^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

St. Severin. lOo

Folk, og Sejreu ved Netad, som gav Germanerne vundet

Spil lige over for Hunnerne, overleverede de forste alt Landet

mellem Karpatherne og Alperne. Dalene ved Donau og

dens Bifloder frembode i Begyndelsen kun en broget Vrimmel

af Nationer, som stødte mod hinanden og kiydsede hinanden

for at skaffe sig Plads snart paa den ene, snart paa den

anden Bred; lidt efter lidt kom der Orden i dette Kaos, og

da alt var kommet til Ro igjen, saae man en Tilstand, som

ikke kunde andet end i høj Grad forbavse og forfærde

Romerne.

Nord for den store Flod, i den Circus, som Karpatherne

danne, i det deres yderste Ender nærme sig hinanden, havde

Gepiderne tilrevet sig Attilas gamle Rige og vare nu

lejrede i Verdensstormerens By, paa Ruinerne af hans

Bræddepalads *). Lige over for paa den hejre Bred stode

derfra videre. Delte i tre Na-

Østgotherne og udbredte sig

tioner under tre Konger, Theodemir, Valeniir og Videmir,

Brødre ikke mindre i Følge gjensidig Tilbøjelighed end i

Følge Blodet, besatte de de to pannoniske Provinser fra

Saves bugtede Lob indtil den østlige Side af Mons Cettius.

Theodemir, den ældste og mægtigste, opslog sine Telte i

Omegnen af Pelsodsøen (Neusiedlersøen) nær ved det nuværende

Wien, Valemir i det Land, som gjennemstrørames

af Save, og Videmir, den yngste, havde sat sig fast midt

imellem begge med den mindst talrige Afdeling af de gothiske

Stammer. Dette var Østgothernes Omraade.

Paa Donaus venstre Bred, men vest for Karpatherne,

boede i Folge Vaabenlykken Rugernes Folk, som, skjont

endnu frygteligt, dog stod tilbage i Styrke for de to oven-

nævnte (Gepiderne og Østgotherne). Herre over den vidt-

strakte Slette, som Morava gjennem^kærer, havde det der

rejst sit Hovedkvarter og sit Kougesæde. Dette var det

*) Se Afhandlingen ren Rejse til Attila-*, i Historisk Archiv

1878 I, S. 18.

More magazines by this user
Similar magazines