^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Oldhistoriske Smuler. 181

Attributer, Handlinger og indbyrdes Forhold vise tilbage til

Oprindelsen.

I Grundtvigs 3dje Samling S. 1 findes et mærkeligt

sønderjysk Æventyr om »Gi-aadonner«. Dette Navn dukker

pludselig op i Fortællingen som en direkte Overlevering,

Thor — gammel tysk Thunar eller Thonar — Donner.

Historien er kort og godt, at en Herremand, som flere

Gange forgjæves har bejlet til Jomfruen, til sidst tager sin

Tilflugt til List, forklæder sig som Tigger i en gammel

graa Dragt og forsyner sig med et Guldhjul og flere Guld-

sager. Han begiver sig til Jomfruens Bolig, hun kjeuder

ham ikke, forlanger Guldhjulet og giver ham derfor den

Lon, han begjærer. Faderen jager dem begge i Vrede af

Gaarde, hvorpaa hun raaber: »Kjære Graadonner, tag

mig med;« han tager hende med og giver sig siden til

Kjende. Det karakteristiske Navn kommer her første Gang

frem, Personen har tidligere kun været betegnet som Herremanden

eller Tiggeren; men alle Attributer stemme med

Navnet, den graa Dragt: Skymulmet — Guldhjulet som Symbol

paa Solen saa vel hos Inderne som hos Oldgermanerne. Det

samme Æventyr tindes i evrigt i flere Skikkelser, blandt

andet i Norge med Navnet: Grisethor, i og disse Varianter

gives tillige saadanne Antydninger, som at Herremanden

første Gang kommer med fire hvide Heste, anden Gang med

fire sorte o. s. v.

Høj;

VuUi Bondedreng *) vogter Faarene paa Troldens

for at skræmme ham knuser Trolden en Sten mellem

Hænderne, men Vulli kryster en Ost,

saa Vallen

flyder ud, og bliver efter dette Bevis paa Styrke taget i

Tjeneste af Trolden. Han bliver hos Trolden i syv Aar —

denne Tidsbestemmelse er meget almindelig, hvor der er

Tale om at være bjærgtagen eller fangen af Trolde, og ud-

lægges som betegnende de syv Vintermaaneder, i hvilke

) Grundtvigs Samlinger 1857, S. 1.

More magazines by this user
Similar magazines