^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianus Åpostata som Augustus. 145

klasse i de estlige Provinser, hvor Hedningene og de

Kristne ofte kun af Navn vare forskjellige og i lige Grad

tragtede efter Livets sanselige Nydelser, Luxus og Over-

daadighed. For at opstille den mest skærende Modsætning

til de sanselige, blødagtige og vellystne Indbyggere i

Antiochia afmaler han sig selv ironisk med en karakteristisk

overdreven Kynisme: »Naturen,« siger han, »har hverken

givet mit Ansigt Skjenhed eller Ynde, og uden Tvivl for at

straffe det for sin Grimhed har jeg tillagt mig et tæt

Skjæg; Utej spaserer omkring deri efter Behag, som vilde

Dyr i en Skov. Dette Skjæg forhindrer mig fra at spise

og drikke med Begjærlighed og fra at give og modtage

Kys. I sige, at man kan snoKeb deraf. Jeg tillader eder

det af ganske Hjærte, hvis I kunne røre dets hvasse Haar

uden at saare eders fine Hænder. Mit Hoved er daarlig

kæmmet, mit Haar sjælden klippet, mine Negle sjælden

skaarne, mine Fingre ere plettede med Blæk.« Hvis

Kejseren forsøger at le, er det en bitter Latter, og en dyb

Foragt skinner igjennem hans bidende Spot fra hver en

Linie. Han opregner til sidst den utaknemmelige By sine

mange Veigjerninger mod den og truer med at forlade den

Vinter i Kilikien.

og tilbringe den følgende

Endnu var ikke et Aar forløbet siden Constantius's

Død, og hvilket Omslag i Folkets Stemning mod sin nye

Hersker var der ikke foregaaet i denne korte Tid? Hvilken

brat Forandring fra den Jubel og Begejstring, hvormed

Constantinopels Borgere havde hilst den unge Erobrer, til

den Uvilje og Kulde, hvormed Antiochias betragtede ham.

Man begyndte allerede at savne Constantius, som havde

været saa forhadt paa Tronen. Denne almindelige Sammen-

ligning med en Slægtning, som han havde foragtet, eller

med hans Families berømte Stamfader, Kejser Constantin,

hørte til det, som opirrede Julian mest. Constantius Navn

var ham altid ubehageligt, det ser næsten ud, som om han

Historisk ArchiT. 1878. II. 10

More magazines by this user
Similar magazines