^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

112 St. Severin.

Kvindes Dristighed. Hun gottede sig ved at saare ham i

hans dyrebareste Følelser, at forstyrre og

hindre ham i

Fuldførelsen af hans Værk, og saa standsede hun pludselig,

for at se, om Straifen ikke vilde komme over hende; thi

med al sin Dristighed var hun overmaade frygtsom og let-

troende. En Dag begyndte hun, for at modarbejde Helgenen

som søgte at indskærpe Fava Taalsomhed, at gjendøbe eller

lade sine Præster gjendøbe ulykkelige Katholiker, som vare

faldne i hendes Hænder. Severin beklagede sig derover,

men hun lod liaant om hans Klager; han holdt sig da til

Manden selv og truede ham med Himlens Hævn, hvis han

ikke satte en Grænse for denne vanhellige Færd. Fava

maatte optræde som Herre, ydmyget underkastede Ghisa sig,

men hendes Ondskab skiftede Forraaal.

Pludselig overflyttet i den romerske Civilisations Skjød

havde denne Skovens Datter ikke uden Overraskelse blandet

med Misundelse set det noriske Lands kornrige Marker,

Vinbjærge og Abildgaarde og især Kunstfrembringelserne,

som vare stillede til Skue i Byerne. Hun kunde have ønsket

at flytte alt dette over til sit Rugiland. For, saa vidt

mulig, at opnaa dette, fandt hun paa med Vold at lade

bortføre hele Flokke af romerske Vordnede, som hun der-

efter bosatte paa sine Ejendomme hinsides Donau. Ligeledes

lokkede hun Byernes Haandværkere til sig ved Løfte om

høj Løn; men vare de først i hendes Magt, kunde de sige

deres Fødeland Farvel; de bleve, ligesom Bønderne, be-

handlede som Slaver og maatte trælle i Arbejdshusene, lige-

som disse paa Marken. Severin gjorde kraftig Indsigelse

mod disse Voldsomheder, der ramte frie Mænd og unddrog

det romerske Agerbrug hele Familier; men Ghisa frem-

turede i sin skammelige Adfærd, endog lige til Klosterets Porte.

En Dag landede hun med Krigsfolk paa Favianas Enemærker,

sammenskrabede alt. hvad der fandtes af Bonder og Land-

arbejdere, lod dem lægge i Lænker og forestod selv deres

Indskibning. Severin, som strax blev underrettet herom,

More magazines by this user
Similar magazines