^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

258

Julianus Apostata som Augustus.

havde netop aflagt sit Kyrads, da et Alarmskrig kaldte ham

til Bagtroppen. Han ilede derhen ; næppe var han kommen,

førend tungtbevæbnede Persere brede løs mod Centrum med

deres frygtindgydende Elefanter. De romerske Heste bleve

sky ved dette Syn, og de tykhudede Dyrs Lugt

i den

stærke Varme bragte dem til at stejle og fly. Det kejser-

lige Rytteri kunde saaledes ikke gjøre sin Pligt, og Julian

maatte i Spidsen for sit lette Fodfolk udholde det frygtelige

Angreb. Han befalede sine Bueskytter bestandig at sigte

mod Hestenes og Elefanternes Ben og bragte saaledes snart

Fjenderne til at vige. Synet af deres Flugt opflammede

ham og, i det han pegede paa dem, udraabte han til den

Eskorte, som omgav ham — det var de saa kaldte Can-

didati, et Navn, de bare paa Grund af deres hvide Uni-

former — »Lad os følge dem«; men ingen adlød ham,

man forfærdedes ved at se ham uden Eustning og bad ham

om at standse. I det han stred imod og rev sig løs fra

dem, som holdt hans Hest tilbage, strejfede en Pil hans

Arm og borede sig ind i hans Side, i Leverens nedre

Region. Med sin højre Haand forsøgte han at udrive Pilen

af Saaret, men det var forgjæves, og Forsøget lammede

hans Fingre; med et højt Skrig og

et Blik mod Himlen

sank han bevidstløs af Hesten. Kampen fortsattes imidlertid

med et forfærdeligt Raseri og standsede først ved Nattens

frembrydende Mørke.

Kejseren blev baaren til sit Telt, og hans Læge og

Ven Oribasus undersøgte og forbandt Saaret. Der udbredte

sig mørke Rygter mellem Soldaterne ; det hed sig, at Saaret

var farligt, og at Kejseren havde følt sig dødelig truffen.

Om det Skrig, som havde undsluppet hans Læber, var man

allerede den Gang ikke enig. Nogle sagde,

at han havde

raabt : » Du har sejret. Galilæer« ; andre erklærede, at han

havde forbandet sine Guder med de Ord: »Sol! Du har

bedraget mig.« Efter en lang Afmagt vaagnede han igjen

og forlangte med Heftighed sine Vaaben og sin Hest for at

More magazines by this user
Similar magazines