^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

St. Severin.

(Et Livsbillede fra det vestromerske Riges sidste Dage.)

(Slutning).

III.

JJen høje, tarvelig udstyrede, rugiske Kriger, som, da

han drog paa Æventyr til Italien , undervejs var standset

ved Severins Hytte for at aflokke ham en Spaadom, og til

hvem Munken smilende havde sagt: »Stor er du, og større

skal du dog endnu vorde!« — denne Kriger var virkelig

bleven stor; thi han var bleven Konge og Patricier, men

glemte dog i sin vidunderlige Forvandling hverken Spaadommen

eller Spaamanden. Noget af det første, han

tænkte paa under Kasetteloftet i Paladset i Ravenna, var

at tilskrive Helgenen et Brev, fuldt af sønlig Hengivenhed,

hvori han mindede om sit Besøg, om sin daværende Fattigdom

og om det Ord, der havde vakt hans Ærgjerrighed og

derved havde haft en afgjørende Indflydelse paa hans

Skæbne, samt tilføjede disse Ord: »Hvis du nærer et

Ønske i dit Hjærte, ærværdige Fader! saa betro mig det,

og det skal blive opfyldt.« Severin benyttede Lejligheden

paa sin Maade: Der levede den Gang

i Noricum en vis

Ambrosius, som det synes, en gammel Tilhænger af Orestes*)

*) Fader til Romulus Augustulus, den sidste, af Odoaker styrtede,

vestromerske Kejser.

More magazines by this user
Similar magazines