^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

118

Julianus Apostata som Augustus.

sædvanlig paa Græsk, et Sprog, som ogsaa

fra dette Aar

forekommer i de kejserlige Lovsamlinger. Constantinopels

Senat havde aldrig erholdt saadaune Gunstbevisninger af

Constantius, næppe engang en sjælden Avdiens i Kejser-

paladset; des mere, kan man tænke, havde det Grund til at

fele sig smigret ved sin nye Herres Hensynsfuldhed. Den

offentlige Stemning er livlig skildret i den Lovtale over

Kejseren, som den nye Consul Mamertinus udgav, og som

vi endnu besidde. Gjennem de konventionelle Former af

krybende Ros og Smiger, som fra Aarhundrede til Aarhundrede

frembåres for den nye Hersker, skinne enkelte

Glimt igjennera af sand Beundring og oprigtig Begejstring.

I de samme Dage indtraf det kejserlige Lig til Constantinopel

for at jordfæstes der, og ogsaa ved denne Ceremoni,

ved hvilken Julian ingen Grund havde til at vise Del-

tagelse og Medfølelse, vandt han alles Sind ved sin værdige

Holdning. Der findes to Beretninger, af Gregorius Nazianus

og af Libanius, herom; den første, som er fordrejet og usand,

forbigaa vi. Efter Libanius's Fortælling steg han ned til

Havnen, hvor Sørgeskibet laa for Anker, fulgt af en

umaadelig Menneskeskare. Han bar ingen Insignier, kun

sin kejserlige Purpurtoga, rørte ved Kisten og viste den

afdøde de Æresbevisninger, som tilkom ham. Denne

Ceremoni udførtes ikke i Kristi Navn, men i de Guders, som

holdt Byen i deres Varetægt, og med egen Haand udgod

Kejseren

efter hedensk Skik Drikofferet. Det var første

Gang, Julian efter sin Tronbestigelse gav den kristne By

Constantinopel Skuet af en gjenopvakt hedensk Gudsdyrkelse;

for Verdens Øjne erklærede han sig for Hedning

uden at have skaffet sine kristne Undersaatter retfærdig Grund

til Klage eller endog

til Uro.

Den saaledes banede Vej betraadte han uden Teven

med lige Fasthed og Forsigtighed ; hans brændende Iver for

den gamle Gudetro lagde sig klart og tydelig for Dagen i

enhver af hans Handlinger,

som undertiden vare overilede

More magazines by this user
Similar magazines