næsten kun var Halvdelen af hans

Opgave. Han skulde desuden beskytte det Samfund, han

stræbte at gjenføde, og tilvejebringe Fred med Barbarerne

til Bedste for de romerske Provinsbeboere, for sit Værk og

endelig for sig selv. Denne anden Halvdel af hans Arbejde

indeholdt maaske flere Vanskeligheder og Farer end den

første ;

i alt Fald stillede den de mærkelige Gaver, hvormed

Forsynet havde forlenet Reformatoren, og

den uiraodstaae-

lige Tiltrækning, han forstod at udøve paa Menneskene, i

et endnu klarere Lys. Det var især hans Forhold til de

barbariske Folk og Konger, som gjorde Severin til en af det

femte Aarhundredes politiske Personligheder, Et flygtigt

Blik paa Dalene ved Øvre- og Mellem-Donau i den Tid, som

fulgte lige efter Opløsningen af Attilas Bander,

klare baade disse Forholds Natur i og for sig og

flydelse, de kunde have paa Begivenhederne

II.

i Italien.

vil bedre

den Ind-

Attilas Landevindinger havde haft til Følge, at samt-

lige den barbariske Verdens Kræfter samledes paa Donaus

nordlige Bred; hans Død (453) frigjorde denne Hærskare af

More magazines by this user
Similar magazines