^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

St. Severin. 111

hvis I efter mit Exempel onske at regere i Fred og leve

et langt Liv.«

Imidlertid fandt Gudsmanden ikke hos alle Medlemmer

af den rugiske Kongeslægt de velvillige" Følelser, som

deres Overhoved nærede for ham. Den gamle Konge havde

to Sønner, Feletheus med Tilnavnet Fava, som engang

skulde følge ham paa Tronen, og Frederik, Favas yngre

Broder. Jævn og from, ligesom sin Fader, men af en

svagere Karakter viste Fava. som i alt stræbte at efterligne

ham, den samme Ærbødighed og samme uskrømtede Hengivenhed

for Severinus: men saaledes var det ikke med

Frederik. Alle Barbarernes Laster syntes at have taget

Bolig i det unge Menneskes Hjærte, thi han var havesyg,

grusom og træsk. Indtil Lavhed ydmyg lige

over for

Helgenen, men i Løn hans Fjende lurede han lumskelig paa

den Stund, da han. fri for al Tvang, kunde plyndre Klo-

sterets Oplag, denne Kjærlighedsgave, som i hans blændede

Øjne syntes at være en uudtømmelig Skat. Severin gjennemskuede

med Lethed hans Sindelag og haus Planer, og i det

han paa sin Side udspejdede og under fire Øjne advarede

ham, holdt han ham tilbage ved at true med jordiske

Straife, den eneste Tøjle, som denne grove og fordærvede

Natur kunde mærke.

Ved den gamle Konges Død arvede Fava Rugiland og

dets romerske Besiddelser med Undtagelse af nogle enkelte

Byer i Nedre-Noricum , som bleve overladte til Frederik.

Trods sin virkelige Hengivenhed for Severin og sit inderlige

Ønske at efterligne Flaccitheus agtede Fava dog ikke altid

paa Helgenens Ord. Hans gode Forsætter bleve hvert Øjeblik

forstyrrede ved en mægtig Indflydelse, ved hans Hustru

Ghisa. hvem Historien skildrer os som et ondskabsfuldt

Væsen, en sand Djævel. Skinsyg over den Magt, Helgenen

havde over hendes Mand, nærede hun endnu større Had til

ham end Frederik, og medens denne lønlig søgte at ode-

lægge ham, angreb hun ham aabenlyst med en lidenskabelig

More magazines by this user
Similar magazines