^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

214 Pave Julius II og Kirkestatens Gruudlæggelse.

Exempel; men heller ikke hans Modstandere lagde imidlertid

Hænderne i Skjødet.

Den første November 1511 aabnedes den bebudede

Kirkeforsamling i Pisa. Deltagerne herte først en højtidelig

Messe og en Prædiken, udstedte en sand, hundred Dage

gyldig Syndsforladelse for dem, der overværede disse Handlinger,

og skred derpaa til alvorligere Forretninger; man

erklærede de pavelige Bandlysninger og

Afsættelser for

ugyldige og dømte Julius II, eftersom han, skjønt tvende

Gange indstævnet, dog var udebleven. Kirkeforsamlingen i

Pisa tog imidlertid snart en Ende med Bedrøvelse, Stem-

ningen hos Befolkningen var aldeles fjendsk, og et Opløb

skræmmede Deltagerne i den Grad, at de forlagde Samlin-

Sæde til Milano.

gens

Dette ynkelige Resultat kunde naturligvis kun styrke

Pavens gejstlige Myndighed. Paa Frankrigs Bud havde

der samlet sig en ringe Hob Prælater omkring de fjendt-

Pvardinaler ; men Verden, som endnu stadig drømte

lige

om en Keform af Kirken, baade hvad dens Hoved og dens

Lemmer angik, var dog klog nok til at indse, at man ikke

havde opnaaet en almindelig Kirkeforsamling, men kun

vundet et Par ærgjerrige Kardinaler og nogle føjelige Bi-

skopper for at tjene kongelige franske Interesser. Paven

kunde altsaa med stor Sindsro afvente, hvad Conciliet yderligere

vilde tage sig for; men dette Resultat var dog kun

et negativt, og det vidner højt om hans Forsigtighed og

Klogskab, at han gjorde alt for at stille et almindeligt

anerkjendt Laterau-Concilium mod det mislykkede pisanske.

Han sparede ingen Anstrængelse i saa Henseende, og selv

senere, da han havde aabnet sin Forsamling med de største

Højtideligheder, gjorde han alt for at øge Tilslutningen og be-

væge Magterne til at udtale sig for hans Concilium; i saa

Henseende var han ikke sparsom med Løfter og haand-

giibelige Indrømmelser; enhver, der blot vilde gaa ind paa

Lateranforsamlingen, kunde hos ham gjøre Regning paa Op-

More magazines by this user
Similar magazines