^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

St. Severin. 275

en Konge mere at være ydmyg af Hjærte

end indbildsk af

sin Styrke og hovmodig over sine Sejre.« Fava forstod

godt, hvad denne Tale sigtede til, og synlig misfornøjet

svarede han: »Jeg vil ikke finde mig i, at disse Kovere

af Allemaner og Thyringer plyndre, myrde og

bortslæbe i

Trældom et Folk, hvis Ven jeg er; nej, det skal ikke ske,

saa længe jeg har Byer og Borge i min Magt, hvor jeg

kan bringe dem i Sikkerhed.« — »Hvorledes!« raabte

Munken med Liv, thi han saae. hvilken umættelig Have-

syge der skjulte sig under det falske SMn af Beskyttelse,

>er det din Bue,

er det dit Sværd, der har friet dette

Folk fra de Farer, som hver Dag truede det? Nej, naar

det lever, er det ved Guds naadige Forsyn!« Og da han

godt mærkede, at Barbaren m'gjenkaldelig havde besluttet at

flytte Laureacums Indbyggere, fortsatte han i en roligere

Tone: »Vistnok opbevarede Gud dem til din Tjeneste! Nu

vel! saa hor mig da, gode Konge! Disse Mennesker ere

fra nu af dine; men hvis du gaar hen og henter dem i et

skrækindjagende Følge af væbnede Krigere,

ville de mindre

ligne et venskabeligt Folk, som villig kommer til dig, end et

fjendtligt Folk, som du slæber bort i Trældom. Betro dem

til raig; vend tilbage med din Hær, jegskal bringe dig dem

indtil sidste Mand.«

Munken udtalte disse sidste Ord med en saadan Myndighed,

at Fava ikke havde noget Svar; han førte sin Hær

tilbage til Faviana, og Severin vendte tilbage til Byen.

Havde hans Mellemkomst end ikke frelst de ulykkelige

Indbyggere fra Landflygtighed, frelste han dem i dog det

mindste fra de Fornærmelser, de Roverier, aUe de Udskejelser,

som fulgte med et Indbrud af Barbarerne. De

besluttede at underkaste sig deres Skæbne og traf deres

Forberedelser til Udvandring. >Jeg vil bosætte eder i

han med Ømhed til

Faviana, nær ved mit Kloster,« sagde

dem, »og vi ville ikke mere forlade hinanden.« Mændene

spændte grædende Oxerne for deres Lastvogne og belæssede dem

18*

More magazines by this user
Similar magazines