^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

204 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

Biskoppen arbejdede paa en almindelig Fred, medens bans

Hellighed kun stræbte at skille Maximilian fra Frankrig

for saaledes at komme sin Fjende til Livs med overlegne

Kræfter. Den 25de April forlod Gurker-Biskoppen Bologna,

hans Mission havde kun ført til det Resultat, at alle be-

undrede hans overordentlige Fasthed; en. Biskop, som af-

slog den røde Hat, Legatværdigheden for Tyskland samt

Tusender af Dukater, var noget helt nyt for Renaissance-

tidens Italienere.

Kort før Lang forlod Bologna,

havde Julius li ud-

slynget Kirkens Band mod Frankrigs italienske Tilhængere,

særlig mod Hertug Alfonso af Este og Marskalk Trivulzio;

men det varede ikke sex Uger, før han tik et frygteligt Svar

paa sin usømmelige Udfordring. Hans Hellighed vilde

netop ved et Besøg i Lejren opmuntre sine omkring Bologna

samlede Tropper til nye Anstrængelser, da han fik Melding

om, at Trivulzio var i Anmarche, Marskalken var gjennem

Modenas Omraade rykket frem over Concordia, der overgav

sig ved hans blotte Nærmelse, til Pos Biflod Panaro, som

han passerede med Lethed; han var nu kun faa Miglier fra

Ravenna, og Bentivoglierne vare i hans Følge. Julius II

mindedes sine bitre Erfaringer fra sidste Efteraar, han

Paven til

kjendte Trivulzio, og uden langt Overlæg flygtede

Ravenna. Hans Brodersøn, Hertugen af Urbino, og den

oftere omtalte Kardinal Alidosi af Pavia skulde forsvare

Bologna mod Trivulzio, og de bare sig saa godt ad, at Ben-

tivoglierne allerede den næst følgende Dags Aften (den 23de

Maj) bemægtigede sig Staden, medens de pavelige Tropper

med samt deres Anfører, Hertugen, søgte Frelse i ilsom

Flugt, og Venezianerne , der ikke vare lobne bort i rette

Tid, mistede deres hele Artilleri til Trivulzio. Kardinal

Pavia, som paa den Melding, at Bentivoglierne havde besat

en af Bolognas Porte, strax gav Staden til Pris og sprængte

ud ad den modsatte Port ad Ravenna til, naaede lykkelig

More magazines by this user
Similar magazines