^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Julianas Apostata som Augustus. 263

Herre over siue Lidenskaber, over sine Sanser, som faa eller

ingen af hans Forgængere, bevarede han en uplettet Kyskhed

til sin Dod og foragtede Maaltidets og Overdaadig-

hedens tomme Glæder. Han elskede sit Fædreland med en

opofrende Kjærlighed og var trofast og

udholdende mod

*sine Venner. Hans Fejl, som fordunklede disse ædle Egen-

skaber og afklædte dem deres naturlige Tiltrækningskraft

og vindende Ynde, var en længe tilvant og tillært For-

stillelse, som skriver sig fra hans forkuede og strænge

Barndomsaar og Ungdom. Som ungt Menneske maatte

han hykle Kristendom lige over for den almægtige Kirke,

og som Kejser drev Klogskab og Politik ham til at hykle

Retfærdighed mod de Kristne, skjont han i Hjærtet hadede

dem og tilsigtede deres Udryddelse og Undergang. Der

var noget studeret over Julians Person, noget, som ikke var

naturligt; han efterlignede altid og handlede aldrig

efter sit

eget Hj ærtes umiddelbare ædle Tilskyndelse.

Vi ville slutte denne Karakteiistik med Historikeren

Gibbons sande Ord: »Hvis Jordens Konger og Fyrster

bleve afklædte deres Purpur og kastede nøgne ind i Verden,

vilde de fleste synke ned til Samfundets laveste Rækker

uden at kunne vente ved egne Midler at dukke frem fra deres

Ringhed og Ubetydelighed; men Julians personlige Fortrin

vai'e uafhængige af hans høje Stilling. Hvor han saa var

bleven stillet, vilde hans uforfærdede Mod, hans Aands rige

Gaver, hans alvorlige Flid have skaffet ham eller gjort

ham værdig til den første Plads i sm Stand. Han vilde

have hævet sig til Minister eller General i den Stat, hvor

han var bleven fedt som simpel Borger. Hvis den lune-

fulde Lykke havde skuffet hans Forventninger, hvis han

klogt havde unddraget sig Storhedens Fristelser, vilde

Anvendelsen af de samme Talenter i Studium og Ensom-

hed sat ham over Konger og Fyrster og vundet ham et

udødeligt Navn.«

More magazines by this user
Similar magazines