^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianus Apostata som Augustus.

(Slutning).

m.

Julians langvarige, kraftige Rustninger, hans store

Krigernavn, hans Forbitrelse og Harme over deu romerske

Nations længe taalte Forhaanelse havde forskrækket Perser-

kongen og bevæget ham til endnu engang at sende fordel-

agtige Eredstilbud til Antiochia; men Kejseren ænsede dem

ikke, og uden at læse dem til Ende sønderrev han Doku-

mentet. Denne Gang var det ikke smaa Triumfer, kjøbte

for godt Kjøb, han higede efter, som dem Constantius's

Forfængelighed saa længe havde ladet sig^ nøje med; Cæsars

Arving beredte sig til at levere en Kamp paa Liv og Død

med Cyrus' s Efterfølger. Aldrig havde saa mange Offerdyr

blødt paa de rygende Altre, aldrig vare saa mange urolige

Spørgsmaal blevne henvendte til lige saa mange Orakler og

Augurer; endogsaa Ammianus Marcellinus smiler jderaf.

Blandt de Kristne gik der dunkle Rygter om Kejserens

Hensigter efter Tilbagekomsten fra sit Felttog; det hed sig,

at han vilde forbyde Kristi Tilhængere al Handel, al Retter-

gang, alt offentligt Indkjøb; Kirkerne skulde lukkes, Yenus's

Billede træde i Stedet for Jesus Kristus, og

i Jerusalem af

det ufuldendte Tempels Materiale opferes et Amphitheater,

hvor alle Biskopper, alle Munke, alle troende skulde over-

gives til de vilde Dyrs Raseri. Med Uro og Spænding be-

Historisk Archir. 1878. II. 16

More magazines by this user
Similar magazines