^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

m

OldMstoriske Smuler.

et er eu gammel og bekj ondt Sætning,

at åer er intet

nyt under Solen; mindre bekjendt er det derimod, at meget

af det, vi anse for forholdsvis nyt, og

som i alt Fald lever

og gjør sig gjældende i Nuet, har sin Rod saa Qærnt

fra vor

Tid og vort Land, at man forbavses over, at det har kunnet

bevares igjennem saa mange Paavirkninger og Omskiftelser.

Mange dagligdags Ting, meget af hvad vi sige og hore, se

IK og foretage os, forekommer os at være fuldkomment naturlige

^ i

og selvfølgelige Handlinger; Virkeligheden ere de Rester fra

fordums Tider, nedarvede gjennem Tradition og Vane, have nu

ikke længer nogen Forklaring i bestaaende Forhold, ja staa

undertiden i direkte Modstrid med de gjældende Anskuelser.

Saadanne Ting er f. Es. det lykønskende eller velsignende

ud Pinse-

Udraab ved Nysen, eller Almuens Vane at gaa

for at >se Solen danse«. Intet Menneske tror mere

morgen

paa, at en Nysen skulde være særlig heldbringende eller

velsignende, eller at Solen paa denne ene Dag

skulde tillade

sig en saa extraordinær Forlystelse; alligevel vedbliver

Skikken og Vanen.

Sligt er, som sagt, Rester, Led i en forbigangen og

glemt Tids hele Kjæde af Begreber; Forklaringen

kan kun

tindes ved et omhyggeligt Studium og en Gjenkonstruktion

af samme Art som Palæontologens, der af en bevaret Tand

More magazines by this user
Similar magazines