^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianas Apostata som Augustus. 247

Embedsmand, forsvandt hurtig og overlod til Landets Natur

og Klimaet at optage Kampen med Komerne. Overalt var

Landskabet forvandlet til en uhyre Vandslette, hvor nmu

ikke kunde gjore et Skridt uden at synke dybt ned i Dyndet :

der var talrige Kanalforgreninger, som, uden at man be-

mærkede dem, kunde lade Mennesker forsvinde i dem;

Legion ssoldaternes Udholdenhed og Dygtighed overvandt dog

alle disse Hindringer, man rykkede langsomt frem, istand-

satte Digerne overalt for at lade de afledede Vande træde

tilbage i deres naturlige Leje og dannede kunstige Veje

over de uvejbare Moradser ved sammenslyngede Grene af

fældede Træer. Julian marcherede i Spidsen med et smi-

lende Ansigt, skjout hans Tunika ofte var gjennemblodt af

Vand og plettet af Dynd. Paa denne Maade kom man til

den saa kaldte store Kanals Bredder. Perserne viste sig

paa ny paa den anden Bred med Buer og Pile,

rede til at

nedskyde enhver, der vilde sætte over; men det lykkedes

Grev Lucilianus ad et ubevogtet Punkt at komme over og

bringe Forvirring i Perserhærens Bagtrop; dette hjalp,

Perserne trak sig igjen tilbage og kastede sig for at dække

Hovedstaden Ktesiphon bag de store Fæstninger, Pyrisabor

og Maozamalcha, som laa, den ene ved Evfrat, den anden

ved Tigris's Bred og beherskede hele Terrænet. Disse to

Pladser vare alt for vigtige til at forbigaas, Julian besluttede

sig derfor til at indtage dem og udviste ved denne

Lejlighed et større Feltherretaleut og Krigermod end nogen

Sinde fer. Pyrisabor besad til sit Fersvar foruden ydre

Fæstningsværker et indre Citadel, dens Beboere vare meget

oplagte til Kamp, og den persiske Fyrste Hormisdas, som

var afsendt for at underhandle under Fæstningens Mure,

blev modtagen af Mængdens fornærmende Skjældsord og en

tæt Pileregn. Man maatte da gjore Brug af Belejrings-

skytset, Krigsmaskinen, den saa kaldte Vædder, gjorde snart

Breche nok i Murene, saa at Soldaterne kunde trænge ind,

og Byen var snart en Grushob; men Citadellet gjorde endnu

More magazines by this user
Similar magazines