^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 219

Pavens Stilling var meget alvorlig, ja selv betænkelig;

i Rom var Folk og Adel m-olig, paa Krigsskuepladsen havde

Franskmændene afgjort Overvægten, Spanierne toge ikke

Initiativet og vare tilfredse med, at man lod dem i Ro.

Hvad Pavens nye Forbundsfæller havde udrettet, stod selv

under de mest beskedne Forventninger og aabnede ikke meget

lyse Udsigter for den nærmeste Tid. Julius II og Ferdinand

den katholske søgte at styrke deres Kræfter ved at indlede

nye Forbindelser, man vandt den er.gelske Konge og an-

strængte sig for at opuaa Kejserens Frafald; dog

diplomatiske Anstrængelser

alle disse

vare sammenvævede med vidt-

gaaende strategiske Planer, hvis Virkeliggj øreise ganske vist

ikke laa saa Qærnt; men langt nærmere laa den Fare,

som truede den pavelige Sag fra Franskmændene under

deres ungdommelige Helt, Gaston af Foix. Denne General

havde nylig taget Brescia med Storm og

saaledes endt

Venezianernes kortvarige Krigslykke; hvor han viste sig,

udbredte han Rædsel, hvor han vendte sig hen, fulgte Sejren

hans Faner. Han undte ikke sine Folk nogen Hvile eller

Fjenden noget Øjeblik til at fatte sig; lige saa hurtig, som

han var brudt op fra det lykkelig befriede Bologna mod

Brescia, ilte han nu fra denne erobrede By tilbage

til Ro-

magnaen for at levere det Hovedslag, der skulde afgjore

Krigen og koste Paven og hans Forbundsfæller deres Hær.

Rairaond af Cardona, der af Naturen var Betænksomheden

selv og desuden blev advaret af sin forsigtige Konge, vilde

ikke slaas, men Gaston vidste at tvinge ham til Kamp.

Franskmændene rykkede mod Ravenna og stormede Byen,

ganske vist ikke strax med Held ; men Besætningen i Staden

var alt for ringe til at yde en længere Modstand, og Cardona

maatte bringe Hjælp, hvis han ikke vilde give alle sine i

Ravenna lagrede Forraad til Pris; han ilede altsaa til Und-

sætning, og Gaston kastede sig ham i Mede. Paaskesondag

den Ilte April 1512 kom det til Slag, det blodigste, som siden

Folkevandringens Dage var leveret paa Italiens Jordbund;

More magazines by this user
Similar magazines