^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

254 Julianus Apostata som Augustus.

sig fra Tigris og fordybede sig

At lade en Deling blive tilbage for at bevogte den, var

umuligt,

i Persiens indre Provinser?

da Julian ikke havde en Soldat at undvære for et

forestaaende Slag; i denne Forlegenhed var det den persiske

Overløber, der først udtalte en Tanke, som Kejseren ogsaa

havde folt, men ikke vovet at udtale, at tilintetgjøre det

sidste Hjælpemiddel, som kunde føre Soldaterne tilbage til

deres fjærne Fædreland, at opbrænde Skibene. Argumenter

til at støtte denne forunderlige Plan manglede hverken

Julian selv eller hans troløse og falske Hofmænd. Flaaden,

sagde man, var ikke længer nogen Hjælp, men en Hindring;

den krævede til Unytte 20,000 Arme, som kunde bære

Vaaben, og den var kun et Tilflugtssted for trætte eller

dovne Soldater, som vilde hvile sig paa Halvvejen efter en

ufuldendt Sejer. Hvortil tjente det uhyre Magasin? Hvad

behøvede man for at tilintetgjøre Persernes Magt for

bestandig? Fire Dages Kost for fire Dages Marche. Efter

et vundet Slag havde man alle Perserrigets Kigdomme til

sin Raadighed! Der hævede sig ingen Indvendinger mod

dette ubesindige Raisonnement , skjønt det egentlig ikke

havde overtydet nogen. Saaledes blev med Undtagelse af

tolv smaa Skibe, som man transporterede paa Karrer for i

fornødent Tilfælde at bygge Broer af dem, hele den øvrige

skjønne Flaade, 1100 Fartøjer, overgiven til Flammerne.

Da den fortærende Hd belyste Horizonten med sit uheld-

svangre Skin, hørtes en dyb Mumlen fra alle Sider, og

Soldaten begræd sit Fædreland, mellem hvilket og ham der

nu strakte sig glødende Sandbjærge og to uoverstigelige

Floder; alle søgte med Øjnene den persiske Overløber,

Ophavsmanden til den fordærvelige Plan; men man saae

ham ikke; han var forsvunden og lod Hæren tilbage uden

Midler til Tilbagetog og uden Forer til at rykke frem.

For silde erkjendte Julian sin Fejltagelse og rodmede over

sin Lettroenhed; øjeblikkelig gav han Ordre til at slukke

More magazines by this user
Similar magazines