^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianus Apostata som Augustus. 245

allerede nu at vise sig, Landskabet blev bestandig mere øde

og ubeboeligt, og man maatte tilbringe Natten under Telt.

I Circesium, Romerrigets sydligste Grænseby, modtog Julian

den sidste Kurer fra Vesten, som overbragte ham Brev-

skaber fra hans Ungdomsven Sallustius, Statholderen i Gallien.

Sallustius bønfaldt Kejseren om endnu at opsætte Krigen;

»Gudernes Vilje,« skrev han, »er endnu ikke klar; alt bringer

mig til at frygte en Ulykke.« Det var for silde; Trom-

peten lød til Opbrud, og Julians Hær betraadte Sapors

Enemærker. Den højre Fløj under den dygtige Nevitta

støttede sig mod Evfrat; Fodfolket dannede Centrum under

Victors Kommando, Rytteriet dækkede den venstre Fløj,

som var mest truet og udsat for Angreb af fjendtlige

Stammer. Her kommanderede Arintheus og Hormisdas,

en persisk Fyrste, der havde levet ved Constantius's Hof og,

skjønt Kristen, var bleven hans Efterfølger tro.

Krigstrompetens Lyd syntes at jage alle Overtroens og

Hadets mørke Skyer fra Julians Sjæl; de Lyder og Fejl,

som fordunklede hans ædle Natur, forsvandt, og han viste

sig som en heltemodig Kriger, for hvem Krig er hans sande

Element, og som kun higer efter Lavrbær og Berømmelse.

Hans Taler til Soldaterne vare korte og indholdsrige, og

man gjenkj endte paa engang Heltekongen fra Galliens Slet-

ter. »Jeg vil være nær hos eder,« udraabte han, »jeg, eders

Kejser, i de første Rækker; jeg vil angribe med eder og,

som jeg tror, ville Guderne være med os*) ; men, hvis Lykken,

som altid er uvis, forlader mig, og jeg falder i Kampen,

vil jeg være tilfreds med at have opofret mig for Romer-

rigets Bedste, som Fortidens Mænd have gjort, en Curtius,

en Scævola og Deciernes berømte Slægt.« Julian marcherde

fremad med sin Hær i den største Orden og langsomt for

at følge med Flaaden, som ofte hindredes af Evfratflodens

*) Adero ubique vobis, imperator, et antesignanus et conturmalis,

omnibus deis secundis, ut reor.

More magazines by this user
Similar magazines