^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Landevejens Børn*).

JoJle den gamle Tids Foreninger og Broderskaber, der

søgte at fremme Sjælens Vel eller værne om jordiske For-

rettigheder, og alle bosatte Mennesker, hvis Liv var om-

fredet ved et Hjems Grænsepæle og Rettigheder, stode lige

over for et Samfund af fredløse og hjemløse, der savnede

alt, hvad den Gang ydede Sikkerhed og Agtelse, men som

dog lode sig til Syne og spillede

en Rolle med ved enhver

fælles Virksomhed af de andre, ringeagtede, men meget

efterspurgte, forhadte af den strænge Kirke som Djævelens

Bern, men meget velkomne baade for gejstlige og Lægmænd

som Opbevarere af de glade Kunster, Folkets Pudse-

magere og Glædebringere, — det store Samfund af om-

strejfende Folk.

Disse Landevejens Børn have en lang Historie, der

fortjener mere Opmærksomhed, end der hidtil er bleven dem

til Del; thi de vare gjennem mere end ét Aarhundrede de

folkelige Opbevarere af gammel Poesi, Musik og alle frem-

stillende Kunster.

Ogsaa deres Historie lærer os, hvor inderlig og uafbrudt

Middelalderens Folkeliv hænger sammen med den

romerske Oldtid. Saaledes havde foruden utallige andre

*) Efter Gustav Freitag: Bilder aas dem deutschen Mittel-

alter.

More magazines by this user
Similar magazines