^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

140

Julianus Apostata som Augustus.

Stilling med en Guldskaal i sin Haand, hvoraf han udgød

et Drikoffer til den moderlige Jord, sera om han vilde bede

den ærværdige Moder at tilbagegive ham den kolde og

skjønne Daphne. En Spaadomskilde, Daphnes saa kaldte »ca-

staliske« Kilde, som i Berømmelse for sine Sandsagn ikke

veg tilbage for det delfiske Orakel, sprudlede frem i

Nærheden; det var paa et Blad, neddyppet i denne Strøm,

at Kejser Hadrian havde læst sin Fremtid. Templet og den

.nærliggende By, som det havde givet Navn, var i flere

Miles Udstrækning trindt omgivet af tætte Lavrbær og

Kypreslunde, som i de hede Sommere afgave en kølig og

uigjennemtrængelig Skygge; talrige

Kildevæld med det

klareste Vand bevarede Grønsværets Friskhed og svalede den

trykkende Luft. De fredelige

Lunde vare i de hedenske

Dage indviede til Glæde og Nydelse, og Soldaten og den

vise skyede i lige Grad dette jordiske Paradis's Fristelser

for ikke at synke hen i Blødagtighed; mer. siden Kristendommen

havde afløst Hedenskabet, søgte man ikke længer

paa disse Steder et sanseligt Livs Glæder; Cæsaren Gallus,

Julians ældre Broder, som fra Antiochia udstrakte sin Magt

over Østen, havde her med stor Pragt ladet opføre et Grav-

minde, en Kirke for Sanct Babjias, Syriens Biskop, der

havde lidt Martyrdøden under Kejser Decius og senere af

Kirken var bleven kanoniseret som en Helgen. Julian und-

lod ikke at besøge dette berømte Sted; men da han ingen

Lyst havde til at vise St. Babylas sin Andagt, valgte han

til sit Besøg en af Apollons Festdage; han ventede, tilstaar

han os selv, at møde Ofringer, Drikofre og Røgelse, festlige

Kordanse af hvidklædte Børn; han havde med Forsæt ikke

forud anmeldt sin Ankomst og blev hel forundret over at

finde Templet tomt, ingen tændte Lys, ingen festligklædte

Præster og intet Ofl'er. Til sidst fandt han en eneste Præst,

som ikke kunde opdrive noget andet Offerdyr — det var i

Stedet for Hekatomber af fede Oxer fra de rige og fornemme

i den store By — end en Gaas.

More magazines by this user
Similar magazines