^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

14 Industri og Haandværksdrift hos Romerne i Oldtiden.

det de klappe dem, kjæle for dem og slynge Blomster-

guirlander om deres Hals til Beskyttelse mod Insekterne,

for at ogsaa de stakkels Dyr kunne have det godt,

selv kaste sig ned i Græsset omkring

medens de

det der fremsatte

Middagsmaaltid. Amor og Psyche se til og synes noget be-

tænkelige

over det hele.

I andre Malerier have Kunstnerne fremstillet Amoriner

og bevingede Genier i Færd med Vinhøsten og Vintilbered-

ningen. Dette Arbejde gaar naturligvis lige saa let og

smukt. Naar man ser dem som i en Leg indhøste og

presse Druerne eller behandle Oliventræets Frugter, glemmer

man let, hvor overordentlig anstrængende dette Arbejde var,

netop fordi man manglede de nødvendige mekaniske Hjælpemidler,

og saa store Masser skulde og maatte behandles i

en saa kort Tid, hvorfor der maatte arbejdes Dag og Nat

uden mindste Standsning, ja endog uden den nødvendige

Tid til ordentlig at udskylle og rense Kar og Maskiner,

end sige at selve Arbejderne skulde kunne rense sig for

Sporene af Arbejdet.

p]fter at Oldtidens Malere have fremstillet for os saa

mange og forskjellige Grene af Haandværk og Industri paa

deres Tid, opstaar naturlig hos os Ønsket om, at de ogsaa

maatte have efterladt os Fremstillinger af Detaillen i deres

egen Kunst; heldigvis er dette virkelig Tilfældet.

Det smukkeste Maleri i saa Henseende findes i Pompeji.

Scenen er en Have. Gjennem en aaben Søjlegang eller rettere

Buegang, der er smykket med Guirlander af Lavrbærgrene,

ser man i Perspektiv en stor Blomstervase paa en Piedestal

og en Statue i Legemsstørrelse, hvorved Maalestok og Afstand

i Almindelighed er angivet. Til højre uden for Buegangen

skyde nogle store kraftige Planter op med brede BlaJe og

høje Blomsterstængler: paa en af Buegangens Pilastre er op-

hængt et Maleri, spændt paa dets Blindramme, der ligesom

nu bestaar af fire Hade Stykker Træ og er samlet i Hjør-

nerne ved Hjælp af Som og Stifter. I Forgrunden sidder

More magazines by this user
Similar magazines