^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianus Apostata som Augustus. 131

Julian sparede hans Liv : men Efterverdenen inaa fordømme

Kejserens Utaknemraelighed , i Stedet for at rose hans

Mildhed.

Optrin af lignende Art forefaldt overalt, i Damaskus,

hvor Jodeme stak Ild paa to kristne Basilikaer, i Berytus,

hvor Øvrigheden selv afbrændte Kirken, i Emesus, Epiphanias

og mange andre Stæder. Det er vel sandt, at det kun er

kristne Forfattere, som have efterladt os Beretningen om

disse Udskejelser; men at de ikke til fulde ere Overdrivelser

og Bagvaskelser, viser tydelig den Omstændighed, at den

vise, elskværdige og bløde Hedning

Libanius i sin Brev-

vexling aflægger de klareste Vidnesbyrd derom. Præfekten

over Eigets østlige Provinser, Sallustius Secundus, der ikke

maa forvexles med Julians Fortrolige af samme Navn, som

bestyrede Gallien, en oplyst Hedning af retsindig Ka-

rakter, aflægger med Skamfolelse og Harme Beretning til

Kejseren om de i Arethusa forefaldne Yoldsomheder; man

véd ikke, hvad Julian svarede ham; han troede ikke eller

vilde ikke tro paa disse Overdrivelser. Hvis nogen vilde

gjøre Forestillinger

hos ham. svarede han med bidende

Spot: »Disse Galilæere maa jo være glade: byder Evangeliet

dem ikke at lide og modtage de Ulykker, Gud sender dem?«

II.

I sex Maaneder havde Julian forandret Verdensrigets

Udseende: overalt flammede Baalene paa Gudernes Altre, og

hedenske Templer rejste sig af deres Grus 5 men Politiken

og Fredens Arbejder tilfredsstillede ikke hans mangesidige

og store Aand. Krigen bevarede endnu hele sin Tiltræknings-

kraft for den unge Erobrers Hjært«. I de stille Timer,

helligede til Granskning og Tænkning, lyste Antoninus's og

Marcus Aurelius's bramfri Dyder for ham, men hans ærgjer-

rige Aand higede efter at træde i Alexanders Spor og vinde

Krigerære og Berømmelse; med samme Iver søgte han

9*

More magazines by this user
Similar magazines