^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

6 Industri og Haandværksdrift hos Romerne i Oldtiden.

nys tagne Maal, fra Baggrunden af Værkstedet henter et

Par elegante røde Ankelstøvler til sin fornemme Kunde,

som i øvrigt er ledsaget af et Par Veninder, der »gaa i

Butiker« med hende. I Baggrunden vente et Par Slav-

inder med Kurve i Haanden paa deres Herskerinde eller

Herskerinder.

Ogsaa selve Fabrikationen og Tilvirkningen hjemme paa

Værkstedet bemærke vi paa et andet Maleri af samme Art,

hvor et Par bevingede Genier eller maaske Amoriner frem-

stilles arbejdende af alle Kræftei-, den ene i Færd med ved

Hjælp af en Hammer at tilpasse Overlæderet efter Læsten,

den anden derimod i Begreb med at afskære og afpudse

den allerede fastsyede Saal. Paa alle Sider ere de omgivne

af en Mængde halv færdigt Fodtøj, alle Slags Skomager-

værktøj, større og mindre Læderstykker, hvorat man tydelig

kan se, at et eller flere Par Saaler ere udskaarne. For-

skjellige Farvebeholdere og Pensler vise os, at man syede

Fodtøjet af ufarvet Læder og først bag efter anbragte Farven

paa de fuldt færdige Sko; et Par aabentstaaende Skabe i

Baggrunden af Værkstedet vise os en Mængde færdige

Ankel sko og Halvstøvler, anbragte Par og Par ved Siden af

hinanden.

Det næste Maleri fører os igjen tilbage til den daglige

Handel og Vandel paa Forum. Vi bemærke en gammel,

skaldet Mand siddende foran et stort Bord, der er overlæsset

med en Mængde billige Smaagjenstande, saasom Saxe, Knive,

Spænder, Broscher, Haarnaale, til største Fryd for de fattige

Kunder, frigivne og Slaver, der med store Kurve paa Armen

stimle sammen omkring Bordet og alle de der udbredte

Herligheder, som de ivrig beundre og undersøge, medens

Kjøbmanden holder skarpt Øje med sine, formodentlig noget

langfingrede, Kunder. Ved Siden af ham staar hans Nabo

Kobbersmeden midt imellem sine prægtige store Kobbevkar,

der ere opstillede paa Fliserne i Række og Geled, Han er

netop i Handel med en mere solid Kunde,

der holder et

More magazines by this user
Similar magazines