^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

I

Severin havde oæppe noget

St. Severin. 109

til overs for denne stolte Nation,

der var ivrig ariaiisk og forfulgte Katholikerne ; i det han

skulde vælge mellem dem og de ligeledes arianske Kugere,

tog han Parti for disse sidste, som i det mindste viste sig

taalsomme.

En Dag traadte den rugiske Konge, helt ude af sig selv,

ind i hans Celle, satte sig tavs ned hos ham og bred ud i

en voldsom Graad. »Ja, ja,« sagde han atter og atter med

halvkvalt Røst, »Gotherue hade mig og ville min Dod!«

Han fortalte da, at han, led og kjed af Naboskabet med

dem, havde besluttet at udvandre til Italien med hele sit

Folk, og at han i dette Øjemed havde bedet de gotbiske

Konger, som beherskede Vejen over de juliske Alper, om

Tilladelse til at drage igjennem deres Land, men ikke havde

faaet andet Svar end et haanligt Afslag. »Jeg ser det kun

alt for tydelig,« udraabte han i Fortvivlelse, »de ville dræbe

mig.« Severin rertes ved ?in Yens Hjærteangest, og, som

han i dette Øjeblik kom til at tænke paa, at en Afgrund

adskilte dem i Guds Øjne, kunde han ikke lade være at

sige til ham: »P'laccitheus, hvis vi begge hyldede den

katholske Tro, vilde jeg forbavses over, at dit Hjærte kun

er bekymret for dit timelige Velvære, og at du ikke snarere

raadsporger mig om det evige Liv; men eftersom nu den

Sag, du taler om, næsten er af lige Vigtighed for os begge,

samtykker jeg i at svare dig. Lyt til mine Ord og indpræg

dem vel i dit Sind. Vid da, at det ikke er blevet forundt

Gotherne at raade over dig eller dit Rige. Du bekymre

dig ikke hverken om deres Magt eller deres Fjendskab; de

ville ikke længe vedblive at være dine Naboer, og

det er

dem, som skulle forlade dette Land, medens du skal herske

i Fred i dit Rugiland. Dog lad disse mine ydmyge For-

maninger være dig en Regel. Elsk Freden ogsaa i Forhold

til de smaa; knus ikke den svage; hovmod dig ikke over

din Styrke. Skriften har sagt: Ve den, som sætter sin

Lid til Mennesket og holder Gud borte ft-a sit Hjærte! Lær

More magazines by this user
Similar magazines