^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Industri og Haandværksdrift hos Romerne i Oldtiden. H

at Yære vasket og bleget ved Hjælp af Svovldampe, omsider

tørredes i dertil indrettede Tørrestuer og ved Hjælp af en

stærk Presning igjen erholdt sin oprindelige Glans og

rene Farve.

Af saadanne >Tej-Kensnings-Etablissementer< findes

der ikke faa i Pompeji, og det har unægtelig en stor Interesse

i et af dem, som laa oppe i Byens rigeste og fornemste

Kvarter,

at se fremstillede i 3—4 Malerier de fleste af de

Processer, som Klædningsstykkerne maatte gjennemgaa. Vi

bemærke i et at disse Malerier lige i Forgrunden en Dame,

sandsynligvis Ejerens Hustru, der, iført sin lange, folderige

stola, sidder midt i et af Værkstederne og forer skarpt

Tilsyn med Arbejdet: en ung, tarvelig klædt Arbejderske,

rimeligvis en Slavinde, bringer hende et fint Klædebon, som

hun noje undersoger, medens den stakkels unge Pige ydmyg

venter paa Ros eller Dadel; i Baggrunden borster en kraftig

bygget, næsten nøgen Arbejder les af alle Kræfter paa en

stor, hvid Toga, der er ophængt over en lang Stang og

smykket med en bred Purpurbræmme og

altsaa maaske til-

horer en hojere Embedsmand, En anden kraftig Arbejder

kommer ind. bærende et rundt Stativ af Metaltraad, omtrent

af Form og Storrelse som Damernes Krinoliner for nogle

Aar siden, over hvilket Stoffet udbredtes eller udspændtes,

naar det skulde bleges ved stærke Svovldampe fra det der-

under anbragte Kulbækken. Et andet Maleri viser os

Valkerne i fuld Arbejde, medens de. næsten nogne og kun

iførte en meget-kort Tunica. stampe og bearbejde forskjellige

Tøjer i smaa runde Vandbeholdere, i det de,

for ret at

gjennemarbejde Tøjet, i bestemt Takt snart kastede sig ned.

snart rejste sig op igjen, hvad der gav denne hele Be-

handlingsmaade Benævnelsen Valkerdansen, saltus

fullonicus.

Det næste Maleri gjengiver Pressen med dens mægtige

Opstandere og Overligger, der ved store Skruer kunde hæves

og sænkes aldeles som en Linnedpresse hos os. Det sidste

More magazines by this user
Similar magazines