^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

144

Juliauus Apostata som Augustus.

»det er de store Kjøbmænd, som gjemme Kornet for at

kunne sælge det dyrere.« Kejseren, der søgte at lindre

Befolkningens Nød , lod disse tillige med de store Land-

proprietærer komme for sig, opfordrede dem til at moderere

deres Priser og hjælpe deres trængende Medborgere. De

lovede det, men holdt ikke eller kunde ikke holde Ord.

Kejseren prøvede derfor et andet Middel; han lod foretage

store oJØFentlige Kornindkjøb paa Regeringens Regning og

udsolgte derpaa Varerne for lav Pris til Befolkningen ; i faa

Dage var det storartede Forraad bortrevet og opslugt, og

Handelen, der ikke kunde udholde den lave Koncurrence,

standsede. Godsejerne sendte hverken Korn,

Vin eller Olie

mere til Byen', alle Butiker lukkedes, og Dyrtiden gik over

til en fuldstændig Hungersnød. Kejseren, som havde villet

lindre Nøden, havde saaledes kun forværret den, og alle,

baade Hedninger og Kristne, rige og fattige, Senatorer, Kjøbmænd,

Arbejdere, udstødte om Kap Forbandelser mod ham.

Haus uklippede Skjæg, hans lille Figur, hans smudsige

Dragt, hans overdrevne Strænghed i Ritualen, alt leverede

Stof til Smædeord og Spot. »Ser du Bjørnen,« sagde en,

idet han pegede paa ham. »Nej,« svarede den anden, »det

er en Menueskeabekat, som har store Skuldre og smaa Ben.

Hvor lange Skridt han tager! Tror han, at han er 9 Alen

lang ligesom O tus og Ephialtes, hvorom Homer taler? Hvor

gaar han hen? Han skal tilberede et Offer.« »Nej! det

er en Slagter, som skal dræbe et Dyr, det er ikke saa

underligt, at Kjodet er saa dyrt, naar alt Kvæget gaar op i

Hekatomber!«

Kejseren følte sig saaret og

forbitret. Hvo kunde for-

tænke ham deri? Han hævnede sig paa den utaknemmelige

By ikke paa Tyrannens Vis ved Drab og Fængsel, men paa

en mere filosofisk, sin. sædvanlige Maade, ved sin krasse

og satiriske Pen. Under Titel af »Misopogon« (Skjæghaderen)

et Væn-k, som vi endnu besidde, udslyngede han et

bittert og bidende Angreb paa hole den dannede Samfunds-

More magazines by this user
Similar magazines