^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

184 Oldhistoriske Smuler.

Historien om Jomfruen, der spinder; her er Sammenstil-

lingen med Solen klar nok, da selve Legen, som anført, er

knyttet til Solhvervstide , der fremstilles pantomimisk ved

Kredsens Bevægelse.

Med Tanken om Gudinden — det kvindelige Skyvæsen

— staar den gamle Ammestue-Talemaade i For-

bindelse, at Storken bringer de smaa Børn fra Brunden eller

Dammen. Det siges saa, at Børnene paa Bunden af Dam-

men, der gjærne fremstilles som en lys og blomsterklædt

Eng, passes og plejes af en skjøn og straalendo Kvinde.

Hun beskrives i tyske Sagn som hvidklædt og guldhaaret,

eller som helt tilhyllet i Hvidt, hun kaldes undertiden Fru

HoUe, undertiden Jomfru Marie; men ikke alene i Brønden

finder man Fru Holle, hun bor i — ogsaa Bjærget Tannhåusersagnet

— i i Skoven, Slottet, alt sammen Betegnelser

for Skyen. Fru Holle nævnes ogsaa som Førerske

for den vilde Jagt; men den vilde Jagt er Stormen, og det

saavel Naturfænomenet, opfattet gjennem Troen, som ogsaa

selve det naturlige forklaret. Den vilde Jagt tænkes ikke

blot som Aander, der give sig til Kjende gjennem Storm,

men som selve Naturfænomenet, der er Aander. Sjælen

tænktes — og tænkes — ikke som noget helt og holdent

immaterielt, men som noget materielt af den aller-

sarteste Art, man kunde forestille sig, usynlig, ugribelig,

i Stand til at bevæge sig med stor Hastighed. Da nu

Aandedrættet foruden at besidde de nævnte Egenskaber

spiller den største Rolle for Livsevnen, hvis Ophør au-

toges foranlediget ved, at Sjælen forlod Legemet, laa det

nær at forestille sig Sjælen som Luftpust; Forholdet

mellem de danske Ord Aaud (Sjæl) og Aande: Vind eller

Luftpust, gjenfindes i Hebraisk, Sanskrit, Græsk og Latin;

men Aanden eller Luftpustet stiger i Folge sin Natur mod

Himlen og forener sig her med andre Sjæle, der flyve i

Stormen eller den vilde Jagt; Skyguden eller, uaar det

siges, at Frau Holle anfører den, Skygudiuden

har altsaa

More magazines by this user
Similar magazines