^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

284 St. Severin.

Man gjenopvakte ved denne Lejlighed de romerske

Triumfers Pomp, som den Gang kun var et tomt Minde,

og man maatte uden Tvivl tage sin Tilflugt

til de historiske

Dokumenter for at kunne ordne Festens Ceremoniel. Toget

drog, i Følge Overleveringen, frem adTriurafvejen; Odoaker

sad i Guldvognen, der benyttedes af Constantius's Efterfølgere,

og var, ligesom de, smykket med Ædelstene, som fordunklede

Solens Glans, hvis ellers Guldet og Ædelstenene

ikke allerede vare blevne hans Soldaters Bytte. Omkring

Vognen vajede Cohorternes Purpurdrager, hvis lange Haler

Billeder af

bugtede sig i Vinden, og dermed blandede sig

Barbarernes Faner. Intet fattedes i hans

hæslige Dyr paa

Forherligelse, hverken Senatets Lykønskninger eller Folkets

forfærdelige Bifaldsraab, som taktmæssig rystede Højene ved

Tiberen og kunde høres lige til Ostia. Foran ham slæbte

manFava, belæsset med Lænker, ved Siden den stolte Gisa.

For at være Komer lige til det yderste lod Triumfatoren

den fangne Konge halshugge ved Bortgangen fra Capi-

tolium. Gisa , hvis Blod han sparede , blev kastet i et

Fængsel.

Odoakers Triumf var bleven fejret

December 487, og inden den paafølgende

i Slutningen af

Vaar maatte

Provinsboerne haardt bøde for disse forfængelige og unyttige

Grusomheder. Frederik, der var kommen trem af Skovene,

havde igjen samlet de bortflygtede Rugere og kaldte andre

Barbarer til sig. Ligesom en Flok Gribbe sloge

de alle

tilsammen ned paa de romerske Byer, dræbte, sonderreve og

slæbte deres Bytte bort med sig. Den Mand, der endnu

som ganske ung ikke havde betænkt sig paa at besudle sig

ved sin Farbroders Mord, udgød nu med Lyst Strømme af

romersk Blod. Provinsboerne forsvarede sig mandig, men

deres Kræfter udtømtes, i Striden, og de lode sige til

Odoaker, at, hvis han ikke uopholdelig sendte dem Hjælp,

vilde det være ude med det romerske Navn nord for

Alperne.

More magazines by this user
Similar magazines