^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

268 St. Severin.

hans Fremsyn. Medens kortsynede Mennesker, som kun

saae hen til den Eo, Italien i Øjeblikket ned, spaaede

Folkenes Konge en lang og ubestridt Regering,

allerede hans Fald i Østgothernes Raad.

læste Severin

Midt under det Uvejr, som i Vest havde bortfejet Rige

og Kejsere, stod Severins lille Regering endnu oprejst.

Endnu bestandig var Munken tilstede, for at beskytte den

Haandfuld Romere, som mellem Alperne og Donau vare

indesluttede af Barbarerne. Efter Tabet af Gallien ejede

Romerne nu ikke andet uden for Italien end den Strimmel

Land, som beskyttedes ved Severins theokratiske Diktatur;

det var deres sidste Provins; men i de 33 Aar, dette Dik-

tatur havde varet, var det blevet svagere og svagere, ligesom

alt det øvrige; de barbariske Folk, som dreve hverandre

fremad, opfyldte allerede Rhætien og Noricum, og Severin,

der begyndte at ældes, følte sine Kræfter aftage paa samme

Tid, som Farerne for hans Værk toge til. Og dog, hans

Mod og Fortrøstning rokkedes ikke.

Gothernes Bortgang fra Pannonien havde vistnok i

Begyndelsen været til stor Lindring

for Provinserne ved

Donau og især for Noricum; men de Huller, som deres Ud-

vandring havde efterladt, vare efterhaanden blevne udfyldte.

Deres Naboer, de andre Barbarer, havde med Begjærlighed

styrtet sig over deres Land, som nu var herreløst. Sarmater

havde opslaaet deres Telte i Omegnen

Theodemir havde sit Hoved-

af Pelsodsøen

(Neusiedlersøen), hvor tidligere

sæde*), Gepiderne vare gaaede over Donau og havde besat

Saves venstre Bred med den stærke Fæstning Singidon, og

Dele af

disse Omflytninger medførte andre i forskjellige

Dalen. Allemanerne, Thyringerne og

sig de af Romerne beboede Egne ; hver Dag

Herulerne nærmede

blev en Stræk-

ning Land oversvømmet, en Fæstning stormet, en By

plyndret eller truet. Understøttet af sine Munke, bød

*) Se oven for Side 103.

More magazines by this user
Similar magazines