^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Industri og Haandværksdrift hos Romerne i Oldtiden. 15

en ung Dame, klædt i lang Tunica og en violet Stola. Hun

betragter med stor Opmærksomhed en langskjægget Herme

o: en Buste hvilende paa en boj, smal Piedestal, som hun

er i Begreb med at kopiere. I venstre Haand holder hun

sin, med mange Farver opsatte, Palet, med højre Haand

tager hun en Pensel op

fra en ved Siden af hende aaben-

staaende Malerkasse, der hviler paa en afbrudt Marmorsojle

og er rigelig forsynet med en stcr Mængde Farveholdere,

Glas, Pensler osv. Foran hende holder en ung Slave det

store, paa en Blindramme udspændte Maleri, hvoi-paa hun

allerede har gjort et fuldstændigt Udkast af ovennævnte Herme.

I Baggrunden staa to unge, rigtklædte Damer, lænende sig op

imod en af Pilastrene og opmærksomt betragtende den unge

Kunstnerinde. Den ene af dem, hvis Hoved er indhyllet i

et lyserødt Slør, bærer i sin Haand en Vifte i Form som et

stort Blad; den anden holder Fingeren for Læberne for at

paabyde sin Veninde fuldkommen Tavshed. Sandsynligvis

er det to Veninder eller snarere to fornemme og rige Be-

skyttere af den unge, tarvelig

klædte Kunstnerinde.

Ogsaa et andet Maleri i Pompeji behandler et lignende

Stof. Ogsaa der se vi en Kunstnerinde ved sit Staffeli,

medens et Par fornemme Damer ubemærket have nærmet sig

hende og nu over hendes Skulder med stor Opmærksomhed

betragte det store Kvindeportræt i næsten dobbelt Legems-

størrelse, som den unge Kunstnerinde lige har fuldendt.

Omgivelserne ere her mere flygtig behandlede end ved det ferst

omtalte Maleri; men alle de tekniske Apparater (Staffeliet,

Malerstokken, Paletten, Spatelen, Farvekassen, ja selv den

lille Feltstol . indrettet til at slaa sammen) ere meget om-

hyggelig gjengivne. Næsten alle Archæologer ere enige om,

at disse to Malerier gjengive os en bestemt Kunstnerinde i

sit Atelier, og have da nærmest tænkt paa den under Kejser

Avgust levende Portrætmalerinde Lala fra Cyzicus, der i

Rom opnaaede stor Berømmelse ved sine Kvindeportræter,

samt sine uendelig smaa og fine Haandtegninger , udførte

More magazines by this user
Similar magazines