^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Jalianns Apostota som Augustus. 147

Hvis de ikke delte hans Tro, saa delte de dog hans Had til

de Kristne, og dette fælles Had gav dem en stor Betydning

i hans Øjne. Constantinus havde behandlet Jøderne strængt,

og Constantius havde ikke behandlet dem synderlig mildere.

Et Oprør mider Gallus blev kvalt i Stremme af Blod. De

havde lidt med Taalmodighed . skjønt de gyste

ved at se

deres Tempel blive jævnet med Jorden; men da de saae et

nyt Jerusalem opstaa af det gamle og

det kristne Kors

trone paa Salomons Grav, kogte deres Blod af Easeri og

uudslukkelig Hævntorst. Julian satte sig

de mest ansete af deres Synagoger og førte Brevvexel med

i Forbindelse med

dem; han aabnede sit Palads for de Kristnes Fjender og

underholdt sig ofte med lærde Mosaiter om mange Punkter

i deres Lære. »Hvorfor,« sagde Kejseren en Dag til dem,

»følge I ikke Skriftens Bud, som befaler blodige Otringer

ligesom vore?« Jøderne havde strax en Undskyldning paa

rede Haand. »Hvor skulde vi gjøre de Ofringer?« sagde

de. »Vor Lov befaler os ikke at ofre noget Dyr til Jehovah

uden for Jerusalem paa det af David indviede Sted. Vil

du se os ofre, saa gjeuopbyg Templet, rejs Alteret, og du

skal se, at vor Tro ikke er bleven kold.«

Disse Ord gjorde et dybt Indtryk paa Kejseren og

satte hans Aand og Fantasi i lige stærk Bevægelse. Gjen-

opbygge Jødernes Tempel, omstyrte Kristi Spaadom, at der

ikke skulde lades Sten paa Sten tilbage, bringe den stumme

Veltalenhed, som talte fra det sunkne Tempel og smulrende

Stene, til Tavshed — det \11de være en Triumf, et Døds-

stød for Galilæerens forhadte Lære. Kejseren lagde liurtig

Haand paa Værket med Iver og Kraft. Ledelsen af

mest betroed«

Foretagendet blev overgiven til hans højeste,

Embedsmænd; i Spidsen for det hele stod GrevAlypius fra

Antiochia, en Mand, som delte sin Herres literære og

religiøse Begejstring. I Begyndelsen havde Jøderne Van-

skelighed med at fæste Tillid til dette Lykkens uventede

10*

More magazines by this user
Similar magazines