^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 235

mod Ferrara, Kejseren vilde absolut tilrive sig største

Parten af Venezias Fastlandsbesiddelser, og saaledes kom

dette Forlig i Stand, som for tredje Gang i Løbet af fire

Aar skulde omdanne den pavelige Politik paa den mest ra-

dikale Maade; den 19de November Kl. 9 om Aftenen, det

Klokkeslæt, Astrologerne havde betegnet som særlig lykkeligt,

forsynede Paven Forbundspagten med sin Underskrift.

Det venezianske Timandsraad havde opbudt alt for at

hindre den pavelige Overgang til Fjendens Lejr; man havde

blandt andet husket Julius's gamle

Vink om at vinde Mat-

thæus Lang ved glimrende Tilbud og intet sparet

i saa

Henseende; hvor vidt Biskoppen virkelig er bleven stillet

paa Pruve, er usikkert, i hvert Fald lykkedes det ikke at

hindre Kejserens og Pavens nye Sammensværgelse mod

Markus-Republiken. Deltagerne smigrede sig endog

med at

opnaa Republikens Tilslutning eller dog i det mindste at

afpresse Venezia en Fred; navnlig skulde Truslen om en ny

Bandlysning gjore sin Virkning. Kardinal Grimani spurgte

i denne Anledning: »Hellige Fader, mon en saadan Trusel

er begrundet i Retfærdighed?« »Hvad enten den er grun-

det i Ret eller i Vold«, svarede Julius, »vil jeg dog udtale

den«. Anvendelsen af den pavelige Straffetrusel var nemlig

den Pris, Paven maatte betale for at opnaa Biskoppens

Nærværelse ved sin Kirkeforsamling; i en særlig Samling

i sin Monarks Navn den Er-

afgav Matthæus Lang derpaa

klæring, at alle Beslutninger paa Forsamlingen

i Pisa vare

ugyldige, og at det nærværende Concilium repræsenterede

hele Kirken. Paven havde tilkæmpet sig en ny Sejr, men

ved rent verdslige og højst forargelige Midler.

Da der ikke var ret Udsigt til at skræmme Timands-

raadet, lod Paven det heller ikke mangle paa Løfter, som

skulde fremkalde det ønskede Resultat. Han lod Venezias

Sendemand forstaa, at selv om man maatte ofre Verona,

kunde Vicenza dog maaske nok frelses ved en Forhejelse af

de Summer, Kejseren gjorde Regning paa; under Betingelse

More magazines by this user
Similar magazines