^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

262

Julianus Apostata som Augustus.

den eneste Slags Frygt, som nogen Sinde har fremskyndet

dets Slag.

Saaledes som Julian nu viser sig for os, dauner han

en mærkelig, næsten enestaaende Fremtoning; han besad

maaske ikke Talenter og Dyder af første Orden, men deres

uventede Forening, deres sjældne Sammensmeltning til en

Helhed skabte en af de originaleste Storheder, som nogen

Sinde har existeret. Fremfor alt var Julian Kriger; det

var til Krigshaandværket, han var fedt; paa Valpladsen,

midt i Kampens Bulder var han naturligst og størst.

Dristighed og Besindighed, Beregning og Begejstring, den

Kunst at benytte Sejeren og- Maadehold til ikke at mis-

bruge den, alle disse modsatte Egenskaber, hvis Ligevægt

betegner den store Feltherre, fandtes hos ham i ligelig

tilvejet Maal. I alt dette stod han ikke langt under Cæsar,

der med Stolthed vilde have hilst ham som sin Ligemand

ved Rhinens Bredder. Julian var Taler; han besad Im-

provisationens Gave og Kunstens Studium og forstod lige

godt at tale til de oprørte Lidenskaber som til det nedslagne

Mod. Naar hans fyrige Ordstrøm rislede frem og fødtes ud

af Begivenhedevnes Strøm, beundrede man i lige Grad de

velvalgte Ord og Udtrykkets fine Skjønhed. Trods Litera-

turens Dekadence og et omfattende Studium, der næsten

havde overlæsset, mere end udviklet hans naturlige Be-

gavelse, var hans Smag ren, og hans Diktion elegant. Hans

politiske Dygtighed var mere begrænset; han opfattede

ikke Kjendsgjerningerne skarpt nok og havde ikke den

for en Hersker nødvendige Menneskekundskab; han drømte

om et Ideal og forsøgte det umulige. I denne Hen-

seende stod han langt under sin Onkel, Constantin den

store, som med Jorden for sine Fødder handlede med

roligt og besindigt Overlæg, i sin Tids Aand og

Folks Ønsker.

Julian besad Dyden i en større Udstrækning,

efter sit

i en

langt større Inderlighed, end de fleste Mennesker eje den.

More magazines by this user
Similar magazines