^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianus Apostata som Augustus. 251

til dem.« Hele Eskadren satte sig i Bevægelse, og Kej-

seren selv indskibede sig med sit lette Fodfolk; Troppernes

Hidsighed for at komme over var saa stor, at en Masse

Soldater, som ikke kunde faa Plads paa Skibene, med deres

Heste svymmede over. Da Overgangen af hele Hæren var

iværksat, samlede Kejseren hurtig sine Tropper, og en Kamp

paa tolv Timer fulgte i denne Nat oven paa Nattevaagen

og Anstrængelser. Slaget vendte sig til Romernes Fordel,

og Perserne trak sig i Uorden tilbage inden for Ktesiphons

Mure. Byttet var umaadeligt, og de sejerrige Soldater

modtoge deres Belonninger; man takkede Guderne, særlig

Mars, som havde vist sig saa gunstig imod Rom og Julian.

Et stort Offer af ti smukke Tyre var allerede tilberedt, og

man begyndte Ofringen under almindelig Glæde og Tak-

nemmelighed;

desto støiTe var alles Overraskelse ved at se

alle Varsler ugunstige; de ni første Tyre gik med sænket

Hoved til Alteret og lagde sig selv ned paa Offerstedet;

kun den tiende stred imod og sønderbrod sine Baand, og da

man havde ofret den, frembød dens Indvolde et uheld-

varslende Skue. Kejseren selv, utaalmodig

over i dette af-

gjørende Øjeblik at finde uventede Hindringer, tabte et Øjeblik

sin sædvanlige Fatning og erklærede, at siden Mars

var saa vanskelig, vilde han aldrig mere ofre til ham.

Imidlertid ved nænnere Eftertanke maatte det snart

blive klart for Julian, at Mars havde Grund til at være

urolig: trods saa mange Anstrængelser og saa mange Sejer-

vindinger var den romerske Hærs Stilling meget kritisk og

i stor Fare: den stod midt i et fremmed, Qendtligt Land,

200 MUe fra den romerske Grænse, uden nogen regelmæssig

Forbindelse med Hjemmet og uden at have sikret

sig et trygt Tilbagetog. Det var over en Maaned siden,

man havde modtaget den sidste Kurer fra Antiochia. da de

romerske Poster ikke kjendte Vej gjennem den uvejsomme

Ørken eller kunde bane sig der igjennem. For at hindre,

at Soldaterne foruroligedes alt for meget over denne Tavshed,

More magazines by this user
Similar magazines