^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianus Åpostata som Augustus.

121

sugeiser under den foregaaende Kegering krævede. Der

blev nedsat en Underspgelseskom mission, bestaaende af

Orientens Præfekt Secundus Sallustius, Consulerne Mamer-

tinus og Xevitta, Generalerne Arbetion og Agilon og Rytter-

høvdingen Jovinns. Kommissionen, som opholdt sig i

Chalcedon, gik frem med Energi og militærisk Strænghed,

Apodemius, en af Tyrannen Constantius's Haandlangere ved

Gallus's Død, den forhadte Paulus Catena, den snedige Gilding

Eusebius, lede Døden under almindelig Glæde hos Befolkningen.

Pentadius og Florentius, Notaren Cyrinus bleve

dømte til Døden eller Landsforvisning; men det er over-

raskende at se Finansmanden Ursulus (comes largitionum),

som havde forstrakt den karrig udrustede Julian med Penge

i Gallien, lide Døden ved Bøddelens Haand. Denne utak-

nemmelige Handling vakte ogsaa almindelig Uvilje og Harme,

og Kejseren skyndte sig med at retfærdiggjøre sig ved den

Forsikring, at Domfældelsen havde fundet Sted uden hans

Ursulus's konfiskerede Godser til

Vidende, og tilbagegav

hans Børn. Sandheden staar hen som uafgjort; usand-

synligt er det|. at Julian, klog og opmærksom paa alt, som

han var, uden et hemmeligt Ord eUer Vink skulde have ladet

sine Venners blodige Iver frit Lob ; det bør heUer ikke for-

ties, at Ursulus var — en Kristen.

Constantius havde omgivet sig med orientalsk Luxus og

af en

Overdaadighed ; han viste sig aldrig uden omgivet

Skare Hofmænd, Kammerherrer, Barberer, Kokke, der alle

levede af hans Naade og Gunst og paa

Skatkammerets Be-

kostning. Julian afskedigede hele denne Sværm Snylte-

gjæster og indførte Sparsommelighed og Tarvelighed

i den

kejserlige Husholdning. Det fortælles, at han engang sendte

Bud efter en Barber for at lade sig rage; en sirlig Mand,

klædt i en kostbar Ceremonidragt, traadte ind til ham.

»Hvem er du,« spurgte Kejseren ham; »jeg har forlangt en

Barber og ikke en af mine Raadsherrer.« Derpaa erkyndigede

han sig om denne vigtige Embedsmands Indtægter; til sin

More magazines by this user
Similar magazines